8. Forum Pelletu już 19-20 czerwca w Gdańsku

Polska Izba Ekologii ma przyjemność po raz kolejny objąć patronatem honorowym Forum Pelletu, które odbędzie się 19-20 czerwca w Gdańsku.

Niełatwy czas dla branży?
Z niestabilną sytuacją na rynku pelletu zarówno przedstawiciele branży, jak i konsumenci zmagają się już od dłuższego czasu. Konsekwencją wojny w Ukrainie były piki cenowe, o których poziomie decydowały też drożejący surowiec i galopująca inflacja. Potem przyszła zima bez mrozu, w efekcie czego ceny spadały tygodnia na tydzień. Pozostały pełne magazyny. To nie był łatwy czas dla branży.
Czy w związku z tym możemy mówić o kryzysie? Jakie zmiany zaszły w ostatnim roku na krajowym rynku? Co czeka sektor w najbliższym czasie i jakie są nowe trendy w branży pelletu? O tym będziemy rozmawiać podczas 8. Forum Pelletu, na które zapraszamy 19-20 czerwca 2023 r. do gdańskiego hotelu Novotel Marina.

8. Forum Pelletu
Już po raz ósmy wydawca miesięcznika „Magazyn Biomasa”, kwartalnika „Fabryka pelletu” i raportu „Pellet w Polsce” zaprasza największych krajowych i europejskich producentów pelletu drzewnego na najważniejsze w Polsce wydarzenie poświęcone kluczowym dla rynku zagadnieniom.

Forum Pelletu od ośmiu sezonów integruje branżę i jest okazją do wskazania nowych horyzontów biznesowych dla producentów pelletu.

Konferencja skierowana jest do producentów i dystrybutorów pelletu, firm drzewnych zainteresowanych produkcją pelletu producentów i dystrybutorów kotłów, producentów palników i piecyków na pellet, dostawców technologii i urządzeń do pelletowania, firm certyfikujących, polskich i europejskich stowarzyszeń producenckich.


PROGRAM:

 

 


REJESTRACJA na 8. Forum Pelletu


19-20 czerwca 2023 r. – już dziś zarezerwuj w kalendarzu ten termin na 8. Forum Pelletu!

Więcej informacji: www.magazynbiomasa.pl/konferencje/forum-pelletu/

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Medale PIE wręczone!

W czwartek, 11 maja podczas konferencji Polskiej Izby Ekologii nt. Gospodarka odpadami w wymiarze termicznego przekształcania i wyzwań w obszarze odpadów opakowaniowych odbywającej się w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach, wręczono Medale PIE za zasługi dla zrównoważonego rozwoju za rok 2022.

Od 2015 r. Rada Polskiej Izby Ekologii nadaje Medale PIE „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju” osobom fizycznym oraz instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich zadań przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

W imieniu Rady PIE wręczenia Medali dokonali: Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady PIE oraz Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu.

Nagrodzeni:

dr Janina Fudała, prof. IETU

Doktor nauk o ziemi, specjalizuje się w planowaniu strategicznym ochrony powietrza w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i europejskiej. Posiada ponad 50-letnie doświadczenie w budowie scenariuszy redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza na różnych poziomach zarządzania oraz inwentaryzacji emisji do powietrza ze źródeł przemysłowych, powierzchniowych i liniowych. Uczestniczyła w realizacji 11 międzynarodowych projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.
Autor/Współautor ponad 120 krajowych projektów badawczych w tym 10 Miejskich Planów Adaptacji do Zmian Klimatu, 40 raportów Ocen Oddziaływania na Środowisko. Autorka 35 publikacji, w tym 15 w czasopismach z listy filadelfijskiej.
Ekspert Komisji Europejskiej do oceny projektów badawczych w ramach 5 PR , 6 PR i 7PR zarejestrowany pod numerem Ex2002 BO 31732; Członek, Przedstawiciel Polski w Komitecie Doradczym Komisji Europejskiej ds. wdrażania Dyrektywy 1999/13/WE i Dyrektywy 2004/42/WE; Kierownik Naukowej Sieci Tematycznej AIRCLIM-NET „Zanieczyszczenia powietrza/Zmiany klimatu”; Wieloletni Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Geofizycznego Oddział w Katowicach;
Członek Zarządu Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Członek Zespołu Ekspertów Śląskiej Rady Innowacji.
Do końca 2016 pełniła funkcję Z-cy Dyrektora IETU d.s. Badań i Rozwoju. Do końca 2022 r. zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego IETU, pełniąc funkcję Eksperta Wiodącego w obszarze badawczym „Diagnozowanie i Prognozowanie Zmian Jakości Środowiska”.

 

Tomasz Kurpiewski

Urodzony w Warszawie. Przez całe życie zawodowe zaangażowany w kwestie ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW oraz absolwent studiów na Wydziale Prawa i Administracji również na Uniwersytecie Warszawskim. W momencie wchodzenia Polski do Unii Europejskiej pracował w Ministerstwie Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Wydziale Integracji Europejskiej. Następnie przeszedł do firmy McDonald’s Polska gdzie kierował Działem Ochrony Środowiska i to stanowisko zajmuje do dzisiaj odpowiadając za zrównoważony rozwój w firmie na rynkach polskim, czeskim i słowackim. Jest również członkiem zespołu globalnego zajmującego się zrównoważonym rozwojem. Podczas pracy w McDonald’s Polska wdrożył w firmie system zarządzania środowiska zgodny z normą ISO 14 001, wprowadził nowatorski system gospodarki obiegu zamkniętego oraz wprowadził zasady zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw firmy McDonald’s na rynku polskim. Wiele z tych projektów zostało nagrodzonych. Był również mianowany przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do Narodowej Rady Ekologicznej II kadencji przy prezydencie RP.
Jest członkiem zarządu Platformy ds. Zrównoważonej Wołowiny. Zajmuje również stanowisko członka zarządu Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności. Jego zdaniem zrównoważony rozwój jest szansą dla firm na zoptymalizowanie posiadanych systemów i rozwiązań, a często na wdrożenie nowatorskich technologii wzmacniających markę.

dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ

Profesor Aleksandra Kuzior jest doktorem habilitowanym, profesorem Politechniki Śląskiej, uhonorowanym także tytułem doktora honoris causa przez uczelnię zagraniczną. Naukowo zajmuje się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, etyki biznesu, Smart City, oceny technologii, sztucznej inteligencji i edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej pełni funkcję Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju oraz Kierownika Katedry Stosowanych Nauk Społecznych. Jest Pełnomocnikiem Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, prezesem Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii. Pełni także funkcję Przewodniczącej Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Komunikacji Społecznej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Jest ekspertem ds. ewaluacji projektów z Agencji Grantów Naukowych Ministerstwa Edukacji, Nauki, Badań Naukowych i Sportu oraz Słowackiej Akademii Nauk (VEGA) oraz ekspertem ds. ewaluacji projektów z Narodowej Fundacji Badawczej Ukrainy.

Była kierownikiem 9 zrealizowanych projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jest autorką ponad 250 publikacji naukowych. Laureatka nagród: 1) Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za działalność organizacyjną (2021); 2) Zabrzańska Atena, przyznawana przez Prezydent Miasta Zabrze (2021); 3) Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju (2020); 4) Nagroda Specjalna „Czarny Diament” przyznana przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego (2018); 5) Śląska Nagroda Naukowa (2017); Medal Komisji Edukacji Narodowej (2015).

Ewelina Sygulska

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek Filologia Polska.
Od 1992 do 1993 roku redaktor naczelny „Dziennika Śląskiego”, wydawanego przez „Fibak -Noma -Press” S.A. – pierwszej na Śląsku prywatnej gazety codziennej, na której łamach niejednokrotnie poruszano zagadnienia związane z problemami stanu środowiska w czasie początków polskiej transformacji gospodarczej.
W latach 1993 do 1996 zatrudniona na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Programowych w Telpress Agencji Telewizyjno-Prasowej Spółka Jawna, D. Rozmus, R. Jakubowski w Katowicach, niezależnego producenta audycji telewizyjnych emitowanych w stacjach państwowych i komercyjnych. Współautorka scenariuszy i współprowadząca licznych programów telewizyjnych poświęconych problematyce gospodarczej, w tym często również kwestiom ochrony środowiska, traktowanych jako ważna sfera gospodarki, które ukazywały się na antenie OTVP Katowice.
W latach 1997-1998 dyrektor ogólnopolskiego specjalistycznego czasopisma „Ekoprofit”, kwartalnika a następnie miesięcznika wydawanego przez Telpress ATP. Od roku 2000 do 2002 – redaktor naczelny, dyrektor Wydawnictwa „Ekoprofit”. W maju 2003 roku powołana w skład Rady Doradców przy Ministrze Środowiska.
Od kwietnia 2010 roku redaktor naczelny ogólnopolskiego kwartalnika „Ekologia”, wydawanego przez Polską Izbę Ekologii. W 2019 roku nominowana do nagrody i wyróżniona w kategorii: Publicystyka Ekologiczna w ramach Konkursu „Zielone Czeki”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

dr hab. inż. Stanisław Tokarski

Dr hab.  inż. Stanisław Tokarski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Centrum Energetyki w Krakowie i Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.  Prowadzi działalność naukowo-badawczą i doradczą w obszarze energii.
Związany z energetyką zawodową od 1985 roku, rozpoczął pracę w Elektrowni Jaworzno III w Jaworznie. W latach 2008- 2015 wiceprezes Zarządu ds. strategii i rozwoju w Tauron S.A. i prezes Zarządu w Tauron Wytwarzanie S.A.(2010-2014). W latach 2013-2016 prezes  Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie (TGPE),  członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) i przedstawiciel  PKEE  ds. polityki energetycznej i wytwarzania w EURELECTRIC w Brukseli. Był  członkiem wielu rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Aktualnie wiceprzewodniczący Komitetu Problemów Energetyki  PAN,  członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, PKEE  i TGPE, a także Kolegium UDT. Jest członkiem rady nadzorczej spółki europejskiej KIC Innoenergy SE, która zajmuje się wdrożeniami nowych technologii energetycznych. Od początku transformacji gospodarczej w Polsce zajmował się współtworzeniem i opiniowaniem regulacji w obszarze energia w kraju i UE. Autor wynalazków,  licznych publikacji i komentarzy z zakresu regulacji środowiskowych, klimatycznych i rynkowych w energetyce.

Tomasz Bednarek

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Paweł Mirowski

Paweł Mirowski jest absolwentem ochrony środowiska na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończył również podyplomowe studia z zarządzania, zarządzanie gospodarką odpadami oraz Executive Master of Business Administration.
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Energetyce Szczecińskiej S.A. oraz Zakładach Chemicznych Police S.A. Był zastępcą burmistrza Polic, a także wicestarostą polickim.
Pełnił funkcję dyrektora Centrum Infrastruktury Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., a także funkcję zastępcy prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, później prezesa zarządu. Przewodniczył również konwentowi prezesów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
W 2020 r. został powołany na stanowisko zastępcy prezesa zarządu Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W 2022 r. został ustanowiony Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków.

Śląskie Centrum Wody

Pasją i celem zespołu Śląskiego Centrum Wody jest wieloaspektowe podejście do zagadnień wodnych w środowisku. Dzięki niestandardowemu podejściu i innowacyjnym metodom badawczym ŚCW od 2017 roku prowadzi badania nawodne, podwodne i podziemne, zarówno w środowisku naturalnym zlewni akwenów, jak i w środowisku wirtualnym tworzonych cyfrowo modeli.
ŚCW skupia specjalistów z wielu dziedzin naukowych związanych z gospodarką wodną, zwłaszcza hydro-geologów, biologów, geografów, ekologów, meteorologów, chemików i informatyków. Na styku dziedzin, także we współpracy międzynarodowej, powstają opracowania, ekspertyzy i innowacyjne rozwiązania na potrzeby nauki, gospodarki i ochrony środowiska. Zespół ŚCW zaprasza wszystkich, których zawodowo lub hobbystycznie interesuje woda: temat-rzeka.
Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostało utworzone w 2017 roku jako międzywydziałowy zespół prowadzący działalność badawczą, rozwojową, wdrożeniową, popularyzatorską i dydaktyczną związaną ze środowiskiem i gospodarką wodną. Założycielami ŚCW byli naukowcy związani wówczas z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Nauk o Ziemi (obecnie jest to Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ).
Powstanie jednostki było efektem realizacji i komercjalizacji projektu ZiZOZap realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PO Innowacyjna Gospodarka). Funkcję koordynatora i głównego wykonawcy pełnił Uniwersytet Śląski. W październiku 2019 roku, w ramach reorganizacji struktury uczelni, ŚCW zostało przekształcone w centrum badawcze. Tematyka badawczo-dydaktyczna ŚCW obejmuje liczne dziedziny nauki, szczególnie związane z fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i ekologicznymi aspektami wód oraz potamologię, limnologię, hydrogeologię, hydrometeorologię, hydrochemię, hydrobiologię, chemometrię, a także inne obszary dotyczące wód i środowiska.
Jednym z najważniejszych zadań centrum jest koordynacja interdyscyplinarnych badań prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim oraz przez partnerów w obszarach związanych ze środowiskiem wodnym.
Cele, jakie stawia przed sobą zespół ŚCW, to pozyskiwanie środków na badania i realizacja projektów naukowych. Centrum ma również łączyć naukę z gospodarką poprzez komercjalizację wyników badań oraz współpracę z ekspertami w zakresie opracowywania rozwiązań wspierających gospodarkę wodną.
Członkowie centrum podejmują również działania z zakresu dydaktyki. Inicjują nowe programy nauczania, uwzględniające najnowsze osiągnięcia badawcze i technologiczne, aktualne i przyszłe wyzwania środowiskowe oraz unijne i krajowe uregulowania prawne. Ważnym zadaniem centrum ma być działalność edukacyjna związana z realizowaną tematyką badawczą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podmiotów zewnętrznych (w tym szkół).
Medal PIE odebrał dr hab. Damian Absalon, prof. UŚ, Zastępca Dyrektora ŚCW ds. naukowych.

Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych działa od 1991 roku, początkowo jako Polski Oddział Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, a od 2014 roku pod obecną nazwą. Integruje specjalistki i specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe, dla których wspólną płaszczyzną badań pozostają ekonomiczne i organizacyjno-zarządcze aspekty kształtowania wzajemnych relacji pomiędzy systemem społeczno-gospodarczym a środowiskiem przyrodniczym na różnych poziomach decyzyjnych.
Celem Stowarzyszenia jest stymulowanie badań naukowych, wymiana doświadczeń, intensyfikacja współpracy między jednostkami akademickimi a otoczeniem biznesowym, a także oddziaływanie na politykę państwa w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki zasobami naturalnymi. Szczególny obszar aktywności stanowi kształtowanie świadomości ekonomicznej i ekologicznej działaczy gospodarczych i społeczeństwa, czemu służą wymiana informacji, edukacja oraz propagowanie przedsięwzięć ochronnych. Siła oddziaływania płynie z zaangażowania członkiń i członków Stowarzyszenia reprezentujących wiodące ośrodki badawcze w Polsce. Flagowym czasopismem Stowarzyszenia jest wydawany od 1992 roku kwartalnik „Economics and Environment” (dawniej „Ekonomia i Środowisko”).

Medal odebrała dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Patronat PIE nad 8. Międzynarodową Naukowo-Biznesową Konferencją “Odnawialnych Źródeł Energii

W dniach 22-24 maja 2023 w Hotelu Arłamów odbędzie się 8 Międzynarodowa Naukowo Biznesowa Konferencja “Odnawialnych Źródeł Energii”.

Polska Izba Ekologii objęła wydarzenie patronatem medialnym.

Konferencja skoncentruje się na najnowszych osiągnięciach i innowacjach w dziedzinie energii odnawialnej, mając na celu zbadanie zrównoważonych rozwiązań na rzecz lepszej przyszłości. To nadzwyczajne wydarzenie będzie okazją do spotkań i nawiązania kontaktów z wybitnymi naukowcami, ekspertami i decydentami światowego formatu.

Wzorem ubiegłych lat, konferencja będzie podzielona na część plenarną i sesje tematyczne, odpowiadające niżej wymienionym obszarom:

 • Energia solarna
 • Energia geotermalna
 • Biomasa i paliwa biomasowe
 • Pompy ciepła
 • Energia wiatru
 • Ogniwa paliwowe
 • Spalania, współspalanie i kogeneracja w układach OZE
 • Modelowanie, symulacja i optymalizacja systemów OZE
 • Zaawansowane technologie magazynowania energii
 • Gospodarka odpadami i ciepłem
 • Polityka i ekonomia OZE

Organizatorami wydarzenia są:

 • Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy im. H.Kołłątaja w Krakowie
 • Katedra Surowców Energetycznych, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH im. S. Staszica w Krakowie
 • Instytut Inżynierii Mechanicznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Izba Gospodarcza Urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii
 • Katedra Technologii Energetycznych, Uniwersytet W Żylinie, Słowacja
 • Poliskij Narodowy Uniwersytet W Żytomierzu, Ukraina
 • Podolski Państwowy Uniwersytet Rolniczo-Techniczny, Kamieniec Podolski, Ukraina
 • Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
 • Międzynarodowa Komisja Rolnictwa I Inżynierii Biosystemów Sekcja Iv: Energia W Rolnictwie

Podczas pierwszego dnia konferencji zostaną wręczone dyplomy Zwycięzcom Konkursu TOPTEN-HACKS Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2022.
Wręczenia dyplomów, w imieniu organizatorów, dokona Prezes Fudancji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Pan Szymon Liszka. Więcej o wynikach: www.pie.pl/wyniki-topten-hacks-2022

AGENDA WYDARZENIA dostępna jest na stronie: www.renewenergy.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału!

28. edycja Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2023

W dniach 17-19 maja 2023 w hali EXPO XXI Warszawa przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie odbędzie 28. edycja Międzynarodowych Targów STACJA PALIW organizowaną przez Polską Izbę Paliw Płynnych. Polska Izba Ekologii objęła wydarzenie patronatem medialnym.

Międzynarodowe Targi STACJA PALIW prezentują aktualne światowe trendy w dziedzinie technologii, produktów i usług oraz rozwiązań biznesowych dla sektora paliwowego oraz branż pokrewnych. To miejsce wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń, nawiązywania bezpośrednich kontaktów biznesowych i prezentacji najnowszych rozwiązań dla sektorów: paliwowego, petrochemicznego i energetycznego, stacji paliw, myjni, warsztatów, transportu, wyposażenia sklepów i barów.

Innowacje, czysta energia, nowoczesne technologie są tym, czego przedsiębiorca dzisiaj potrzebuje, aby sprostać konkurencji. Międzynarodowe Targi STACJA PALIW organizowane przez Polską Izbę Paliw Płynnych są okazją do zebrania najlepszych praktyk, omówienia bieżących problemów sektora paliw i energii, określenia priorytetowych zadań i znalezienia skutecznych sposobów ich realizacji – mówi prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych Halina Pupacz.

Dziś – gdy stacje nie są już tylko miejscem tankowania, ale małymi centrami handlowo-usługowymi – współpraca jest szczególnie ważna. Dotyczy to nie tylko branży stricte paliwowej. Dlatego Targi STACJA PALIW skierowane są także do przedstawicieli sektorów gazowego, petrochemicznego i energetycznego, stacji autogazu, instalacji gazowych dla motoryzacji, wytwórców butli i innych zbiorników transportowych myjni, warsztatów, transportu, wyposażenia sklepów i barów.
Tradycyjnie już targom towarzyszyć będzie STREFA MYJNI. To jedna z największych ekspozycji w Europie Środkowo-Wschodniej poświęcona urządzeniom i usługom związanym z pielęgnacją pojazdów zarówno osobowych, jak i TIR-ów czy cystern. Natomiast nowością podczas zbliżających się Targów STACJA PALIW będzie strefa GasTechExpo, która z pewnością zaciekawi właścicieli i przedstawicieli firm związanych z branżą gazową (LPG, CNG, LNG, H2).

Targi STACJA PALIW obejmują swoim zakresem wszystkie paliwa i nie tylko – od benzyny i oleju napędowego, przez gazy i biopaliwa, po fotowoltaikę. Są otwarte dla wszystkich przedsiębiorców i z pewnością wszyscy znajdą na nich coś dla siebie.

PROGRAM TARGÓW: www.targi.paliwa.pl/program-targow

REJESTRACJA: www.targi.paliwa.pl/rejestracja-online-na-targi-stacja-paliw-2023-w-dniach-17-19-maja-2023/

WIĘCEJ INFORMACJI: www.targi.paliwa.pl

Serdecznie zapraszamy do udział!logo pie

Patronat PIE nad 28. edycją Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2023

Polska Izba Ekologii objęła patronatem 28. edycję Międzynarodowych Targów STACJA PALIW organizowaną przez Polską Izbę Paliw Płynnych. Wydarzenie odbędzie się w dniach 17-19 maja 2023 roku tradycyjnie w hali EXPO XXI Warszawa przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Międzynarodowe Targi STACJA PALIW prezentują aktualne światowe trendy w dziedzinie technologii, produktów i usług oraz rozwiązań biznesowych dla sektora paliwowego oraz branż pokrewnych. To miejsce wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń, nawiązywania bezpośrednich kontaktów biznesowych i prezentacji najnowszych rozwiązań dla sektorów: paliwowego, petrochemicznego i energetycznego, stacji paliw, myjni, warsztatów, transportu, wyposażenia sklepów i barów.

Innowacje, czysta energia, nowoczesne technologie są tym, czego przedsiębiorca dzisiaj potrzebuje, aby sprostać konkurencji. Międzynarodowe Targi STACJA PALIW organizowane przez Polską Izbę Paliw Płynnych są okazją do zebrania najlepszych praktyk, omówienia bieżących problemów sektora paliw i energii, określenia priorytetowych zadań i znalezienia skutecznych sposobów ich realizacji – mówi prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych Halina Pupacz.

Dziś – gdy stacje nie są już tylko miejscem tankowania, ale małymi centrami handlowo-usługowymi – współpraca jest szczególnie ważna. Dotyczy to nie tylko branży stricte paliwowej. Dlatego Targi STACJA PALIW skierowane są także do przedstawicieli sektorów gazowego, petrochemicznego i energetycznego, stacji autogazu, instalacji gazowych dla motoryzacji, wytwórców butli i innych zbiorników transportowych myjni, warsztatów, transportu, wyposażenia sklepów i barów.
Tradycyjnie już targom towarzyszyć będzie STREFA MYJNI. To jedna z największych ekspozycji w Europie Środkowo-Wschodniej poświęcona urządzeniom i usługom związanym z pielęgnacją pojazdów zarówno osobowych, jak i TIR-ów czy cystern. Natomiast nowością podczas zbliżających się Targów STACJA PALIW będzie strefa GasTechExpo, która z pewnością zaciekawi właścicieli i przedstawicieli firm związanych z branżą gazową (LPG, CNG, LNG, H2).

Targi STACJA PALIW obejmują swoim zakresem wszystkie paliwa i nie tylko – od benzyny i oleju napędowego, przez gazy i biopaliwa, po fotowoltaikę. Są otwarte dla wszystkich przedsiębiorców i z pewnością wszyscy znajdą na nich coś dla siebie.

PROGRAM TARGÓW: www.targi.paliwa.pl/program-targow

REJESTRACJA: www.targi.paliwa.pl/rejestracja-online-na-targi-stacja-paliw-2023-w-dniach-17-19-maja-2023/

WIĘCEJ INFORMACJI: www.targi.paliwa.pl 


 

23.edycja Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH za nami!

Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Ekotech zorganizowane w 2023 roku przyciągnęły do Targów Kielce jeszcze więcej Wystawców z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie gospodarowania odpadami i prawie trzykrotnie więcej Zwiedzających niż podczas poprzedniej edycji. W tym samym czasie odbyły się jubileuszowe Targi Enex – największe targi odnawialnych źródeł energii w Polsce.


Najlepsi w branży komunalnej i najnowsze technologie


W 23. edycji targów Ekotech wzięło udział ponad 60 wiodących firm z branży komunalnej oferujących nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie gospodarowania odpadami. W Targach Kielce można było spotkać m.in. firmę P&F Wartacz z urządzeniami do recyklingu materiałowego, firmę Bergmann z maszynami do zmniejszania objętości odpadów, firmę Melex, która prezentowała pełną gamę swoich pojazdów elektrycznych oraz firmę Apriva, na której stoisku stanęła odchwaszczarka, mobilna myjnia i elektryczny odkurzacz miejski. Wśród Wystawców targów Ekotech pojawiły się również takie firmy jak: Arbena – oferująca magazyny dla branży recyklingowej, Eljot – wiodący producent i dostawca detektorów i separatorów metali, Remondis Medison zajmująca się transportem i utylizacją odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, Santrade – dystrybutor maszyn, urządzeń i kompletnych systemów dla branż recyklingu, ARTechnik z najnowszymi maszynami do redukcji objętości odpadów i surowców wtórnych, ITO z oprogramowaniem ułatwiającym prowadzenie działalności w obszarze gospodarki odpadami, a także Globtrak Polska z modułem komunalnym – inteligentnym systemem wywozu śmieci.


Inteligentne rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami


W trakcie spotkania branży komunalnej w Targach Kielce nie zabrakło nowości i premierowych prezentacji. Pojawiło się wiele urządzeń mających korzystny wpływ na ochronę środowiska, poprzez zmniejszenie ilości odpadów i oszczędzanie surowców naturalnych. Firma Cyrkl Polska wystąpiła z innowacyjną platformą internetową – największą w Europie cyfrową giełdą odpadów przemysłowych, a firma Untha zaprezentowała najnowsze modele rozdrabniaczy przemysłowych dla branży gospodarki odpadami. Na stoisku firmy Eurocentrum Polska odbyły się cogodzinne pokazy zastosowania i funkcjonalności nowoczesnych pras do przetwarzania odpadów. Swoją premierę miała również najnowsza Ekozgniatarka Mamut do kompresowania odpadów. Po raz pierwszy w targach Ekotech wzięła udział firma Bine z inteligentnym urządzeniem wykorzystującym sztuczną inteligencję do recyklingu, a w tym inteligentny kosz na śmieci. W ofercie firmy R3 Polska pojawiły się dwa rozwiązania: Recomat i Recomat Mini – urządzenia do zwrotu opakowań po napojach i rozliczania kaucji, a także do zgniatania i sortowania przyjmowanych produktów.


Nagrody przyznane podczas targów Ekotech


Pierwszego dnia targów Ekotech odbyła się gala, podczas której za najlepsze produkty nagrodzono firmy, prezentujące swoją ofertę na wydarzeniu. Wyróżniono 5 firm, które zdaniem komisji konkursowej zaprezentowały najciekawsze produkty:

 • Klaster Gospodarki Odpadowej i  Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy z Warszawy za proinnowacyjne działanie Klastra,
 • firmę ITO Sp. z o.o. z Działoszyna za program do ewidencji odpadów i zarządzania danymi w Rejestrze BDO,
 • firmę Bine Sp. z o.o. z Dąbrowy za BINE-E SMART WASTE BiN,
 • Ekolog Sp. z o.o. z Poznania za „Ekolog ZDI”- aplikację służąca do zarządzania danymi inwentaryzacji źródeł ciepła,
 • firmę Apriva Sp. z o.o. Sp.K. z Poznania za KECKEX – odchwaszczarki – ekologiczne usuwanie chwastów.

Przyznano również 2 medale: za pakiet deszczowy BOLT 5000 z pompą dla firmy Marseplast Sp. z o.o. z Niepołomic oraz za usługę regeneracji katalizatorów SCR za pomocą wymiany wkładów dla firmy Kaliński Sp. z o.o. Sp.K. z Chyb. Wyróżniono także przedsiębiorstwa, które mogły pochwalić się najbardziej innowacyjnymi prezentacjami targowymi – otrzymały one nagrody Top Design: firma GP Truck Trading  S.C. z Warszawy oraz firma Melex Sp. z o.o. z Mielca. Oprócz nich za nowatorską, elegancką i kompleksową prezentację targową nagrodę Top Design otrzymały firmy: C-trace Sp. z o.o. z Poznania oraz Globtrak Polska Sp. z o.o. z Kielc.


Merytorycznie o branży komunalnej na Ekotech


W programie Targów Ekotech zaplanowano i z powodzeniem zrealizowano szereg branżowych wydarzeń towarzyszących. Uczestnicy pierwszego dnia spotkania branży komunalnej mogli wziąć udział w Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami organizowanym przez firmę firma AK Nova oraz w cyklu wykładów poświęconych dokumentacji środowiskowej, działalności w postaci chowu drobiu i trzody chlewnej od Ekolog. Drugiego dnia targów odbyły się: konferencja pn. „Razem tworzyMY Ekoświętokrzyskie”, której tematem przewodnim była gospodarka o obiegu zamkniętym, wydarzenie pn. „Stacja demontażu pojazdu – działalność i perspektywy rozwoju” organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów Eko-Auto oraz spotkanie zaplanowane przez Związek Gmin Wiejskich RP pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami i zaopatrzenia w energię w gminach”. W trakcie targów Ekotech zorganizowano również seminarium firmy Katalizator nt. katalitycznych i termicznych rozwiązań istotnych w procesie redukcji lotnych związków organicznych oraz spotkanie pt. „Niskotemperaturowy odzysk metali z płytek drukowanych”.


Piotr „Stalowy” Gościem Specjalnym Targów Ekotech


Piotr Sikora „Stalowy” – Szef Piotro-Stalu – jednej z najstarszych i największych firm na polskim rynku złomu i rozbiórek, znany również z programu „Złomowisko PL” był Gościem Specjalnym Targów Ekotech. Spotkanie ze „Stalowym” zorganizowane 8 marca w Targach Kielce przyciągnęło tłumy fanów. W rozmowie z zaproszonym gościem m.in. omawiano kwestie związane z trudnościami i wyzwaniami jakie stoją przed osobami prowadzącymi stację demontażu pojazdów, a także przedstawiono sposoby na gospodarowanie i przetwarzanie odpadów przemysłowych. Piotr Stalowy wyjaśnił również jak wygląda działalność firmy Piotro-Stal, jak się rozwija i dzięki czemu z powodzeniem funkcjonuje od 25 lat w branży.


Konkursy z nagrodami na stoisku firmy Santrade


W trakcie Ekotech, na stoisku firmy Santrade nie zabrakło konkursów z cennymi nagrodami. W konkursie zręcznościowym firma Renomet z Ostrowca Świętokrzyskiego wygrała cztery zbiorniki do płynów i olejów, a zbiornik 260l z podwójną ścianką do magazynowania odpadów płynnych w konkursie literackim zwyciężył Adam Zieleńczuk. Najlepszy w konkursie wiedzy okazał się Piotr Sikora „Stalowy” , który otrzymał Dezaktywator Poduszek Powietrznych.

Na kolejną edycję targów Ekotech zapraszamy w 2024 roku do Targów Kielce!

 

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® 2023

Polska Izba Ekologii po raz kolejny została partnerem Strefy INTARG® EKO odbywających się w ramach 16. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2023. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24-25 maja br. w Katowicach.


Czym jest INTARG® EKO?


To specjalna strefa utworzona w ramach Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® dla promowania proekologicznych rozwiązań dla rozwoju zrównoważonej gospodarki.


Skąd pomysł na powstanie INTARG® EKO?


Coraz prężniej rozwijają się branże działające na rzecz ochrony środowiska, natomiast inwestycje oparte na tych branżach notują coraz większe zyski. Zrównoważone inwestycje w coraz większym stopniu promują zrównoważone działalności, m.in. z zielonych branż: energii odnawialnej, efektywności energetycznej, gospodarki wodą czy gospodarki odpadami.


Jaka jest korzyść z promowania eko rozwiązań?


Warto promować usługi i produkty, które zapobiegają szkodliwemu wpływowi na środowisko lub niwelują ten problem. Prognozuje się, że woda może być w najbliższych latach towarem coraz bardziej deficytowym. W związku z tym należy poszukiwać rozwiązań dystrybucji wody, jej uzdatniania oraz optymalizowania infrastruktury wodnej. Zielona transformacja promuje rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii: energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej, biomasy, a także biopaliw.

Perspektywiczny jest również sektor efektywności energetycznej i firmy specjalizujące się w technologiach ogrzewania, zarządzania energią, oświetlenia, silników i paliw, które zmierzają do zmniejszenia poboru energii. Szacuje się, że dynamicznie rozwijać się będzie również sektor gospodarki odpadami, w którym działają przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem, utylizacją odpadów, gospodarką ściekami oraz kompostowaniem. Coraz więcej rodzajów działalności  podąża za  koncepcją zrównoważonego rozwoju, której celem jest zapewnienie trwałej poprawy jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń przez odpowiednie kształtowanie proporcji pomiędzy kapitałem ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym.


Eko rozwiązania to trend czy konieczność?


Już wkrótce Polska będzie zobowiązana do wdrażania rozwiązań na coraz większą skalę, które są zgodne ze strategiami ESG (Environmental, Social and Governance), dlatego już teraz warto zbadać rynek i podejmować decyzje zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i rekomendacjami podmiotów wspierającymi zrównoważony rozwój.


Dlaczego INTARG® EKO to najlepsze miejsce dla Ciebie?


Strefa INTARG® EKO wspierana przez Polską Izbę Ekologii ma na celu promowanie produktów, technologii i rozwiązań, które wzmacniają pozycję rynkową firm, zwiększają dostęp do preferencyjnych inwestycji oraz  umożliwiają dotarcie do zewnętrznych rynków i najmocniejszych kontrahentów.

Do sektora INTARG® EKO zapraszamy firmy działające w zakresie m.in. gospodarki komunalnej, przedstawicieli sektora wodno-ściekowego, energetyki i ciepłownictwa, przedsiębiorstwa i inwestorów z branży OZE i budownictwa, instytuty naukowo-badawcze, parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, firmy doradcze, instalatorów, projektantów, architektów, zakłady przemysłowe, rolników i leśników, wyższe uczelnie oraz wszystkich, którzy tworzą rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju.


PROGRAM


Targi obfitować będą w wiele imprez towarzyszących, między innymi: sesje branżowe, prezentacje, konferencje, spotkania biznesowe, galę finałową KONKURSU INTARG®, gale finałowe konkursów LIDER INNOWACJI® oraz MŁODY WYNALAZCA; planowany jest również networking cocktail.


KONKURS INTARG, NAGRODY


Wystawcy Targów mają możliwość zgłoszenia prezentowanych wynalazków i innowacji do konkursu INTARG, w ramach którego zostaną one poddane ocenie międzynarodowego jury. W czasie gali finałowej wręczone zostaną prestiżowe nagrody i wyróżnienia (m.in. Grand Prix, puchar Prezesa Polskiej Izby Ekologii, medale platynowe, złote, srebrne i brązowe, statuetki godła promocyjnego LIDER INNOWACJI ). Zostaną nimi wyróżnione innowacyjne produkty najwyższej jakości, nowoczesne i wytworzone w oparciu o najwyższej klasy technologie. Selekcja zakwalifikowanych do konkursu rozwiązań zostanie dokonana po wnikliwej ocenie międzynarodowego jury. Przyznane nagrody będą potwierdzeniem doskonałości produktu i w konsekwencji elementem jego promocji na rynku.

Strefa INTARG® EKO to część  większego wydarzenia, jakim są Międzynarodowe Targi  Wynalazków i Innowacji – INTARG®. To renomowane światowe targi – forum spotkań przedstawicieli świata nauki, przemysłu oraz biznesu. Tak samo, jak w latach ubiegłych, tak w bieżącym roku  zaprezentowane zostaną na nich wynalazki i innowacyjne rozwiązania (produkty, technologie i usługi) z różnych branż i dziedzin. Targi zgromadzą też reprezentantów biznesu, administracji, organizacji pozarządowych, mediów. Wspólnym przesłaniem Targów jest promocja wynalazków i innowacji, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska, jakości naszego życia, zdrowia i bezpieczeństwa oraz znajdą zastosowanie w  różnych sektorach przemysłu. Jak co roku, wydarzenie wspierane jest przez czołowe instytucje krajowe i międzynarodowe.


ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY


Zainteresowanych zapraszamy nie tylko do udziału w wydarzeniu w charakterze wystawcy, lecz również do aktywnej współpracy przy realizacji i promocji kolejnej edycji targów INTARG®, jako partner, sponsor czy organizator własnego wydarzenia podczas Targów (konferencji, panelu dyskusyjnego i innych). Celem takiej współpracy jest zwiększanie satysfakcji z udziału w Targach wszystkich ich uczestników oraz coraz skuteczniejsza prorynkowa promocja wynalazków i innowacyjnych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań
na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonej transformacji.


Więcej o wydarzeniu na www.intarg.haller.pl

Zgłoszenia do udziału w Targach przyjmujemy do 31.03.2023 r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Passia:  tel.: 32 203 71 03;  +48 690 096 223; e-mail: a.passia@haller.pl lub Natalią Figiel: +48 666 340 956 e-mail: n.figiel@arpsa.pl.

Relacja z poprzedniej edycji Targów:

IV Forum Paliw Alternatywnych

Zapraszamy serdecznie do udziału w IV Forum Paliw Alternatywnych, które odbędzie się 15-17 marca br. na Politechnice Częstochowskiej. Wydarzenie jest organizowane w formule hybrydowej.

To międzynarodowe wydarzenie jest organizowane przez Fundację Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych we współpracy z Politechniką Częstochowską.

Polska Izba Ekologii objęła wydarzenie honorowym patronatem.

IV Forum Paliw Alternatywnych jest konferencją interdyscyplinarną skupiającą wokół tematyki paliw alternatywnych przedstawicieli świata nauki oraz takich gałęzi przemysłu jak: energetyka, górnictwo, przemysł cementowy, przemysł recyclingu, rolnictwo, gospodarka komunalna, w tym systemy zagospodarowania odpadów komunalnych oraz inne pokrewne branże wykorzystujące uboczne produkty energetyki.

Konferencja będzie doskonałym forum do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i przemysłu oraz samorządów terytorialnych. Jako efekt dwóch poprzednich konferencji, na przestrzeni lat, powstało wiele wdrożeń, innowacyjnych technologii oraz produktów.
IV Forum będzie jednym z najważniejszych wydarzeń roku dotyczących paliw alternatywnych, zwłaszcza w aspekcie ich produkcji, konwersji, energetycznego wykorzystania oraz wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Tematyka IV Forum będzie rozszerzona o prawne i środowiskowe uwarunkowania obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej.


O randze tego wydarzenia świadczy fakt objęcia Patronatu Honorowego przez Marszałka Województwa Śląskiego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Rektora Politechniki Śląskiej, Akademię Górniczo-Hutniczą, Akademię Śląską, Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Polską.

Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY, po wcześniejszej rejestracji na stronie: www.forumpaliwalternatywnych.pl/rejestracja/

Agenda Konferencji: www.forumpaliwalternatywnych.pl/program/

Więcej informacji: www.forumpaliwalternatywnych.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.