W piątek 26 maja odbyło się I Spotkanie Rady Regionalnej ds. Sprawiedliwej Transformacji województwa śląskiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządu regionalnego oraz samorządów gmin górniczych. Uroczysta inauguracja odbyła się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Powołana Rada Regionalna będzie zajmowała się kwestiami związanymi z wydatkowaniem środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Ma służyć opinią i pomagać wytyczać kierunki oraz zamierzenia działań.

W Radzie liczącej ponad 60 osób współpracować będą przedstawiciele samorządu regionalnego, samorządów gmin górniczych, instytucji naukowo-badawczych oraz spółek związanych z przemysłem górniczym. Obok marszałka województwa w skład rady wchodzą m.in.: wicemarszałek Anna Jedynak, Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; Jonasz Drabek, dyrektor Departamentu Górnictwa i Hutnictwa (Ministerstwo Aktywów Państwowych); Mikołaj Korsak – Główny Specjalista w Wydziale Regionów w Procesie Transformacji (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej); Natalia Kwit, główny specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich (Ministerstwo Klimatu i Środowiska); Anna Wilk, kierownik Oddziału w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach); wiceprezydent Bytomia Michał Bieda.

Polską Izbę Ekologii w Radzie będzie reprezentował dr Przemysław Jura, Wiceprzewodniczący Rady PIE.

Pełny skład Rady dostępny jest na stronie.

Podczas spotkania omawiano działania związane z uruchomieniem środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Dyskutowano także na temat realizacji projektów i inicjatyw związanych z procesem transformacji. Sporo miejsca zajęły kwestie związane ze zmianami legislacyjnymi związanymi z przejmowaniem mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń.


fot. Andrzej Grygiel/UMWS


fot. Andrzej Grygiel/UMWS


fot. Andrzej Grygiel/UMWS


fot. Andrzej Grygiel/UMWS


fot. Andrzej Grygiel/UMWS