Gospodarka odpadami w wymiarze termicznego przekształcania i wyzwań w obszarze odpadów opakowaniowych

Karolina Jantczak

Konferencja odbyła się 11 maja 2023 r. w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach (ul. Uniwersytecka 13).

Celem konferencji było przekazanie uczestnikom wiedzy odnośnie realizowanych projektów, proponowanych rozwiązań technologicznych oraz wyzwań stojących przed nowymi inwestorami w oparciu o doświadczenia tych, którzy termiczne przekształcenie odpadów prowadzą z sukcesem od kilku lat.

Biorąc pod uwagę hierarchię postępowania z odpadami czy uwarunkowania określone poprzez realizację  gospodarki o obiegu zamkniętym trzeba być świadomym, że bez udziału instalacji odzysku energii w systemie gospodarki odpadami spełnienie stawianych wymogów nie będzie możliwe. Warto zatem przyjrzeć się jak wygląda sytuacja w tym zakresie w województwie śląskim. Czy są szanse na to, że w końcu doczekamy się realizacji tak potrzebnych dla gospodarki odpadami przedsięwzięć także w metropolii śląskiej? Czy śląskie projekty, złożone jako wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będą miały szansę uzyskać stosowane dofinansowanie i z jakie problemy inwestorzy napotkają zanim pierwsza tona odpadów zostanie przekształcona w ciepło i energię elektryczną.

Już obecnie na śląsku funkcjonuje wielu recyklerów zagospodarowujących różne rodzaje odpadów surowcowych, w tym odpadów opakowaniowych. Wprowadzanie nowych regulacji wymusi na jednych realizację kolejnych wymogów a dla innych stworzy nowe szanse i możliwości rozwoju. Branża recyklingowa należy z całą pewnością do tej drugiej grupy. Na śląsku działa również wielu przedsiębiorców z różnych branż wykorzystujących w swojej codziennej działalności różne opakowania – czy to te transportowe, zbiorcze ale i te jednostkowe. Te ostatnie, stając się odpadem, stanowią jedną z frakcji odpadów komunalnych, których zagospodarowanie leży w kwestii gmin. To przed nimi, jako ważnymi uczestnikami rynku gospodarki odpadami w Polsce będzie stało również wiele wyzwań, w tym ograniczenie mas składowanych odpadów i osiąganie rosnących poziomów zagospodarowania odpadów komunalnych.

Konferencja była skierowana do: członków Izby – w przeważającej mierze są to przedsiębiorcy działający w obszarze inwestycji i usług na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przedstawicieli jednostek samorządowych i przedstawicieli samorządów mieszkańców, przedstawicieli instytucji związanych z gospodarką odpadami oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.


PROGRAM KONFERENCJI*

9:30 – Otwarcie konferencji – Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii [Prezentacja startowa PIE];

9:30 – 10:45 I Sesja

 1. Potencjał energetyczny odpadów, szansa do wykorzystania – Anna Marcinkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [Prezentacja PDF];
 2. Termiczne przekształcanie odpadów w systemie i hierarchii postępowania z odpadami województwa śląskiego – dr hab. inż. Sławomir Stelmach prof ITPE, Sekretarz Naukowy Instytutu Technologii Paliw i Energii [Prezentacja PDF];
 3. Co się zmieniło na rynku paliwa alternatywnego RDF od wejścia w życie BDO? – dr hab. inż. Jurand Bień prof. PCz, Katedra Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej [Prezentacja PDF];
 4. Dyskusja

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:30 II Sesja

 1. Park Zielonej Energii – nowa jakość ciepła systemowego w Gliwicach – Agnieszka Nowak, Kierownik Działu Ochrony Środowiska i Laboratorium PEC Gliwice Sp. z o.o. [Prezentacja PDF];
 2. Znaczenie krakowskiej Ekospalarni w funkcjonowaniu miasta – Wojciech Wróbel, Dyrektor Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie [Prezentacja PDF];
 3. Doświadczenia spółki PreZero w zakresie funkcjonowania ITPOK w Poznaniu: Układy pomiaru emisji do powietrza – czy sprawdziły się podczas 6-cio letniej eksploatacji ? – Szymon Cegielski, Dyrektor Zakładu ITPOK w Poznaniu, Członek Zarządu PreZero Zielona Energia Sp. z. o. o [Prezentacja PDF];
 4. Dyskusja

12:30 – 12:45 Przerwa kawowa

12:45 – 14:30 III Sesja

 1. Aktualna sytuacja w systemie gospodarki odpadami opakowaniowymi – rzeczywistość prawna i realizacyjna – Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol S.A. [Prezentacja PDF];
 2. PPWR – projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej – mec. Ewa Badowska-Domagała, Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Kancelaria Radców Prawnych sp.p. [Prezentacja PDF];
 3. Dobre praktyki McDonald’s Polska w gospodarce o obiegu zamkniętym – Tomasz Kurpiewski, Sustainability Senior Manager McDonald’s Polska
  Sp. z o.o. [Prezentacja PDF]

14:30 – 15:00 Dyskusja i zakończenie konferencji

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu


Relacja wideo: