Gospodarka odpadami w wymiarze termicznego przekształcenia i wyzwań w obszarze odpadów opakowaniowych

Karolina Jantczak

Konferencja odbędzie się 11 maja 2023 r. w w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach (ul. Uniwersytecka 13).

Cel konferencji: przekazanie uczestnikom wiedzy odnośnie realizowanych projektów, proponowanych rozwiązań technologicznych oraz wyzwań stojących przed nowymi inwestorami w oparciu o doświadczenia tych, którzy termiczne przekształcenie odpadów prowadzą z sukcesem od kilku lat.

Biorąc pod uwagę hierarchię postępowania z odpadami czy uwarunkowania określone poprzez realizację  gospodarki o obiegu zamkniętym trzeba być świadomym, że bez udziału instalacji odzysku energii w systemie gospodarki odpadami spełnienie stawianych wymogów nie będzie możliwe. Warto zatem przyjrzeć się jak wygląda sytuacja w tym zakresie w województwie śląskim. Czy są szanse na to, że w końcu doczekamy się realizacji tak potrzebnych dla gospodarki odpadami przedsięwzięć także w metropolii śląskiej? Czy śląskie projekty, złożone jako wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będą miały szansę uzyskać stosowane dofinansowanie i z jakie problemy inwestorzy napotkają zanim pierwsza tona odpadów zostanie przekształcona w ciepło i energię elektryczną.

Już obecnie na śląsku funkcjonuje wielu recyklerów zagospodarowujących różne rodzaje odpadów surowcowych, w tym odpadów opakowaniowych. Wprowadzanie nowych regulacji wymusi na jednych realizację kolejnych wymogów a dla innych stworzy nowe szanse i możliwości rozwoju. Branża recyklingowa należy z całą pewnością do tej drugiej grupy. Na śląsku działa również wielu przedsiębiorców z różnych branż wykorzystujących w swojej codziennej działalności różne opakowania – czy to te transportowe, zbiorcze ale i te jednostkowe. Te ostatnie, stając się odpadem, stanowią jedną z frakcji odpadów komunalnych, których zagospodarowanie leży w kwestii gmin. To przed nimi, jako ważnymi uczestnikami rynku gospodarki odpadami w Polsce będzie stało również wiele wyzwań, w tym ograniczenie mas składowanych odpadów i osiąganie rosnących poziomów zagospodarowania odpadów komunalnych.

Konferencja jest skierowana do: członków Izby – w przeważającej mierze są to przedsiębiorcy działający w obszarze inwestycji i usług na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przedstawicieli jednostek samorządowych i przedstawicieli samorządów mieszkańców, przedstawicieli instytucji związanych z gospodarką odpadami oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.


Więcej informacji już wkrótce.


KLAZULA INFORMACYJNA