Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw,  instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów.

Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła Jubileuszową 20. edycję Konkursu EKOLAURY. Do 30 czerwca 2021 r. można zgłaszać wnioski
w następujących kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym,
 • Ekoprodukt, zielone technologie,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, renaturyzacja, dekontaminacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazny środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Ekolaur XX – lecia (mogą startować wyłącznie Laureaci Ekolaurów wyłonieni od 2002 roku).

Celem Konkursu jest:

 • wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną;
 • popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej;
 • promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Terminarz:

 • marzec 2021 r.               – ogłoszenie 20. edycji Konkursu;
 • do 30 czerwca 2021 r.  – nadsyłanie wniosków konkursowych na adres zarządu PIE;
 • do 15 sierpnia 2021 r.    – ocena formalna wniosków konkursowych;
 • do 31 sierpnia 2021 r.    – ocena merytoryczna wniosków;
 • do 30 września 2021 r. – wyłonienie Laureatów Konkursu;
 • październik 2021 r.       – ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) – z dopiskiem „Ekolaury 2021” – do dnia 30 czerwca 2021 r.

 


Regulamin KONKURSU „EKOLAURY PIE 2021”

(pdf do pobrania)


Formularz zgłoszeniowy do Konkursu

(doc do pobrania)

 • Udostępnij: