XXIV Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Ekologii

W dniu 28 czerwca 2023 r. w Tichauer ART Gallery w Tychach odbyło się XXIV Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków Polskiej Izby Ekologii.

Zatwierdzone zostały sprawozdania Rady i Zarządu PIE oraz Sprawozdanie finansowe PIE za 2022 r.
Udzielono absolutorium Radzie i Zarządowi PIE za wykonane obowiązki w roku 2022.
Przedstawiony został Plan działania oraz Plan gospodarczo-finansowy PIE na rok 2023.

Materiały pokonferencyjne nt. „Gospodarka odpadami w wymiarze termicznego przekształcania i wyzwań w obszarze odpadów opakowaniowych”

W dniu 11 maja 2023 r. w w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach, odbyła się konferencja hybrydowa Polskiej Izby Ekologii „Gospodarka odpadami w wymiarze termicznego przekształcania i wyzwań w obszarze odpadów opakowaniowych”.

(pdf do pobrania)

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Pełna relacja z wydarzenia dostępna jest na stronie: www.pie.pl/konferencje/gospodarka-odpadami-w-wymiarze-termicznego

 

Laureaci nagród PIE 16. Międzynarodowych Targów INTARG 2023

W dniach 24 i 25 maja w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyły się XXVI Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® 2023. Współgospodarzem Targów było Miasto Katowice. Targi dzięki wypracowanej wysokiej międzynarodowej renomie zostały objęte patronatem przez najwyższej rangi instytucje, na czele z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) – jedną z 16 agend ONZ, udzielającą wsparcia tylko nielicznym wydarzeniom w świecie.

Polska Izba Ekologii, od wielu lat, jest partnerem wydarzenia.


MISJA
Jednym z kluczowych zadań nauki i technologii jest transfer pomysłów do gospodarki oraz zamiana wiedzy naukowej i technicznej w nowe, akceptowane przez rynek produkty i procesy, jako podstawa postępu cywilizacyjnego. INTARG® to międzynarodowe i interdyscyplinarne wydarzenie wspierające te wyzwania. Misją INTARG-u jest też przepływ informacji i nawiązanie współpracy pomiędzy nauką
a przemysłem oraz między różnymi ośrodkami badawczymi, celem integracji wielu środowisk pro innowacyjnych i tworzenia ekosystemu innowacji.

TEMATYKA
Prezentuje ono wyniki badań i rozwiązania innowacyjne z różnych branż i dziedzin, w celu ich upowszechnienia, wdrożenia i komercjalizacji – od medycyny i zdrowia, bezpieczeństwa, IT, po wynalazki przydatne w różnych gałęziach przemysłu, a także w życiu codziennym. W większości prezentowane były rozwiązania o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL – bliskie wdrożeniu lub już wdrożone.

Nowością tegorocznej edycji Targów była strefa INTARG® EKO służąca prezentacji „zielonych technologii”. Nowością były też rozmowy B2B International Matchmaking Event INTARG® oraz spotkania brokerskie BNI Polska, organizowane przez Politechnikę Śląską, pod hasłem „Model synergii nauki z biznesem w oparciu o rekomendacje”.

Wśród gości honorowych, którzy zaszczycili swą obecnością inaugurację oraz galę finałową, byli m.in. Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice, Bogumił Sobul – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice, Marco M. Alemán – Dyrektor w World Intellectual Property Organization (WIPO), Kamyar Faramarzi – Doradca Prezesa Międzynarodowej Federacji Wynalazców (IFIA).


Podczas Gali Finałowej wręczono nagrody Prezesa Polskiej Izby Ekologii. Tegorocznymi Laureatami zostali:


Podarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. za wynalazek: Inteligentny system sterowania indywidualną retencją wód deszczowych dla systemów kanalizacyjnych.


VSB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie za innowacje: Method for obtaining iron concentrate from metallurgical slags.


Mercury HM Sp. z o.o. Sp. k. z Bielsko-Białej i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych z Gliwic za wynalazek: Opracowanie innowacyjnej technologii rozdziału granulatów kabli miedzianych pochodzących z recyklingu na czystą miedź (Cu) oraz pobiał (CuSn) poprzez zastosowanie hybrydowych metod separacji mechanicznej.

INTARG® 2023 w liczbach:

 • wsparcie 25 wysokiej rangi instytucji i organizacji polskich i międzynarodowych
 • 237 wystawców stacjonarnych oraz online z 44 krajów: Albania, Andora, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Chorwacja, Czechy, Filipiny, Francja, Grecja, Hiszpania, Hongkong, Indie, Indonezja, Iran, Japonia, Jemen, Kanada, Korea, Laos, Litwa, Łotwa, Makau, Malezja, Maroko, Niemcy, Polska, Rumunia, Serbia, Singapur, Słowacja, Sri Lanka, Sudan, Tadżykistan, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, Turcja, Ukraina, USA, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • 590 wynalazków i innowacji
 • 43 jurorów z 14 krajów, reprezentujących świat nauki, przemysłu i biznesu
 • 12 konferencji i paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli nauki i biznesu

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA INTARG® 2023 – LINK

Więcej informacji na stronie Organizatora: www.intarg.haller.pl

Relacja z Targów INTARG 2023

Inauguracja działalności Śląskiej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji

W piątek 26 maja odbyło się I Spotkanie Rady Regionalnej ds. Sprawiedliwej Transformacji województwa śląskiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządu regionalnego oraz samorządów gmin górniczych. Uroczysta inauguracja odbyła się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Powołana Rada Regionalna będzie zajmowała się kwestiami związanymi z wydatkowaniem środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Ma służyć opinią i pomagać wytyczać kierunki oraz zamierzenia działań.

W Radzie liczącej ponad 60 osób współpracować będą przedstawiciele samorządu regionalnego, samorządów gmin górniczych, instytucji naukowo-badawczych oraz spółek związanych z przemysłem górniczym. Obok marszałka województwa w skład rady wchodzą m.in.: wicemarszałek Anna Jedynak, Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; Jonasz Drabek, dyrektor Departamentu Górnictwa i Hutnictwa (Ministerstwo Aktywów Państwowych); Mikołaj Korsak – Główny Specjalista w Wydziale Regionów w Procesie Transformacji (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej); Natalia Kwit, główny specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich (Ministerstwo Klimatu i Środowiska); Anna Wilk, kierownik Oddziału w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach); wiceprezydent Bytomia Michał Bieda.

Polską Izbę Ekologii w Radzie będzie reprezentował dr Przemysław Jura, Wiceprzewodniczący Rady PIE.

Pełny skład Rady dostępny jest na stronie.

Podczas spotkania omawiano działania związane z uruchomieniem środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Dyskutowano także na temat realizacji projektów i inicjatyw związanych z procesem transformacji. Sporo miejsca zajęły kwestie związane ze zmianami legislacyjnymi związanymi z przejmowaniem mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń.


fot. Andrzej Grygiel/UMWS


fot. Andrzej Grygiel/UMWS


fot. Andrzej Grygiel/UMWS


fot. Andrzej Grygiel/UMWS


fot. Andrzej Grygiel/UMWS

8. Forum Pelletu już 19-20 czerwca w Gdańsku

Polska Izba Ekologii ma przyjemność po raz kolejny objąć patronatem honorowym Forum Pelletu, które odbędzie się 19-20 czerwca w Gdańsku.

Niełatwy czas dla branży?
Z niestabilną sytuacją na rynku pelletu zarówno przedstawiciele branży, jak i konsumenci zmagają się już od dłuższego czasu. Konsekwencją wojny w Ukrainie były piki cenowe, o których poziomie decydowały też drożejący surowiec i galopująca inflacja. Potem przyszła zima bez mrozu, w efekcie czego ceny spadały tygodnia na tydzień. Pozostały pełne magazyny. To nie był łatwy czas dla branży.
Czy w związku z tym możemy mówić o kryzysie? Jakie zmiany zaszły w ostatnim roku na krajowym rynku? Co czeka sektor w najbliższym czasie i jakie są nowe trendy w branży pelletu? O tym będziemy rozmawiać podczas 8. Forum Pelletu, na które zapraszamy 19-20 czerwca 2023 r. do gdańskiego hotelu Novotel Marina.

8. Forum Pelletu
Już po raz ósmy wydawca miesięcznika „Magazyn Biomasa”, kwartalnika „Fabryka pelletu” i raportu „Pellet w Polsce” zaprasza największych krajowych i europejskich producentów pelletu drzewnego na najważniejsze w Polsce wydarzenie poświęcone kluczowym dla rynku zagadnieniom.

Forum Pelletu od ośmiu sezonów integruje branżę i jest okazją do wskazania nowych horyzontów biznesowych dla producentów pelletu.

Konferencja skierowana jest do producentów i dystrybutorów pelletu, firm drzewnych zainteresowanych produkcją pelletu producentów i dystrybutorów kotłów, producentów palników i piecyków na pellet, dostawców technologii i urządzeń do pelletowania, firm certyfikujących, polskich i europejskich stowarzyszeń producenckich.


PROGRAM:

 

 


REJESTRACJA na 8. Forum Pelletu


19-20 czerwca 2023 r. – już dziś zarezerwuj w kalendarzu ten termin na 8. Forum Pelletu!

Więcej informacji: www.magazynbiomasa.pl/konferencje/forum-pelletu/

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Medale PIE wręczone!

W czwartek, 11 maja podczas konferencji Polskiej Izby Ekologii nt. Gospodarka odpadami w wymiarze termicznego przekształcania i wyzwań w obszarze odpadów opakowaniowych odbywającej się w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach, wręczono Medale PIE za zasługi dla zrównoważonego rozwoju za rok 2022.

Od 2015 r. Rada Polskiej Izby Ekologii nadaje Medale PIE „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju” osobom fizycznym oraz instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich zadań przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

W imieniu Rady PIE wręczenia Medali dokonali: Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady PIE oraz Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu.

Nagrodzeni:

dr Janina Fudała, prof. IETU

Doktor nauk o ziemi, specjalizuje się w planowaniu strategicznym ochrony powietrza w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i europejskiej. Posiada ponad 50-letnie doświadczenie w budowie scenariuszy redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza na różnych poziomach zarządzania oraz inwentaryzacji emisji do powietrza ze źródeł przemysłowych, powierzchniowych i liniowych. Uczestniczyła w realizacji 11 międzynarodowych projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.
Autor/Współautor ponad 120 krajowych projektów badawczych w tym 10 Miejskich Planów Adaptacji do Zmian Klimatu, 40 raportów Ocen Oddziaływania na Środowisko. Autorka 35 publikacji, w tym 15 w czasopismach z listy filadelfijskiej.
Ekspert Komisji Europejskiej do oceny projektów badawczych w ramach 5 PR , 6 PR i 7PR zarejestrowany pod numerem Ex2002 BO 31732; Członek, Przedstawiciel Polski w Komitecie Doradczym Komisji Europejskiej ds. wdrażania Dyrektywy 1999/13/WE i Dyrektywy 2004/42/WE; Kierownik Naukowej Sieci Tematycznej AIRCLIM-NET „Zanieczyszczenia powietrza/Zmiany klimatu”; Wieloletni Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Geofizycznego Oddział w Katowicach;
Członek Zarządu Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Członek Zespołu Ekspertów Śląskiej Rady Innowacji.
Do końca 2016 pełniła funkcję Z-cy Dyrektora IETU d.s. Badań i Rozwoju. Do końca 2022 r. zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego IETU, pełniąc funkcję Eksperta Wiodącego w obszarze badawczym „Diagnozowanie i Prognozowanie Zmian Jakości Środowiska”.

 

Tomasz Kurpiewski

Urodzony w Warszawie. Przez całe życie zawodowe zaangażowany w kwestie ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW oraz absolwent studiów na Wydziale Prawa i Administracji również na Uniwersytecie Warszawskim. W momencie wchodzenia Polski do Unii Europejskiej pracował w Ministerstwie Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Wydziale Integracji Europejskiej. Następnie przeszedł do firmy McDonald’s Polska gdzie kierował Działem Ochrony Środowiska i to stanowisko zajmuje do dzisiaj odpowiadając za zrównoważony rozwój w firmie na rynkach polskim, czeskim i słowackim. Jest również członkiem zespołu globalnego zajmującego się zrównoważonym rozwojem. Podczas pracy w McDonald’s Polska wdrożył w firmie system zarządzania środowiska zgodny z normą ISO 14 001, wprowadził nowatorski system gospodarki obiegu zamkniętego oraz wprowadził zasady zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw firmy McDonald’s na rynku polskim. Wiele z tych projektów zostało nagrodzonych. Był również mianowany przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do Narodowej Rady Ekologicznej II kadencji przy prezydencie RP.
Jest członkiem zarządu Platformy ds. Zrównoważonej Wołowiny. Zajmuje również stanowisko członka zarządu Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności. Jego zdaniem zrównoważony rozwój jest szansą dla firm na zoptymalizowanie posiadanych systemów i rozwiązań, a często na wdrożenie nowatorskich technologii wzmacniających markę.

dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ

Profesor Aleksandra Kuzior jest doktorem habilitowanym, profesorem Politechniki Śląskiej, uhonorowanym także tytułem doktora honoris causa przez uczelnię zagraniczną. Naukowo zajmuje się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, etyki biznesu, Smart City, oceny technologii, sztucznej inteligencji i edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej pełni funkcję Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju oraz Kierownika Katedry Stosowanych Nauk Społecznych. Jest Pełnomocnikiem Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, prezesem Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii. Pełni także funkcję Przewodniczącej Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Komunikacji Społecznej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Jest ekspertem ds. ewaluacji projektów z Agencji Grantów Naukowych Ministerstwa Edukacji, Nauki, Badań Naukowych i Sportu oraz Słowackiej Akademii Nauk (VEGA) oraz ekspertem ds. ewaluacji projektów z Narodowej Fundacji Badawczej Ukrainy.

Była kierownikiem 9 zrealizowanych projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jest autorką ponad 250 publikacji naukowych. Laureatka nagród: 1) Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za działalność organizacyjną (2021); 2) Zabrzańska Atena, przyznawana przez Prezydent Miasta Zabrze (2021); 3) Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju (2020); 4) Nagroda Specjalna „Czarny Diament” przyznana przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego (2018); 5) Śląska Nagroda Naukowa (2017); Medal Komisji Edukacji Narodowej (2015).

Ewelina Sygulska

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek Filologia Polska.
Od 1992 do 1993 roku redaktor naczelny „Dziennika Śląskiego”, wydawanego przez „Fibak -Noma -Press” S.A. – pierwszej na Śląsku prywatnej gazety codziennej, na której łamach niejednokrotnie poruszano zagadnienia związane z problemami stanu środowiska w czasie początków polskiej transformacji gospodarczej.
W latach 1993 do 1996 zatrudniona na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Programowych w Telpress Agencji Telewizyjno-Prasowej Spółka Jawna, D. Rozmus, R. Jakubowski w Katowicach, niezależnego producenta audycji telewizyjnych emitowanych w stacjach państwowych i komercyjnych. Współautorka scenariuszy i współprowadząca licznych programów telewizyjnych poświęconych problematyce gospodarczej, w tym często również kwestiom ochrony środowiska, traktowanych jako ważna sfera gospodarki, które ukazywały się na antenie OTVP Katowice.
W latach 1997-1998 dyrektor ogólnopolskiego specjalistycznego czasopisma „Ekoprofit”, kwartalnika a następnie miesięcznika wydawanego przez Telpress ATP. Od roku 2000 do 2002 – redaktor naczelny, dyrektor Wydawnictwa „Ekoprofit”. W maju 2003 roku powołana w skład Rady Doradców przy Ministrze Środowiska.
Od kwietnia 2010 roku redaktor naczelny ogólnopolskiego kwartalnika „Ekologia”, wydawanego przez Polską Izbę Ekologii. W 2019 roku nominowana do nagrody i wyróżniona w kategorii: Publicystyka Ekologiczna w ramach Konkursu „Zielone Czeki”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

dr hab. inż. Stanisław Tokarski

Dr hab.  inż. Stanisław Tokarski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Centrum Energetyki w Krakowie i Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.  Prowadzi działalność naukowo-badawczą i doradczą w obszarze energii.
Związany z energetyką zawodową od 1985 roku, rozpoczął pracę w Elektrowni Jaworzno III w Jaworznie. W latach 2008- 2015 wiceprezes Zarządu ds. strategii i rozwoju w Tauron S.A. i prezes Zarządu w Tauron Wytwarzanie S.A.(2010-2014). W latach 2013-2016 prezes  Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie (TGPE),  członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) i przedstawiciel  PKEE  ds. polityki energetycznej i wytwarzania w EURELECTRIC w Brukseli. Był  członkiem wielu rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Aktualnie wiceprzewodniczący Komitetu Problemów Energetyki  PAN,  członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, PKEE  i TGPE, a także Kolegium UDT. Jest członkiem rady nadzorczej spółki europejskiej KIC Innoenergy SE, która zajmuje się wdrożeniami nowych technologii energetycznych. Od początku transformacji gospodarczej w Polsce zajmował się współtworzeniem i opiniowaniem regulacji w obszarze energia w kraju i UE. Autor wynalazków,  licznych publikacji i komentarzy z zakresu regulacji środowiskowych, klimatycznych i rynkowych w energetyce.

Tomasz Bednarek

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Paweł Mirowski

Paweł Mirowski jest absolwentem ochrony środowiska na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończył również podyplomowe studia z zarządzania, zarządzanie gospodarką odpadami oraz Executive Master of Business Administration.
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Energetyce Szczecińskiej S.A. oraz Zakładach Chemicznych Police S.A. Był zastępcą burmistrza Polic, a także wicestarostą polickim.
Pełnił funkcję dyrektora Centrum Infrastruktury Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., a także funkcję zastępcy prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, później prezesa zarządu. Przewodniczył również konwentowi prezesów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
W 2020 r. został powołany na stanowisko zastępcy prezesa zarządu Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W 2022 r. został ustanowiony Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków.

Śląskie Centrum Wody

Pasją i celem zespołu Śląskiego Centrum Wody jest wieloaspektowe podejście do zagadnień wodnych w środowisku. Dzięki niestandardowemu podejściu i innowacyjnym metodom badawczym ŚCW od 2017 roku prowadzi badania nawodne, podwodne i podziemne, zarówno w środowisku naturalnym zlewni akwenów, jak i w środowisku wirtualnym tworzonych cyfrowo modeli.
ŚCW skupia specjalistów z wielu dziedzin naukowych związanych z gospodarką wodną, zwłaszcza hydro-geologów, biologów, geografów, ekologów, meteorologów, chemików i informatyków. Na styku dziedzin, także we współpracy międzynarodowej, powstają opracowania, ekspertyzy i innowacyjne rozwiązania na potrzeby nauki, gospodarki i ochrony środowiska. Zespół ŚCW zaprasza wszystkich, których zawodowo lub hobbystycznie interesuje woda: temat-rzeka.
Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostało utworzone w 2017 roku jako międzywydziałowy zespół prowadzący działalność badawczą, rozwojową, wdrożeniową, popularyzatorską i dydaktyczną związaną ze środowiskiem i gospodarką wodną. Założycielami ŚCW byli naukowcy związani wówczas z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Nauk o Ziemi (obecnie jest to Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ).
Powstanie jednostki było efektem realizacji i komercjalizacji projektu ZiZOZap realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PO Innowacyjna Gospodarka). Funkcję koordynatora i głównego wykonawcy pełnił Uniwersytet Śląski. W październiku 2019 roku, w ramach reorganizacji struktury uczelni, ŚCW zostało przekształcone w centrum badawcze. Tematyka badawczo-dydaktyczna ŚCW obejmuje liczne dziedziny nauki, szczególnie związane z fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i ekologicznymi aspektami wód oraz potamologię, limnologię, hydrogeologię, hydrometeorologię, hydrochemię, hydrobiologię, chemometrię, a także inne obszary dotyczące wód i środowiska.
Jednym z najważniejszych zadań centrum jest koordynacja interdyscyplinarnych badań prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim oraz przez partnerów w obszarach związanych ze środowiskiem wodnym.
Cele, jakie stawia przed sobą zespół ŚCW, to pozyskiwanie środków na badania i realizacja projektów naukowych. Centrum ma również łączyć naukę z gospodarką poprzez komercjalizację wyników badań oraz współpracę z ekspertami w zakresie opracowywania rozwiązań wspierających gospodarkę wodną.
Członkowie centrum podejmują również działania z zakresu dydaktyki. Inicjują nowe programy nauczania, uwzględniające najnowsze osiągnięcia badawcze i technologiczne, aktualne i przyszłe wyzwania środowiskowe oraz unijne i krajowe uregulowania prawne. Ważnym zadaniem centrum ma być działalność edukacyjna związana z realizowaną tematyką badawczą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podmiotów zewnętrznych (w tym szkół).
Medal PIE odebrał dr hab. Damian Absalon, prof. UŚ, Zastępca Dyrektora ŚCW ds. naukowych.

Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych działa od 1991 roku, początkowo jako Polski Oddział Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, a od 2014 roku pod obecną nazwą. Integruje specjalistki i specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe, dla których wspólną płaszczyzną badań pozostają ekonomiczne i organizacyjno-zarządcze aspekty kształtowania wzajemnych relacji pomiędzy systemem społeczno-gospodarczym a środowiskiem przyrodniczym na różnych poziomach decyzyjnych.
Celem Stowarzyszenia jest stymulowanie badań naukowych, wymiana doświadczeń, intensyfikacja współpracy między jednostkami akademickimi a otoczeniem biznesowym, a także oddziaływanie na politykę państwa w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki zasobami naturalnymi. Szczególny obszar aktywności stanowi kształtowanie świadomości ekonomicznej i ekologicznej działaczy gospodarczych i społeczeństwa, czemu służą wymiana informacji, edukacja oraz propagowanie przedsięwzięć ochronnych. Siła oddziaływania płynie z zaangażowania członkiń i członków Stowarzyszenia reprezentujących wiodące ośrodki badawcze w Polsce. Flagowym czasopismem Stowarzyszenia jest wydawany od 1992 roku kwartalnik „Economics and Environment” (dawniej „Ekonomia i Środowisko”).

Medal odebrała dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Patronat PIE nad 8. Międzynarodową Naukowo-Biznesową Konferencją “Odnawialnych Źródeł Energii

W dniach 22-24 maja 2023 w Hotelu Arłamów odbędzie się 8 Międzynarodowa Naukowo Biznesowa Konferencja “Odnawialnych Źródeł Energii”.

Polska Izba Ekologii objęła wydarzenie patronatem medialnym.

Konferencja skoncentruje się na najnowszych osiągnięciach i innowacjach w dziedzinie energii odnawialnej, mając na celu zbadanie zrównoważonych rozwiązań na rzecz lepszej przyszłości. To nadzwyczajne wydarzenie będzie okazją do spotkań i nawiązania kontaktów z wybitnymi naukowcami, ekspertami i decydentami światowego formatu.

Wzorem ubiegłych lat, konferencja będzie podzielona na część plenarną i sesje tematyczne, odpowiadające niżej wymienionym obszarom:

 • Energia solarna
 • Energia geotermalna
 • Biomasa i paliwa biomasowe
 • Pompy ciepła
 • Energia wiatru
 • Ogniwa paliwowe
 • Spalania, współspalanie i kogeneracja w układach OZE
 • Modelowanie, symulacja i optymalizacja systemów OZE
 • Zaawansowane technologie magazynowania energii
 • Gospodarka odpadami i ciepłem
 • Polityka i ekonomia OZE

Organizatorami wydarzenia są:

 • Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy im. H.Kołłątaja w Krakowie
 • Katedra Surowców Energetycznych, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH im. S. Staszica w Krakowie
 • Instytut Inżynierii Mechanicznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Izba Gospodarcza Urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii
 • Katedra Technologii Energetycznych, Uniwersytet W Żylinie, Słowacja
 • Poliskij Narodowy Uniwersytet W Żytomierzu, Ukraina
 • Podolski Państwowy Uniwersytet Rolniczo-Techniczny, Kamieniec Podolski, Ukraina
 • Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
 • Międzynarodowa Komisja Rolnictwa I Inżynierii Biosystemów Sekcja Iv: Energia W Rolnictwie

Podczas pierwszego dnia konferencji zostaną wręczone dyplomy Zwycięzcom Konkursu TOPTEN-HACKS Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2022.
Wręczenia dyplomów, w imieniu organizatorów, dokona Prezes Fudancji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Pan Szymon Liszka. Więcej o wynikach: www.pie.pl/wyniki-topten-hacks-2022

AGENDA WYDARZENIA dostępna jest na stronie: www.renewenergy.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału!

28. edycja Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2023

W dniach 17-19 maja 2023 w hali EXPO XXI Warszawa przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie odbędzie 28. edycja Międzynarodowych Targów STACJA PALIW organizowaną przez Polską Izbę Paliw Płynnych. Polska Izba Ekologii objęła wydarzenie patronatem medialnym.

Międzynarodowe Targi STACJA PALIW prezentują aktualne światowe trendy w dziedzinie technologii, produktów i usług oraz rozwiązań biznesowych dla sektora paliwowego oraz branż pokrewnych. To miejsce wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń, nawiązywania bezpośrednich kontaktów biznesowych i prezentacji najnowszych rozwiązań dla sektorów: paliwowego, petrochemicznego i energetycznego, stacji paliw, myjni, warsztatów, transportu, wyposażenia sklepów i barów.

Innowacje, czysta energia, nowoczesne technologie są tym, czego przedsiębiorca dzisiaj potrzebuje, aby sprostać konkurencji. Międzynarodowe Targi STACJA PALIW organizowane przez Polską Izbę Paliw Płynnych są okazją do zebrania najlepszych praktyk, omówienia bieżących problemów sektora paliw i energii, określenia priorytetowych zadań i znalezienia skutecznych sposobów ich realizacji – mówi prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych Halina Pupacz.

Dziś – gdy stacje nie są już tylko miejscem tankowania, ale małymi centrami handlowo-usługowymi – współpraca jest szczególnie ważna. Dotyczy to nie tylko branży stricte paliwowej. Dlatego Targi STACJA PALIW skierowane są także do przedstawicieli sektorów gazowego, petrochemicznego i energetycznego, stacji autogazu, instalacji gazowych dla motoryzacji, wytwórców butli i innych zbiorników transportowych myjni, warsztatów, transportu, wyposażenia sklepów i barów.
Tradycyjnie już targom towarzyszyć będzie STREFA MYJNI. To jedna z największych ekspozycji w Europie Środkowo-Wschodniej poświęcona urządzeniom i usługom związanym z pielęgnacją pojazdów zarówno osobowych, jak i TIR-ów czy cystern. Natomiast nowością podczas zbliżających się Targów STACJA PALIW będzie strefa GasTechExpo, która z pewnością zaciekawi właścicieli i przedstawicieli firm związanych z branżą gazową (LPG, CNG, LNG, H2).

Targi STACJA PALIW obejmują swoim zakresem wszystkie paliwa i nie tylko – od benzyny i oleju napędowego, przez gazy i biopaliwa, po fotowoltaikę. Są otwarte dla wszystkich przedsiębiorców i z pewnością wszyscy znajdą na nich coś dla siebie.

PROGRAM TARGÓW: www.targi.paliwa.pl/program-targow

REJESTRACJA: www.targi.paliwa.pl/rejestracja-online-na-targi-stacja-paliw-2023-w-dniach-17-19-maja-2023/

WIĘCEJ INFORMACJI: www.targi.paliwa.pl

Serdecznie zapraszamy do udział!