Najnowszy numer kwartalnika „Ekologia” już dostępny!

(pdf do pobrania)

Spis treści:

EkoRozmowa


Czyńcie Ziemię kochaną! str. 5


Fakty i wydarzenia


W trosce o wspólne dobro str. 8
Odpowiedzialnie, czyli jak? str. 10
Najważniejsze wyzwania dla środowiska str. 13


Prawo i finanse


Schizofrenia energetyczna w wyniku wojny str. 16
Ustawa krajobrazowa – ocena skuteczności regulacji str. 19
Analizy, opracowania i raporty branżowe str. 21
Jak stworzyć efektywny system kaucyjny na opakowania po napojach? str. 26


Badania i technologie


Efektywne technologie solidyfikacji odpadów str.29
Znajomość OZE wśród młodzieży str. 32
Troska o wspólny dom str. 35
Zwałowiska odpadów powęglowych – czy to tylko kłopot? str. 36
Ważne wyzwanie str. 40


Prezentacje i współpraca


Bieruń z „Zielonym Czekiem” str. 42
Jakość ma znaczenie! str. 45

logo PIE

XXIII Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Ekologii

W dniu 29 czerwca 2022 r. w Dworku u Hrabiego w Gliwicach odbyło się  XXIII Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków Polskiej Izby Ekologii.

Zatwierdzone zostały sprawozdania Rady i Zarządu PIE oraz Sprawozdanie finansowe PIE za 2021 r.
Udzielono absolutorium Radzie i Zarządowi PIE za wykonane obowiązki w roku 2021.
Przedstawiony został Plan działania oraz Plan gospodarczo-finansowy PIE na rok 2022.

 

 

 

 

Udział PIE w WORLD URBAN FORUM

World Urban Forum 11 odbyło się w dniach 26 do 30 czerwca 2022 roku w Katowicach pod hasłem Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości. Światowe Forum Miejskie to wydarzenie organizowane co dwa lata przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN Habitat), mające na celu promocję zrównoważonego rozwoju miast i dyskusję nad wyzwaniami współczesnej urbanizacji.

W dniu 28 czerwca w godzinach 18.00–19.00 została zorganizowana dyskusja panelowa nt.: Niezwykły świat przyrody – niezwykły świat techniki. Inicjatorem dyskusji była Politechnika Śląska we współpracy z Polską Izbą Ekologii, na której został zaprezentowany pokaz technicznych rozwiązań służących ochronie środowiska.

W dyskusji uczestniczyli: dr Przemysław Jura – Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii, dr hab. inż. Roman Korab, prof. Politechniki Śląskiej, dr hab. inż. Natalia Piotrowska z Politechniki Śląskiej, dr hab. inż. Waldemar Paszkowski z Politechniki Śląskiej oraz dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. Politechniki Śląskiej (moderator).