Za wkład pracy w przygotowanie aktów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska oraz za działalność w dziedzinie edukacji ekologicznej i promocję postaw proekologicznych Izba została, w latach 2002-2003, wyróżniona nagrodami finansowymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

  • 2008 r. Izba otrzymała wyróżnienie specjalne „Złoty Klon” Banku Ochrony Środowiska, za wzorcową współpracę z Bankiem.
    Wielką Nagrodę Prezydenta Izby Budownictwa, w kategorii działań proekologicznych, Izba otrzymała w 2008 roku.
  • 2009 r. Izba otrzymała Złotą Odznakę „Zasłużony dla województwa śląskiego”.
  • 2009, 2011, 2013, 2015, 2016 oraz w 2017 r. została laureatem konkursu EkoAktywni organizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach.
  • 2016 r. w konkursie Zielone Czeki, organizowanym przez WFOŚiGW w Katowicach, Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady Izby oraz Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu PIE – otrzymali nagrodę specjalną za działania popularyzatorskie wśród przedsiębiorców poprzez organizacje szkoleń, konferencji, seminariów na tematy związane z ochroną środowiska, a także publikacje w wydawnictwach ekologicznych.
    W 2017 r. Czesław Śleziak,  Jerzy Swatoń, Prezydium Rady PIE oraz Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu PIE, zostali uhonorowani Medalami 20-lecia Śląskiej Izby Budownictwa za wspieranie działalności samorządu gospodarczego budownictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości.
  • 2018 r. Izba otrzymała Wyróżnienia: od WFOŚiGW w Katowicach EkoKARLIK 25-lecia jako podmiot podejmujący ponadstandardowe działania na rzecz poprawy stanu środowiska w województwie śląskim, a także od Abrys Sp. z o.o. z okazji jubileuszu 30-lecia Spółki za wieloletnią owocną współpracę i wkład w rozwój firmy oraz za ogromne zaangażowanie w propagowanie najlepszych praktyk w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Polsce.
Medal_20-lecia_SlIzbBud_2017_GP
Nagroda Ekokarlik 25lecia WFOŚiGW w Katowicach
Nagroda Ekokarlik 25-lecia WFOŚiGW Katowice
Abrys podziękowanie 30-lecie

Otrzymane przez PIE nagrody i wyróżnienia są sygnałem, że nasze działania są doceniane. Nasze przedsięwzięcia są powszechnie znane i spełniają swoje zadanie – edukują proekologicznie.

Z inicjatywy Polskiej Izby Ekologii wiele podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych zostało wyróżnionych „Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, przyznawaną przez Urząd Marszałkowski. Na wniosek Izby – Minister Środowiska – przyznał także wiele Odznak Honorowych „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

Medale PIE
Od 2015 r. Rada Izby przyznaje medale Polskiej Izby Ekologii „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju” osobom fizycznym oraz instytucjom państwowym i naukowym, jednostkom terytorialnym, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich zadań, przyczyniły się do poprawy środowiska naturalnego.
Firmy te i osoby swoją pracę zawodową i społeczną poświecili na ochronę środowiska na szczeblu kraju i naszego województwa. Ich aktywność zawodowa przyniosła konkretne efekty w ochronie środowiska oraz przyczyniła się do zrealizowania wielu inwestycji.
Więcej o Medalach PIE: www.pie.pl/o-nas/medal-pie/

medale_20lecia_PIE
W 2019 r. Polska Izba Ekologii świętowała 20-lecie działalności. Z tej okazji Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu Izby wręczył Medale Jubileuszowe „Za wsparcie merytoryczne oraz zaangażowanie w prace Polskiej Izby Ekologii” oraz Wyróżnienia „Za połączenie działań w dziedzinie ochrony środowiska z pracą na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz współpracę z Polską Izbą Ekologii”.

  • Udostępnij: