logo PIE

XXII Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Ekologii

W dniu 30 czerwca 2020 r. w Hotelu Courtyard by Marriott Katowice City Center odbyło się  XXII Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków Polskiej Izby Ekologii.

– Zatwierdzone zostały sprawozdania Rady i Zarządu PIE oraz Sprawozdanie finansowe PIE za 2020 r.
– Udzielono absolutorium Radzie i Zarządowi PIE za wykonane obowiązki w roku 2020.
– Uchwalono zmianę w Statucie PIE.

Został również wręczony „Ekolaur Polskiej Izby Ekologii 2020” oraz Wyróżnienie dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

 

„Ekolaur PIE 2020” został przyznany w kategorii EDUKACJA EKOLOGICZNA za przedsięwzięcie: Kampania promocyjno-edukacyjna pn. Bielsko-Biała chroni klimat.

Wyróżnienie PIE zostało przyznane w kategorii OCHRONA POWIETRZA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII za przedsięwzięcie: Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery Bielska-Białej.

Nagrodę oraz Wyróżnienie odebrali: Jarosław Klimaszewski, Prezydent Miasta Bielska-Białej oraz Danuta Przybyło, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Energii.

Nastąpiło także wręczenie MEDALI PIE – „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju”, które od 2015 r. Rada Polskiej Izby Ekologii nadaje osobom fizycznym oraz instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich zadań przyczyniły się do poprawy stanu środowiska.

MEDALE PIE zostały przyznane:

Bogusławowi Ochabowi – Prezesowi Zarządu-Dyrektorowi Naczelnemu Zakładów Górniczo- Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. w Miasteczku Śląskim od 2011 r. oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu w Katowicach.

Wiesławowi Siwczakowi – Pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w latach 2002-2007 . Obecnie od 2010 jest Prezesem Zarządu Europejskiego Instytutu Ekologicznego Sp. z o.o.

Arturowi Komorowi – Absolwentowi Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Międzynarodowe Prawo Handlowego. Przez jedenaście lat kierował zespołami do spraw pozyskiwania środków unijnych na duże przedsięwzięcia infrastrukturalne, w szczególności na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury drogowej. Laureat wielu prestiżowych wyróżnień m.in.: Honorowej Odznaki za Zasługi dla rozwoju Gospodarki RP przyznaną przez Ministra Gospodarki RP.
 

Green Energy Congress

Patronat PIE – Green Energy Congress

Polska Izba Ekologii objęła patronatem
GREEN ENERGY CONGRES

Green Energy Congress, 23 września br, formuła hybrydowa

23 września 2021 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków, odbędzie się Kongres Zielonej Energii, prowadzony po raz pierwszy w Polsce jednocześnie na trzech scenach, z możliwością dołączenia do wydarzenia na żywo lub online.  Do udziału w Kongresie zaprasza portal PumpLab. Wszystkie informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie: Green Energy Congress

Green Energy Congress to innowacyjne wydarzenie, pierwsze z cyklu corocznych wydarzeń, skoncentrowane na transformacji polskiego systemu na niskoemisyjny, OZE i zielonym potencjale,  budujące trend i świadomość efektywności ekologicznej. Kongres podzielony jest na trzy sceny: Energetyka, Przemysł, Społeczeństwo, na których zaprezentowane zostaną nowoczesne podejścia i pomysły na efektywność energetyczną i ekozachowania, dostępne dla biznesu i społeczeństwa.

Na scenie Energetyka zaprezentowane zostaną m.in. tematy z obszaru aukcji OZE 2021, wpływu zmian w polskiej energetyce na sprzedaż energii, ofensywy offshore oraz inwestycji w farmy fotowoltaiczne na terenach poprzemysłowych.

Prelegenci ze sceny Przemysł przedstawią między innymi sposoby na ekologiczną transformację ciepłownictwa, odzysk deszczówki, zrównoważone budownictwo i magazynowanie energii w zakładach przemysłowych, alternatywne źródła energii dla przemysłu jak również korzyści i wyzwania wynikające z wodorowej rewolucji.

Scena Społeczeństwo to tematyka związana z oczekiwaniami społecznymi w kontekście zmian środowiskowych, budowaniem ekoświadomości konsumenta, ekowizerunkiem firmy, ekorozwiązaniami dostępnymi dla rodzin czy w zakresie przesiadki na e-auta lub związane z ograniczeniem emisji CO2 w centrach miast.

W Green Energy Congress udział weźmie ponad dwudziestu prelegentów. W ich gronie znaleźli się między innymi przedstawiciele Lotos Petrobaltic, Polenergia, Polkomtel, Mercedes-Benz Polska, Veolia, a także Instytutu Studiów Energetycznych, Urzędu Regulacji Energetyki, Towarowej Giełdy Energii, WWF Polska czy naukowcy wiodących uczelni wyższych.

Do wydarzenia można dołączyć na dwa sposoby – na żywo, w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie (wstęp biletowany) lub – online (wstęp bezpłatny), rejestrując się na platformie transmitującej wydarzenie.

Green Energy Congress,

23 września 2021,

Centrum Kongresowe ICE Kraków lub dostęp online

www.greenenergycongress.pl 

Razem zadbajmy o przyszłość!