Ekologia nr 1/109/2024 już dostępna!

W najnowszym numerze zajmujemy się m.in. tematyką systemu kaucyjnego czy też BDO dla opakowań jednorazowego użytku.
Polecamy także EkoRozmowę z dr Michałem Janem Cichym, Prezesem Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji o genezie powstania i już prawie 35-letnia aktywność tej organizacji na rzecz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i filozofii czystszej produkcji.

(pdf do pobrania)

Zachęcamy do lektury!

Spis treści:

EkoRozmowa


Czystsza Produkcja dla środowiska, dla nas, dla przyszłości str. 5


Fakty i wydarzenia


Przed nami kolejny rok i nowe wyzwania str. 10
Szczyt klimatyczny w Dubaju – COP 28 oznacza koniec ery paliw kopalnych str. 12


Prawo i finanse


System kaucyjny – założenia i wątpliwości str. 14
Nowa era recyklingu w Polsce str. 16
Ważne dla gastronomii i handlu str. 20
Analizy, opracowania i raporty branżowe str. 23
Co widać, a czego nie widać – rolnictwo kontra ekologizm/klimatyzm str. 28
Batalia o czystsze powietrze trwa… str. 31


Badania i technologie


Coś o ziemskiej atmosferze str. 34


Prezentacje i współpraca


Remediacja gruntów byłej powojskowej bazy paliw płynnych przy Katowice Airport str. 38
W służbie mieszkańcom i środowisku stawiamy na innowacyjność str. 41
Nowe przepisy, nowe obowiązki… str. 43
INTARG 2024 str. 45
INTARG EKO 2024 str. 46


Ruszyła kolejna edycja Konkursu EKOLAURY PIE!

Z przyjemnością informujemy, że Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła 23. edycję Konkursu „EKOLAURY PIE 2024”. 

Celem Konkursu jest wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w promowanie działań w obszarze edukacji ekologicznej, popularyzację inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej, promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska i klimatu oraz na oszczędność zasobów naturalnych.

W 2024 r. nagrody będą przyznawane w kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 • Ochrona powietrza atmosferycznego,
 • Adaptacja do zmian klimatu,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Zrównoważony transport,
 • Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju.

Terminarz 23. edycji Konkursu „Ekolaury PIE 2024”:

 • 15 marca 2024 r. – ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu; 
 • do 30 czerwca 2024 r. – nadsyłanie wniosków konkursowych na adres zarządu PIE;
 • do 15 sierpnia 2024 r.– ocena formalna wniosków konkursowych;
 • do 29 września 2024 r. – ocena merytoryczna i wyłonienie Laureatów Konkursu;
 • listopad 2024 r.– ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.

Wszystkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:

https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/


Zachęcamy do zapoznania się z finałem 22. edycji Konkursu, który odbył się na uroczystej Gali (kliknij)