Konkurs TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2019

VII edycja Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2019 organizowana przez Polską Izbę Ekologii oraz Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii została zakończona prezentacją jego wyników podczas Gali 18. edycji Konkursu EKOLAURY w dniu 29 października 2019 r.
Nabór zgłoszeń do Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe w tegorocznej edycji trwał od 10.05.2019 r. do 20.09.2019 r.

Pełna dokumentacja Konkursu była i jest dostępna na portalach:
www.topen.info.pl
www.pie.pl/topten

Patronatu honorowego nad VIII edycją Konkursu udzielili Minister Środowiska – Henryk Kowalczyk, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji – Lucyna Olborska oraz Prezydent Miasta Katowice – Marcin Krupa.
Konkurs TOPTEN został także rozpropagowany poprzez informację w czasopismach branżowych takich jak: czasopisma „Magazyn Instalatora”, „Rynek Instalacyjny”, „Magazyn Biomasa”, kwartalnik „Ekologia”, a także Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Korporacja Kominiarzy Polskich oraz Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla.

Celem Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych (kołów grzewczych małej mocy z paliw stałych) – poprzez publikację Listy TOPTEN wyróżnionych 10 produktów – kotłów grzewczych, w każdej z 8 kategorii na portalu www.topten.info.pl. Producenci kotłów, które znajdą się na listach wyróżnionych produktów mają prawo do stosowania znaku TOPTEN POLSKA 2019.

Zasady Konkursu TOPTEN; Wybór produktów TOPTEN oparty był o analizę efektywności energetycznej i ekologicznej i jest niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena wybieranych urządzeń opierała się na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje, zgodnie z „Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe”. Parametr kryterium uwzględnia dwa podstawowe parametry jakościowe kotłów (w stosunku 1:3): sezonową sprawność energetyczną oraz sezonowe emisje substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka, w tym CO, OGC, NOx i pył całkowity (TSP), zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. W zasadach dotyczących oceny kotłów w ramach VII edycji Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2018, wprowadzono premię za integralną współpracę z buforem ciepła, w przypadku kotłów z ręcznym zasilaniem paliwa, a także premię za integralną współpracę z systemem odpylania (elektrofiltrem), z uwagi na możliwość wyeliminowania wpływu jakości paliwa stałego na emisję pyłu – stałych cząstek (PM) i zanieczyszczeń z nim związanych, w trakcie eksploatacji kotła. .

Niezależnie od Konkursu TOPTEN, zgodnie z Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe, przedsięwzięcie konkursowe obejmuje procedurę zgłaszania kotłów na paliwa stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012.

Inicjatorem i koordynatorem Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe jest dr inż. Krystyna Kubica.

Tegoroczna edycja Konkursu została rozszerzona i obejmuje kotły grzewcze na paliwa stałe – kopalne oraz biomasę drzewną, o znamionowej mocy cieplnej 500 kilowatów (kW) lub mniejszej, czyli pełny zakres mocy cieplnej kotłów objętych przepisami Rozporządzenia Komisii UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r., normą PN-EN 303-5:2012, a także Rozporządzeniem MRiF z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

W VIII edycji Konkursu, w 2019 roku, nabór na „Listę TOPTEN” oraz „Listę kotłów na paliwa stałe klasy 5” w 2019 roku, przeprowadzono z podziałem na kotły o mocy cieplnej równej 50 kW lub mniejszej, podobnie jak w 2017 roku oraz zgodnie z rozszerzonym zakresem mocy, na kotły o mocy cieplnej wyższej niż 50 kW, a równej 500 kW. W tych zakresach mocy nabór, podobnie jak w poprzednich edycjach obejmował 4 kategorie kotłów na paliwa stałe:

 • kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego,
 • kotły z ręcznym podawaniem stałego paliwa kopalnego,
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa,
 • kotły z ręcznym podawaniem stałego biopaliwa.

Zgłoszenia zostały ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatorów – Polskiej Izby Ekologii oraz Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii i współorganizatorów merytorycznych Konkursu – Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Instytutu Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej Warszawa, Głównego Instytutu Górnictwa z Katowic oraz Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska z Wrocławia.

W VIII edycji Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2019” wyróżnienia – zakwalifikowanie się na listy rankingowe TOPTEN najbardziej efektywnych energetycznie i ekologicznie kotłów na paliwa stałe roku 2019 pod kolejnym numerem, wynikającym z wartości uzyskanego parametru kryterialnego, uzyskały sumarycznie 9 urządzenia grzewcze:

 • Kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy ≤ 50 kW: – 4 produktów, Tabela 1;
 • Kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy ≤ 50 kW – 2 produktów, Tabela 2;
 • Kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy 50 ÷ 500 kW: – 3 produkty, Tabela 3;

Pełna informacja o wynikach Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2019” jest dostępna na portalach: www.topten.info.plwww.pie.pl/topten.

W ramach Konkursu promowane są także kotły spełniające wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012; Kotły grzewcze Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie, a tym samym Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1690). Ich nabór jest ciągły, a pełna dokumentacja jest dostępna na portalach: www.topten.info.pl, www.pie.pl/topten.html, www.kotlyna5.pl/info.

W roku 2019 na Listy „Kotły grzewcze na paliwa stałe o mocy mniejszej i równej 50 kW spełniające wymagania klasy 5 wg normy PN EN 303-5:2012” zostały zakwalifikowane kolejne urządzenia grzewcze w następujących kategoriach:

 • Kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy ≤ 50 kW: – 4 produktów, Tabela 4;
 • Kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy ≤ 50 kW: – 3 produktów, Tabela 5
 • Kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy 50 ÷ 500 kW: – 4 produkty, Tabela 6;

Zgłoszenia urządzeń na Listę kotłów na paliwa stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 będą nadal przyjmowane i na bieżąco wprowadzane na listę dostępną na przedmiotowych stronach internetowych (www.kotlyna5.pl/info, www.topten.info oraz www.pie.pl).

1. Lista TOPTEN 2019 kotłów z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy cieplnej do 50 kW.

 1. CARBO 5 PLUS 35 kW – KOTŁY WOŹNIAK Józef Woźniak „Zakład Ślusarski” Wronów 3a 63-308 Gizałki
 2. CARBO 5 PLUS 25 kW – KOTŁY WOŹNIAK Józef Woźniak „Zakład Ślusarski” Wronów 3a 63-308 Gizałki
 3. KORAL 10 kW – Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna, 27-200 Starachowice
 4. EKO BUDMET NOCOŃ 25 kW – P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń, ul. Staszica 171, 41-250 Czeladź

Szczegółowa Tabela 1 (pdf do pobrania)

2. Lista TOPTEN 2019 kotłów z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy cieplnej do 50 kW.

 1. Genesis Plus KPP 25 – GALMET sp. z o.o. Sp K., ul. Raciborska 36, 48-100 Głubczyce
 2. Genesis Plus KPP 34 – GALMET sp. z o.o. Sp K., ul. Raciborska 36, 48-100 Głubczyce

Szczegółowa Tabela 2 (pdf do pobrania)

3. Lista TOPTEN 2019 kotłów z automatycznym podawaniem biopaliwa o mocy cieplnej 50÷500 kW.

 1. SlimKo MAX 70 – PPHU „KOTŁOSPAW” S.C. Przemysław i Jakub Wrońscy, Ul. Szenica 38, 63-300 Pleszew
 2. SlimKo MAX 300 – PPHU „KOTŁOSPAW” S.C. Przemysław i Jakub Wrońscy, Ul. Szenica 38, 63-300 Pleszew
 3. SlimKo MAX 150 – PPHU „KOTŁOSPAW” S.C. Przemysław i Jakub Wrońscy, Ul. Szenica 38, 63-300 Pleszew

Szczegółowa Tabela 3 (pdf do pobrania)

4. Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy cieplnej do 50 kW zakwalifikowanych na Listę klasy 5 wg PN EN 303-5:2012 w roku 2019.

 1. CARBO 5 PLUS 35 kW – KOTŁY WOŹNIAK Józef Woźniak „Zakład Ślusarski” Wronów 3a 63-308 Gizałki
 2. CARBO 5 PLUS 25 kW – KOTŁY WOŹNIAK Józef Woźniak „Zakład Ślusarski” Wronów 3a 63-308 Gizałki
 3. KORAL 10 kW Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna, 27-200 Starachowice
 4. EKO BUDMET NOCOŃ 25 kW – P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń, ul. Staszica 171, 41-250 Czeladź

Szczegółowa Tabela 4 (pdf do pobrania)

5. Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy cieplnej do 50 kW zakwalifikowanych na Listę klasy 5 wg PN EN 303-5:2012 w roku 2019.

 1. Genesis Plus KPP 25 – GALMET sp. z o.o. Sp. K., ul. Raciborska 36, 48-100 Głubczyce
 2. Genesis Plus KPP 34 – GALMET sp. z o.o. Sp. K., ul. Raciborska 36, 48-100 Głubczyce
 3. SEG PELLET 20 kW METAL-FACH Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 66

Szczegółowa Tabela 5 (pdf do pobrania)

6. Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy cieplnej 50÷500 kW zakwalifikowanych na Listę klasy 5 wg PN EN 303‑5:2012 w roku 2019.

 1. SlimKo MAX 70 – PPHU „KOTŁOSPAW” S.C. Przemysław i Jakub Wrońscy, Ul. Szenica 38, 63-300 Pleszew
 2. SlimKo MAX 300 – PPHU „KOTŁOSPAW” S.C. Przemysław i Jakub Wrońscy, Ul. Szenica 38, 63-300 Pleszew
 3. SlimKo MAX 150 – PPHU „KOTŁOSPAW” S.C. Przemysław i Jakub Wrońscy, Ul. Szenica 38, 63-300 Pleszew
 4. Genesis Plus KPP 62 – GALMET sp. z o.o. Sp K., ul. Raciborska 36, 48-100 Głubczyce.

Szczegółowa Tabela 6 (pdf do pobrania)

 • Udostępnij: