Patronat PIE – XXIV edycja Konkursu Puchar Recyklingu

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Konkursu Puchar Recyklingu, która została objęta Honorowym Patronatem Polskiej Izby Ekologii. Zgłoszenia można wysyłać do końca sierpnia 2023 r.

Mimo że to już XXIV edycja Konkursu, to od lat cel pozostaje ten sam – chodzi bowiem o nagrodzenie podmiotów, które stworzyły najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów, a także prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną. Co ważne, grono uczestników Konkursu stale się poszerza, ponieważ nie brakuje nowych podmiotów, które chcą pochwalić się swoimi osiągnięciami.

W ramach ogólnopolskiego Konkursu Puchar Recyklingu, realizowanego przez redakcję miesięcznika „Przegląd Komunalny”, oceniane są też masy  zebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje, osiągnięte poziomy recyklingu, a także działania z zakresu edukacji ekologicznej. Pod uwagę brane jest także funkcjonowanie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów, nienadających się do recyklingu. Dodatkowy aspekt to także całościowe podejście do ochrony środowiska, w tym np. wdrożone rozwiązania transportowe, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach czy też podjęcie inicjatyw z zakresu GOZ-u.

Konkursowe zgłoszenia mogą nadsyłać: urzędy gmin oraz związki i porozumienia międzygminne, zakłady gospodarki komunalnej, sortownie, a także instalacje komunalne. Jak to robić? Pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać by zakwalifikować się do udziału w konkursie, jest wypełnienie i przesłanie deklaracji udziału za pośrednictwem strony internetowej: www.pucharrecyklingu.pl. Następnie do końca sierpnia na wskazanego w regulaminie maila należy też podesłać formularz szczegółowy, zawierający szczegółowe dane dotyczące m.in. masy zebranych elektroodpadów, poziomów recyklingu czy też działań z zakresu edukacji ekologicznej. Dane te są później weryfikowane i oceniane przez komisje konkursowe, a następnie Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele patronów honorowych, partnerów oraz organizatora. Przyznane podczas Kapituły nagrody i wyróżnienia są wręczane podczas uroczystej Gali w ramach Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. W tym roku będzie ona powiązana z jubileuszem firmy ABRYS i odbędzie się 12 grudnia 2023 r. we Wrocławiu.   Zachęcamy do udziału w Konkursie Puchar Recyklingu, gdyż nagrody i wyróżnienia zdobyte w Konkursie budują znakomitą reputację i wiarygodność oraz wskazują na ogrom rzetelnej pracy wykonanej przez uczestników. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że finał Konkursu odbywa się podczas uroczystej Gali Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, który skupia najważniejsze podmioty z branży, takie jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Gmin Wiejskich RP, a także Związek Miast Polskich, którzy także są Patronami Honorowymi Konkursu.

Więcej informacji: www.pucharrecyklingu.pl

Osoba do kontaktu:
Małgosia Masłowska-Bandosz
m.maslowska@abrys.pl
tel. 784 001 823

Krótka lekcja historii, czyli I edycja Konkursu 'Ekolaury PIE 2002′

Szanowni Państwo! 😀🕐
Zapraszamy Was do małej podróży w przeszłość 🙂
W dniu 7 czerwca 2002 roku w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach odbyła się pierwsza Uroczysta Gala oraz rozstrzygnięcie I edycji Konkursu EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 💚🍀
W bieżącym roku mamy przyjemność zaprosić Was do już 2️⃣2️⃣ edycji EKOLAURÓW ‼️💚 
Przypominamy, że zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 🙂
Archiwum z wszystkich poprzednich edycji: https://www.pie.pl/archiwum-gali/fot. Janusz Pliszak