Konkurs TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2016

V edycja Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2016 organizowana przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Polską Izbę Ekologii została zakończona prezentacją jego wyników podczas Gali XV Konkursu EKOLAURY w dniu 26 października 2016 r.
Nabór zgłoszeń do Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2016 w edycji 2016 r. trwał od 01.07.2016r. do 23.09.2016 r.

Pełna dokumentacja Konkursu była i jest dostępna na portalach:
www.topten.info.pl
www.pie.pl/topten

Konkurs TOPTEN został także rozpropagowany poprzez informację w czasopismach branżowych takich jak: Magazyn Instalatora, Rynek Instalacyjny, Magazyn Biomasa oraz Ekologia.

Celem Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych (kotłów grzewczych małej mocy).

Zasady Konkursu TOPTEN. Wybór produktów TOPTEN oparty był o analizę efektywności energetycznej i ekologicznej i jest niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena wybieranych urządzeń opierała się na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje, zgodnie z „Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe”. Kryterium wyboru obejmuje dwa parametry jakościowe kotłów: sezonową sprawność energetyczną oraz sezonowe emisje substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka, w tym CO, OGC, NOx, pył całkowity (TSP), zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Niezależnie od Konkursu TOPTEN, zgodnie z Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe, przedsięwzięcie konkursowe obejmuje procedurę zgłaszania kotłów na paliwa stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012.

Inicjatorem i koordynatorem Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2016 jest dr inż. Krystyna Kubica.

W edycji realizowanej w 2016 Konkurs TOPTEN został skoncentrowany na kotłach o mocy mniejszej i równej 25 kW. Dlatego też naborem zgłoszeń do Konkursu TOPTEN oraz na Listę kotłów na paliwa stałe klasy 5 objęto kotły o mocy mniejszej i równej 25 kW w następujących kategoriach:

 • kotły z automatycznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym,
 • kotły z ręcznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym,
 • kotły z automatycznym załadunkiem stałym biopaliwem,
 • kotły z ręcznym załadunkiem stałym biopaliwem.

Zgłoszenia zostały ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatorów – Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Polskiej Izby Ekologii i współorganizatorów merytorycznych Konkursu – Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Instytutu Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, Instytutu Energetyki Odnawialnej Warszawa oraz Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska z Wrocławia.

W V edycji Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2016 wyróżnienia – zakwalifikowanie się na listę TOPTEN najbardziej efektywnych energetycznie i ekologicznie kotłów na paliwa stałe roku 2016 pod numerem, zgodnym z liczbą porządkową odpowiedniej tabeli, uzyskały:

 • kotły o mocy mniejszej i równej 25 kW, z automatycznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym – 4 urządzenia, Tabela 1;
 • kotły z automatycznym załadunkiem stałym biopaliwem – 8 urządzeń, Tabela 2.

Producenci kotłów, które znajdują się na w/w listach wyróżnionych kotłów mają prawo do ich oznakowania znakiem TOPTEN POLSKA 2016. Prawo do posługiwania się znakiem TOPTEN 2016 przysługuje na czas nieokreślony dla danego producenta i typu kotła.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji zgłoszonych produktów na listy Kotły grzewcze na paliwa stałe o mocy mniejszej i równej 25 kW spełniające wymagania klasy 5 wg normy PN EN 303-5:2012 zostały zakwalifikowane urządzenia grzewcze w następujących kategoriach:

 • kotły z ręcznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym – 1 urządzenie, Tabela 3;
 • kotły z automatycznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym – 27 urządzeń, Tabela 4;
 • kotły z ręcznym załadunkiem stałym biopaliwem – 1 urządzenie, Tabela 5;
 • kotły z automatycznym załadunkiem stałym biopaliwem – 22 urządzenia, Tabela 6.

Lista kotłów spełniających wymagania klasy 5:
www.kotlyna5.pl

Pełna informacja o wynikach Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2016 jest dostępna na portalach: www.topten.info.pl
www.pie.pl/topten.

Mamy nadzieję, że wyniki konkursu TOPTEN oraz lista kotłów spełniających wymagania klasy 5 wg PN EN 303-5:2012, dostępnych na polskim rynku stanowić będą pomocne narzędzie dla jednostek samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, poprzez odpowiednie wykorzystanie zapisów tzw. Ustawy antysmogowej oraz wytycznych Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

Termin kolejnej edycji Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2017 zostanie ogłoszony w styczniu 2017 roku Natomiast zgłoszenia urządzeń na Listę kotłów na paliwa stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 będą nadal przyjmowane i na bieżąco wprowadzane na listę dostępną na przedmiotowych stronach internetowych (www.topten.info oraz www.pie.pl).

Tabela 1. Konkurs TOPTEN 2016 – kotły o mocy mniejszej i równej 25 kW z automatycznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym.

 1. SEKO MAXX LE 14 – Kotły Centralnego Ogrzewania SEKO, ul. Transportowców 12, 39-200 Dębica
 2. Kocioł V7 20 kW –  MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE S.C., Klecza Dolna 15A,34-124 Klecza Górna
 3. GALAXIA KWE – Galmet Sp. z o.o. Sp. K., ul. Raciborska 36,48-100 Głubczyce
 4. KLIMOSZ LE 20 – KLIMOSZ Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice

Szczegółowa Tabela 1 (pdf do pobrania)

Tabela 2. Konkurs TOPTEN 2016 – kotły o mocy mniejszej i równej 25 kW z automatycznym załadunkiem stałym biopaliwem.

 1. EEI Pellets 24 kW – P.P.H. KOSTRZEWA SP. J., ul. Przemysłowa 1, 11-500 Giżycko
 2. EEI Pellets 16 kW – P.P.H. KOSTRZEWA SP. J., ul. Przemysłowa 1, 11-500 Giżycko
 3. HT DasPell Lux GL 20 – HEIZTECHNIK Przedsiębiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K, ul. Drogowców 7, 83-250 Skarszewy
 4. HT DasPell GL 20- HEIZTECHNIK Przedsiębiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K, ul. Drogowców 7, 83-250 Skarszewy
 5. Sigma Ekopell 20 – DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa, Zakład produkcyjny:, Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn
 6. SAS BIO SOLID 14 kW – Zakład Metalowo-Kotlarski SAS, Owczary, Ul. Przemysłowa 3, 28-100 Busko-Zdrój
 7. Bioslim 20 – DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa, Zakład produkcyjny:, Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn
 8. Bioslim 10 – DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa, Zakład produkcyjny:, Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn

Szczegółowa Tabela 2 (pdf do pobrania)

Tabela 3. Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe o mocy mniejszej i równej 25 kW spełniających wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, w kategorii kotły z ręcznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym.

1. MPM DS 14* –  MPM Projekt Marcin Nykiel, 37-565 Roźwienica 111

Szczegółowa Tabela 3 (pdf do pobrania)

*Kocioł MPM DS. 14 firmy MPM Projekt Marcin Nykiel spełnia wymogi klasy 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 w zakresie granicznych wartości emisji zanieczyszczeń.

Tabela 4. Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe o mocy mniejszej i równej 25 kW spełniających wymagania klasy 5 wg normy PN EN 303-5:2012, w kategorii kotły z automatycznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym.

 1. Sigma 16 – DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa, Zakład produkcyjny: Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn
 2. Sigma 20- DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa, Zakład produkcyjny: Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn
 3. Sigma 24- DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa, Zakład produkcyjny: Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn
 4. Sigma Uni 16- DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa, Zakład produkcyjny: Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn
 5. Sigma Uni 20 – DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa, Zakład produkcyjny: Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn
 6. Sigma Uni 24- DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa, Zakład produkcyjny: Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn
 7. GALAXIA KWE 22 – Galmet Sp. z o.o. Sp. K., ul. Raciborska 36, 48-100 Głubczyce
 8. HT EKO GL 20 – Przedsiębiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Drogowców 7, 83-250 Skarszewy
 9. Q EKO GL 20 – Przedsiębiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Drogowców 7, 83-250 Skarszewy
 10. KLIMOSZ LE 20 opalany węglem brunatnym – KLIMOSZ Sp. z o.o. , Ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice
 11. KLIMOSZ LE 20 opalany węglem kamiennym – KLIMOSZ Sp. z o.o. , Ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice
 12. SZTOKER V 20 – KOMIZ, Ul. Lenartowicka 39, 63-300 Pleszew
 13. SEKO MAXX LE 14 – Kotły Centralnego Ogrzewania SEKO, Ul. Transportowców 12, 39-200 Dębica
 14. Kocioł V7 20 kW – MCE Małopolskie Centrum Ekologiczne S.C., Klecza Dolna 15A, 34-124 Klecza Górna
 15. ECOMATIX 19 kW – PPHU KOŁTON S.C. Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton, Orawka 149A, 34-480 Jabłonka
 16. KWMP2 CERAMIC Green Line 25 kW – PPUH „KOTREM” Stefan Piątkowski, ul. Szkolna 115/117, 42-100 Kłobuck
 17. Kocioł EPV (EP 5) 14 kW – PROTECH Sp. z o.o., Ul. R. Rybarskiego 1, 32-640 Zator
 18. CORTINA 22 – Rakoczy Stal Sp. z o.o., Ul. K. Mireckiego 5, 37-450 Stalowa Wola
 19. ISKRA EKO 17 – Spółdzielnia Produkcji i Usług ZGODA WIEPRZ, ul. Pogodna 9 k/Andrychowa, 34-122 Wieprz
 20. ISKRA PLUS EKO 17- Spółdzielnia Produkcji i Usług ZGODA WIEPRZ, ul. Pogodna 9 k/Andrychowa, 34-122 Wieprz
 21. BIO-WULKAN LUX – Zakład Kotlarsko-Ślusarski Ryszard Wojciechowski, Ul. Dębniki 13, 41-260 Sławków
 22. SAS EFEKT 14 kW – Zakład Metalowo-Kotlarski SAS, Owczary, ul. Przemysłowa 3, 28-100 Busko Zdrój
 23. SAS EFEKT 17 kW- Zakład Metalowo-Kotlarski SAS, Owczary, ul. Przemysłowa 3, 28-100 Busko Zdrój
 24. SAS EFEKT 23 kW- Zakład Metalowo-Kotlarski SAS, Owczary, ul. Przemysłowa 3, 28-100 Busko Zdrój
 25. SAS SOLID 14 kW- Zakład Metalowo-Kotlarski SAS, Owczary, ul. Przemysłowa 3, 28-100 Busko Zdrój
 26. SAS SOLID 19 kW- Zakład Metalowo-Kotlarski SAS, Owczary, ul. Przemysłowa 3, 28-100 Busko Zdrój
 27. SAS SOLID 25 kW- Zakład Metalowo-Kotlarski SAS, Owczary, ul. Przemysłowa 3, 28-100 Busko Zdrój

Szczegółowa Tabela 4 (pdf do pobrania)

 

 • Udostępnij: