Polska Izba Ekologii objęła patronatem 5. edycję konferencji nt. „Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie”, która odbędzie się 12-13 października w Luxury Hotel w Piekarach Śląskich.

Krajowe ciepłownictwo potrzebuje nowej strategii, która będzie odzwierciedlać stojące przed sektorem wyzwania. Dekarbonizacja, modernizacja, finansowanie – te trzy tematy są dziś kluczowe w rozmowie o przyszłości ciepłownictwa w Polsce. Które z paliw będzie optymalne dla instalacji? Jak rozwija się rynek paliw alternatywnych? Jak pozyskać finansowe wsparcie na modernizację przedsiębiorstwa ciepłowniczego?
Na te pytania będziemy odpowiadać podczas 5. Konferencji Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie, która odbędzie się 12-13 października w Luxury Hotel w Piekarach Śląskich. Spotkanie branży ciepłowniczej adresujemy także do przedstawicieli sektora biomasowego, energetycznego, odpadowego.

Program wydarzenia obejmie m.in.:

 • Dyrektywa RED III a wyzwania dla ciepłownictwa
 • Kogeneracja – niewykorzystany potencjał
 • Biogaz i wodór – paliwa przyszłości dla ciepłownictwa?
 • Biomasa w ciepłownictwie – szanse i ograniczenia
 • Forum Liderów – debata z udziałem ekspertów sektora ciepłowniczego.

Wydarzenie skierowane jest do:

 • przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych,
 • przedstawicieli firm energetycznych,
 • producentów i dostawców biomasy,
 • administracji rządowej i samorządów,
 • sektora odpadowego,
 • dostawców technologii dla ciepłownictwa,
 • instytucji branżowych.

Wizyta studyjna w Elektrociepłowni Veolia


Drugiego dnia konferencji – 13 października – odbędzie się wizyta studyjna w Elektrociepłowni Veolia Południe w Tarnowskich Górach. Uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się z rozwiązaniami technologicznymi, które umożliwiają wykorzystanie w zakładzie biomasy i biogazu produkowanego w lokalnej oczyszczalni ścieków. Dołącz do spotkania i skorzystaj z szansy zwiedzania instalacji w Tarnowskich Górach!


Zarejestruj się na V Konferencję Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie


Więcej informacji na stronie Organizatora: wwwmagazynbiomasa.pl/biomasa-w-cieplownictwie

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!