Polska Izba Ekologii wspiera przedsięwzięcia związane z popularyzacją działań na rzecz ekologicznej odpowiedzialności biznesu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, promuje wdrażanie nowych technologii i innowacji. Z tego względu obejmuje patronatem konkursy, szkolenia, konferencje oraz wydarzenia targowe, odbywające się na terenie całej Polski.

W 2024 r. Izba objęła patronatem:


  • 10. edycja Forum Inteligentnego Rozwoju, organizowane przez Centrum Inteligentnego Rozwoju przy współpracy z Fundacją Forum Inteligentnego Rozwoju (21-22 listopada, Uniejów);
  • 9. edycja Forum Inteligentnego Rozwoju, organizowane przez Centrum Inteligentnego Rozwoju przy współpracy z Fundacją Forum Inteligentnego Rozwoju (20 czerwca, Gdańsk);
  • II Konferencja Innowacyjne rozwiązania IT w przemysle 4.0, organizowana przez Fundację Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w partnerstwie z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (25-26 kwietnia 2024 r., Katowice);
  • IX Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo pracy – Środowisko – Zarządzanie”, organizowana przez Wyższą Szkołe Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (18-19.04.2024 r., Hotel Gołębiowski w Wiśle);
  • V Konferencja Forum Paliw Alternatywnych, organizowane przez Fundację Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w partnerstwie z Politechnika Częstochowską i Fundacją Rozwoju i Innowacyjności (10-12 kwietnia 2024 r. w Tychach);
  • Konferencja pt. „Drewno Pozytywna Energia – ogrzewaj ekologicznie”, organizowana przez Burmistrza Miasta Ustronia we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kominki i Piece, Cechem Zdunów Polskich, Polskim Forum Klimatycznym oraz Beskidzkim Cechem Kominiarzy (19.01.2024 r., Miejski Dom Kultury „Prażakówka” w Ustroniu)

W 2023 r. Izba objęła patronatem:


 


W 2022 r. Izba objęła patronatem:


 


W 2021 r. Izba objęła patronatem:W 2020 r. Izba objęła patronatem:


W 2019 r. Izba objęła patronatem:


W 2018 r. Izba objęła patronatem:


W 2017 r. Izba objęła patronatem:


  • Udostępnij: