logo_ekolaury_pie_2020

Rozstrzygnięcie Konkursu 19. edycji „Ekolaury PIE 2020”

 

W imieniu Rady i Zarządu Polskiej Izby Ekologii mamy przyjemność ogłosić werdykt Kapituły Konkursu 19. edycji „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii”.

EKOLAURY oraz WYRÓŻNIENIA zostały przyznane w następujących kategoriach:

  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Ochrona powierzchni ziemi, Gospodarka odpadami
  • Ochrona powietrza, Odnawialne źródła energii
  • Ekoprodukt, Zielone technologie
  • Edukacja ekologiczna
  • Ochrona przyrody i zwiększanie bioróżnorodności
  • Energooszczędność, Efektywność energetyczna
  • Całkokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

Serdecznie zapraszamy do prezentacji LAUREATÓW i WYRÓŻNIONYCH oraz ich nagrodzonych przedsięwzięć:
https://www.pie.pl/wp-content/uploads/2021/03/Laureaci-i-Wyroznieni-w-19.-edycji-Konkursu-na-strone.pdf

Dziękujemy za wsparcie naszym Patronom Honorowym, Partnerowi Konkursu oraz Patronom Medialnym!