Ekologia nr 2/110/2024 już dostępna!

W najnowszym wydaniu m.in. ekorozmowa z Grzegorzem Onichimowskim, Prezesem Zarządu Polskich Sieci Energetycznych S.A. O stanie sieci przesyłowych, zarządzaniu tym systemem, a także o wyzwaniach stojących przed uzupełnieniem rynku mocy w kontekście realizacji przemian rodzimej energetyki.

(pdf do pobrania)

Zachęcamy do lektury!

Spis treści:

EkoRozmowa


Aktywny uczestnik transformacji energetyki w Polsce str. 5


Fakty i wydarzenia

XVI Europejski Kongres Gospodarczy już za nami str. 8
Spotkanie ekspertów i liderów str. 10
Tak, ale jak? str. 11
Dobro, a nie towar str. 14


Prawo i finanse


Niebieski Ład dla Europy str. 19
Nowe ramy dla ustanawiania wymogów ekoprojektu str. 21
Jak uniemożliwić zrównoważony rozwój? str. 23
Analizy, opracowania i raporty branżowe str. 26
Koniec z „rachunkami grozy”? str. 31


Badania i technologie


Las lasowi nierówny str. 36


Prezentacje i współpraca


Mała, wielka sprawa str. 38
INTARG Eko 2024 str. 41


Trwa nabór do Konkursu EKOLAURY PIE 2024!

Przypominamy, że trwa nabór zgłoszeń do  23. edycji Konkursu „EKOLAURY PIE 2024”. 

Celem Konkursu jest wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w promowanie działań w obszarze edukacji ekologicznej, popularyzację inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej, promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska i klimatu oraz na oszczędność zasobów naturalnych.

W 2024 r. nagrody będą przyznawane w kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 • Ochrona powietrza atmosferycznego,
 • Adaptacja do zmian klimatu,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Zrównoważony transport,
 • Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju.

Terminarz 23. edycji Konkursu „Ekolaury PIE 2024”:

 • 15 marca 2024 r. – ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu;
 • do 30 czerwca 2024 r. – nadsyłanie wniosków konkursowych na adres zarządu PIE;
 • do 15 sierpnia 2024 r.– ocena formalna wniosków konkursowych;
 • do 29 września 2024 r. – ocena merytoryczna i wyłonienie Laureatów Konkursu;
 • listopad 2024 r.– ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.

Wszystkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:

https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/


Zachęcamy do zapoznania się z finałem 22. edycji Konkursu, który odbył się na uroczystej Gali (kliknij)


logo PIE

Konferencja „Innowacyjne technologie dla gospodarki wodno-ściekowej w PL i DE

W dniu 11 czerwca 2024 r. w Warszawie odbyła się konferencja, która miała ma celu przedstawienie potencjału i kierunków rozwoju w branży wodno-ściekowej w Polsce i w Niemczech.

Organizatorem Konferencji „Innowacyjne technologie dla gospodarki wodno-ściekowej w Polsce i w Niemczech” była Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska). PIE była partnerem wydarzenia.

Celem konferencji było skonfrontowanie sytuacji w sektorze wody i ścieków w Polsce i w Niemczech, przedstawienie wyzwań i trendów rynkowych oraz technologii mogących przyczynić się do zwiększenia efektywności w sektorze.

Konferencja była adresowana do przedstawicieli samorządu terytorialnego, zakładów wodociągowych, przemysłowych a także firm i instytucji działających w branży.

Konferencję moderował Wojciech Stawiany, Ekspert PIE.

PROGRAM WYDARZENIA: [TUTAJ]

Więcej informacji o wydarzeniu: www.ahk.pl

Laureaci nagród PIE 17. Międzynarodowych Targów INTARG 2024

W dniach 21, 22, 23 maja odbyły się w Katowicach 17 Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® – wydarzenie wielobranżowe o szerokim zasięgu oddziaływania – interdyscyplinarnym, krajowym oraz międzynarodowym. W 2024 roku, równolegle z targami INTARG® odbyły się Międzynarodowe Targi Ekologii i Ochrony Środowiska INTARG® EKO 2024.

Polska Izba Ekologii, od wielu lat, jest partnerem wydarzenia.


MISJA
Jednym z kluczowych zadań nauki i technologii jest transfer pomysłów do gospodarki oraz zamiana wiedzy naukowej i technicznej w nowe, akceptowane przez rynek produkty i procesy, jako podstawa postępu cywilizacyjnego. INTARG® to międzynarodowe i interdyscyplinarne wydarzenie wspierające te wyzwania. Misją INTARG-u jest też przepływ informacji i nawiązanie współpracy pomiędzy nauką
a przemysłem oraz między różnymi ośrodkami badawczymi, celem integracji wielu środowisk pro innowacyjnych i tworzenia ekosystemu innowacji.

TEMATYKA
Prezentuje ono wyniki badań i rozwiązania innowacyjne z różnych branż i dziedzin, w celu ich upowszechnienia, wdrożenia i komercjalizacji – od medycyny i zdrowia, bezpieczeństwa, IT, po wynalazki przydatne w różnych gałęziach przemysłu, a także w życiu codziennym. W większości prezentowane były rozwiązania o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL – bliskie wdrożeniu lub już wdrożone.

W imprezie wzieły udział czołowe jednostki sfery nauki, innowacyjne przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże), start-upy, instytucje wspierające rozwój i wynalazczość jak również wynalazcy indywidualni.

W programie Targów znalazły się między innymi:

 • konkursy wynalazków (ocena przez międzynarodowe jury): INTARG®, LIDER INNOWACJI® oraz Młody Wynalazca
 • konferencje i panele dyskusyjne
 • międzynarodowe rozmowy B2B International Matchmaking Event- bezpłatny udział zarejestrowanych na INTARG® i INTARG® EKO
 • uroczyste otwarcie wydarzenia z obecnością przedstawicieli władz i gości VIP
 • gala finałowa z wręczeniem nagród najwyższej rangi
 • networking bankiet
 • bogata oprawa artystyczna i inne atrakcje towarzyszące

Wydarzeniem towarzyszącym Międzynarodowym Targom INTARG-EKO była konferencja Polskiej Izby Ekologii nt. „Wyzwania w implementacji ROP oraz systemów kaucyjnych”, która odbyła 21 maja br. Więcej o wydarzeniu: www.pie.pl/konferencje/wyzwania-w-implementacji-rop-oraz-systemow-kaucyjnych


Podczas Gali Finałowej wręczono nagrody Prezesa Polskiej Izby Ekologii. Tegorocznymi Laureatami zostali:


Politechnika Śląska za wynalazek: Urządzenie do gaszenia i chłodzenia baterii samochodów z napędem elektrycznym.


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych za innowacje: Certyfikowane materiały odniesienia dla recyklingu.


Chulalongkorn University and BioUP Co., Ltd. (Thailand) za innowacje: Debugowanie fabryki kuchennej: produkcja bio-pestycydów z odpadowych skorupek jaj przy użyciu przyborów kuchennych i składników żywności.

INTARG® 2024w liczbach:

 • wsparcie 27 wysokiej rangi instytucji i organizacji polskich i międzynarodowych
 • 159 wystawców stacjonarnych oraz online z 34 krajów: Belgia, Chiny, Chorwacja, Czechy, Filipiny, Francja, Grecja, Hiszpania, Hongkong, Indonezja, Iran, Japonia, Jemen, Kanada, Korea, Laos, Litwa, Łotwa, Makau, Malezja, Maroko, Niemcy, Polska, Rumunia, Sri Lanka, Sudan, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, Turcja, Ukraina, USA, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • 594 wynalazków i innowacji
 • 51 jurorów z 18 krajów, reprezentujących świat nauki, przemysłu i biznesu
 • 24 konferencji i paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli nauki i biznesu

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA INTARG® 2024 – LINK

Więcej informacji na stronie Organizatora: www.intarg.haller.pl

Patronat PIE nad 9. Forum Pelletu

Polska Izba Ekologii ma przyjemność po raz kolejny objąć patronatem honorowym Forum Pelletu. 

Forum Pelletu to miejsce spotkań producentów i dystrybutorów pelletu i kotłów pelletowych, dostawców technologii, przedstawicieli sektora energetycznego i ciepłowniczego, a także samorządów i stowarzyszeń branżowych. Ponad to, to nie tylko najważniejsza konferencja branżowa w Polsce, ale także okazja do wymiany doświadczeń i omówienia najważniejszych zagadnień krajowego i europejskiego rynku pelletu, który w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę musiał stawić czoła nowym wyzwaniom.

Dziewiąta edycja Forum Pelletu odbędzie się w gdyńskim Hotelu Nadmorskim 10-11 czerwca 2024 r.

9. Forum Pelletu
Ostatnie lata w branży pelletowej udowodniły nam, że nic tu nie jest pewne. Cena, dostępność surowca, popyt – wszystko może się zmieniać z miesiąca na miesiąc. Mimo niewątpliwie trudnych momentów, wielu wyzwań i problemów, z jakimi sektor musiał mierzyć się jeszcze nie tak dawno, trudno zaprzeczyć, że pellet jest paliwem, które w najbliższym czasie będzie coraz ważniejszym elementem energetycznego miksu w Polsce.


PROGRAM:

 

 


REJESTRACJA na 9. Forum Pelletu


Zarejestruj się na Forum Pelletu już dziś!

Więcej informacji: www.magazynbiomasa.pl/konferencje/forum-pelletu/

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Ruszyła rejestracja uczestników na konferencję PIE nt. „Niebieski Ład = zrównoważone gospodarowanie zasobami wody”

W dniu 6 czerwca 2024 r. w Hotelu Coutryard by Marriott w Katowicach odbędzie się kolejna konferencja Polskiej Izby Ekologii nt. Niebieski Ład = zrównoważone gospodarowanie zasobami wody. Towarzyszyć jej będzie transmisja on-line w czasie rzeczywistym.

Współorganizatorem konferencji jest Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy.

Patronatem honorowym wydarzenie objęli: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Prezydent Miasta Katowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zagadnienia, które będą poruszane w trakcie konferencji mają na celu nakreślenie problematyki związanej z niebieską sprawiedliwą transformacją, w tym zagadnień planistycznych, technicznych i środowiskowych przyczyniających się do skutecznej ochrony zasobów wody i lepszego wykorzystania tego zasobu.
Tematyka oraz sposób realizacji konferencji pozwoli na przekazanie odpowiedniej wiedzy i praktyki przedstawicielom wszystkich instytucji zainteresowanych procesem Blue Deal, planowania strategicznego w zakresie ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wody. Dodatkowo transmisja online pozwoli na dotarcie do szerszego grona interesariuszy, w tym również lokalnych społeczności, których problematyka związana z gospodarką wodną najbardziej dotyczy.

Konferencja skierowana jest do:

 • • Samorządów,
  • Przedstawicieli administracji rządowej odpowiedzialnej za planowanie i realizację celów systemowej ochrony zasobów wodnych w Polsce,
  • Przedsiębiorców w tym z sektora komunalnego,
  • Jednostek naukowych działających na rzecz wartościowania i ochrony zasobów wodnych,
  • Organizacji pozarządowych oraz mediów.

UDZIAŁ w wydarzeniu jest bezpłatny, po przesłaniu karty zgłoszenia na adres: szkolenia@pie.pl (udział stacjonarny) lub wypełnieniu formularza on-line.


PROGRAM dostępny jest na stronie: www.pie.pl/konferencje/niebieski-lad-zrownowazone-gospodarowanie-zasobami-wody


Karolina Jantczak
Koordynator ds. administracji
tel. 789 370 303, 501 052 979
email: pie@pie.pl, szkolenia@pie.pl


Już teraz zachęcamy do rejestracji!

Forum Regionalnej Gospodarki Komunalnej zawita do Katowic

Polska Izba Ekologii zaprasza na trzecie spotkanie z cyklu Forum Regionalnej Gospodarki Komunalnej które odbędzie się 4-5 czerwca 20224 r. w Hotelu Diament Arsenal Palace Katowice/Chorzów.

Forum Regionalnej Gospodarki Komunalnej to cykl 7. regionalnych spotkań przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką komunalną. Spotkania mają zbliżoną konstrukcję organizacyjną i tematyczną, każdorazowo są jednak wypełnione specyficznymi dla danego regionu problemami, wyzwaniami czy doświadczeniami z obszaru usług komunalnych. Zagadnienia prezentowane są podczas prelekcji oraz paneli dyskusyjnych. Inicjatorem i koordynatorem Forum jest firma Abrys, posiadająca ponad 35-letnie doświadczenie w wydawaniu czasopism branżowych oraz organizacji konferencji. Dlaczego warto wziąć udział właśnie w tym wydarzeniu? – W gospodarce komunalnej wyzwania i cele określane są na poziomie centralnym. Ich realizacja odbywa się jednak w konkretnych realiach regionu i przedsiębiorstwa, które mają własną specyfikę. Wymiana doświadczeń, integracja środowiska, możliwość poznania planów inwestycyjnych i perspektyw rozwojowych branży w regionie – to główne atuty Forum. – zaznacza Piotr Talaga, redaktor naczelny wydawnictw Abrys.

Współorganizatorem trzeciego spotkania branżystów jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach. – Liczymy na Państwa uczestnictwo, ponieważ Forum będzie miejscem, w którym będziemy mogli omówić wyzwania naszej branży zarówno w kontekście nakładanych na gminy, nasze spółki, wymagań transformujących nas w kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, jak i specyfiki regionu oraz jego możliwości w realizacji tych zobowiązań. – wskazuje Andrzej Malara, prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. – Ponadto Forum będzie miejscem wymiany naszych doświadczeń z zakresu wypracowanych ścieżek proceduralnych w różnych urzędach administracji państwowej oraz z zakresu prowadzenia przedsiębiorstw w aspekcie charakterystycznym dla naszego województwa. – dopowiada.

O specyfice gospodarki komunalnej w regionie opowiedzą zaproszeni goście. Wśród nich m.in.: Bogdan Pasko (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego), Andrzej Sobolak (Stowarzyszenie Biorecykling), dr Marek Mrówczyński (Instalmedia Tychy), Sławomir Podgórski (Kancelaria Radców Prawnych M. Hanczakowski, A. Kapera, S. Podgórski), Michał Korzeluch (Zakład Komunalny w Opolu), Łukasz Tekeli (Master – Odpady i Energia).

W ramach Forum odbędzie się wizyta studyjna w katowickim Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów. To jeden z nielicznych w Polsce obiektów, który ma w pełni zhermetyzowany proces biologicznego przetwarzania frakcji 0-80, wydzielonej ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych. W przeważającej liczbie zakładów w Polsce faza dojrzewania stablizatu prowadzona jest otwartych placach dojrzewania, w katowickim zakładzie faza ta jest prowadzona w bioreaktorach z wieloetapowym oczyszczaniem powietrza poprocesowego oraz odcieków. Na uwagę również zasługuje fakt, że na pierwszej, zrekultywowanej kwaterze składowiska została wybudowana i uruchomiona farma fotowoltaiczna o mocy 1,18 MW, która zapewnia zapotrzebowanie zakładu w energię elektryczną w 25%.

Kontakt:

Judyta Więcławska

koordynator wydarzenia

M: +48 728 971 345
e-mail: j.wieclawska@abrys.pl

Organizatorzy:

Abrys sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach sp. z o.o.

Data i lokalizacja:

4-5.06.2024

Hotel Diament Arsenal Palace Katowice/Chorzów

ul. Paderewskiego 35

41-500 Chorzów

Wizyta studyjna: Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów

ul. Milowicka 7a, 40-312 Katowice

Program i rejestracja:

https://katowice.abrys.pl

Poprzednie edycje Forum:

EKOfeston 2024: święto Ziemi i nowy rekord

22 kwietnia 2024 roku to szczególna data dla miłośników ekologii i zrównoważonego rozwoju – tego dnia odbyła się czwarta edycja EKOfestonu, innowacyjnego festiwalu online, poświęconego ochronie środowiska. Pod honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, blisko 150 000 uczestników zgromadziło się online, aby wspólnie zwiększać swoją ekologiczną wiedzę, wygrywać nagrody i czerpać inspirację.

EKOfeston, czyli Ekologiczny Festiwal Online to ogólnopolskie, cykliczne i bezpłatne wydarzenie, odbywające się w największym plenerze świata, czyli w Internecie! Festiwal odbywa się co roku z okazji Dnia Ziemi i jest skierowany do wszystkich, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Aby wziąć udział w EKOfestonie, wystarczyło wejść na oficjalną stronę Festiwalu: ekofeston.abrys.pl i dołączyć do transmisji. Cały materiał tradycyjnie podzielono na trzy bloki dla różnych grup wiekowych.

Najmłodsi
Dla przedszkolaków i uczniów klas I-III przygotowano blok tematyczny, który łączy naukę z zabawą. Warsztaty prowadzone przez doświadczonych edukatorów, takie jak „Zrób coś dla siebie z myślą o Ziemi” czy prelekcje „Kiedy zabawka stanie się odpadem?” prowadzone przez ptaka Ziemowita, pozwoliły dzieciom zrozumieć, jak mogą przyczynić się do ochrony planety. Niezapomniane przedstawienie czy konkurs „W koło środowiska” dodatkowo wzbudziły ciekawość i zachęciły najmłodszych do wzięcia udziału konkursowych zmaganiach.

Uczniowie klas IV-VIII
Uczniowie klas IV-VIII mieli okazję zgłębić tematykę ekologii i zrównoważonego rozwoju poprzez fascynujące warsztaty i prezentacje. Oferta programowa obejmowała szerokie spektrum zagadnień. Od „Wpływu odpadów na życie zwierząt”, przez warsztaty tworzenia ekozakładek i woskowijek, aż po pomysły na ekologię w szkole i elektromobilność. Młodzi ludzie zdobywali praktyczną wiedzę oraz czerpali inspirację do działań na rzecz środowiska zarówno w szkole, jak i w życiu codziennym. Rzecz jasna nie mogło zabraknąć konkursów, takich jak „5 z recyklingu”.

Młodzież i dorośli
Dla osób dorosłych i uczniów szkół ponadpodstawowych przygotowano bogaty program, obejmujący zarówno wykłady, jak i praktyczne warsztaty. Nie zabrakło prelekcji o ekoturystyce, pojazdach elektrycznych i zrównoważonym rozwoju. Uczestnicy mieli okazję zgłębić różnorodne aspekty ekologii oraz poznać praktyczne sposoby na zmniejszenie swojego oddziaływania na środowisko.
Szczególne emocje wzbudzały tematy i konkursy związane z zero waste, a także zdrową dietą, jak np. „Wiesz, czy zdrowo jesz?”. Ponadto eksperci podzielili się wiedzą na temat elektromobilności oraz roślin miododajnych.

Edukacja i rozrywka w służbie ekologii
EKOfeston nie tylko edukuje, ale także inspiruje do działań na rzecz ochrony środowiska. Jego rosnąca popularność potwierdza potrzebę tego typu inicjatyw, które integrują wiedzę z rozrywką, adresując ważne kwestie ekologiczne w przystępny sposób. Z bogatej oferty edukacyjnej ponownie skorzystała rekordowa liczba uczestników, sięgająca niemal 150 000. Zespół realizujący wydarzenie w trakcie festiwalu odebrał ponad 600 e-maili z pozdrowieniami i zdjęciami potwierdzającymi wspólne świętowanie Dnia Ziemi. Dlatego EKOfeston to nie tylko święto ekologii, ale także manifestacja siły wspólnoty w działaniu na rzecz ochrony środowiska – i to wszystko, dostępne online, z dowolnego miejsca na świecie. To m.in. takie inicjatywy dają nadzieję na bardziej zrównoważoną przyszłość naszej planety.

źródło: ABRYS

Korzyści dla uczestników i partnerów
Uczestnictwo w EKOfestonie zapewnia wiele korzyści. Oprócz ciekawej zabawy, można zdobyć przydatną wiedzę na temat segregacji odpadów czy ochrony klimatu. Spotkanie z pasjonatami przyrody i ekspertami pozwala poszerzać horyzonty w zakresie ekologii oraz dowiedzieć się, dlaczego warto i jak podejmować działania prośrodowiskowe we współczesnym świecie.
Dodatkowo wsparcie i zaangażowanie się mecenasów, partnerów i patronów w realizację EKOfestonu przynosi im nie tylko satysfakcję z uczestnictwa w projekcie z misją, ale i wymierne korzyści.
Po pierwsze, poprzez wsparcie takiego wydarzenia, mecenas, partner lub patron ugruntowuje swoją pozycję firmy lub instytucji, które angażują się w działania na rzecz ochrony środowiska i promowania zrównoważonego rozwoju. To może przyczynić się do budowania silniejszych więzi z klientami, partnerami biznesowymi oraz społecznością.

Po drugie, zaangażowanie w EKOfeston stanowi doskonałą okazję do promocji marki czy produktów. Dzięki udziałowi w festiwalu w roli partnera lub mecenasa firma może dotrzeć do szerokiego grona zróżnicowanych wiekowo odbiorców z przekazem dotyczący m swoich wartości ekologicznych, produktów lub usług. To może przyczynić się do zwiększenia uznania dla marki oraz wzrostu zainteresowania jej ofertą.

Po trzecie, wsparcie takiego wydarzenia wpisuje się w strategie CSR (Corporate Social Responsibility) danego podmiotu, co przekłada się na korzyści zarówno wizerunkowe, jak i społeczne. Angażując się w inicjatywy ekologiczne, firma pokazuje, że dba nie tylko o zyski, ale również o dobro społeczne i środowisko naturalne, co może wzmacniać lojalność klientów oraz pracowników.
Podsumowując, EKOfeston to nie tylko okazja do dzielenia się wiedzą, doświadczeniami oraz praktycznymi umiejętnościami z zakresu szeroko pojętej ekologii. To także szansa dla partnerów, patronów i mecenasów na wsparcie i udział w wyjątkowym wydarzeniu, które z roku na rok staje się coraz popularniejszym, rozpoznawalnym i docenianym projektem edukacyjnym w Polsce. Dziękujemy tegorocznym Patronom i Partnerom za zaangażowanie w realizację Ekofestonu.

Polska Izba Ekologii objęła wydarzenie patronatem honorowym.