Konkurs dla producentów kotłów c.o. małej mocy ma już swoją tradycję – prowadzony jest od 2016 roku przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) oraz Polską Izbę Ekologii (PIE). W okresie od 2016 roku do 2019 roku obejmował kotły c.o. zasilane stałym paliwem kopalnym węglem oraz stałymi biopaliwami – pelletem, brykietem drzewnym i polanami drewna.

Od roku 2021 Konkurs TOPTEN-HACKS. Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa, skoncentrowany jest tylko na stałych biopaliwach, produktach przetwarzania biomasy drzewnej, czyli odnawialnym źródle energii (OZE).

Tegoroczna edycja konkursu trwała od 20 września 2022 roku do 15 stycznia 2023 roku i została przeprowadzona zgodnie z dokumentacją – Regulaminem Konkursu i Zasadami kryterialnymi oceny energetyczno-emisyjnej kotłów małej mocy i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na stałe biopaliwa, dostępną pod adresem:

Konkurs został objęty następującymi patronatami:

Celem konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej energooszczędnych i niskoemisyjnych urządzeń grzewczych zasilanych stałymi biopaliwami, pochodnymi biomasy drzewnej. Konkurs ma zachęcić konsumentów do świadomego wyboru produktów, efektywnych energetycznie i najmniej obciążających środowisko, poprzez wykorzystanie informacji o urządzeniach dostępnych na krajowym rynku, publikowanych na stronach internetowych.

Wybór produktów TOPTEN-HACKS 2022 oparty został o analizę ich efektywności energetycznej i ekologicznej, jest niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena wybieranych urządzeń opiera się na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje, dostarczonych zgodnie z wymaganiami konkursu.

Konkursem objęto urządzenia grzewcze, zarówno kotły grzewcze, jak i miejscowe ogrzewacze pomieszczeń w następujących kategoriach:

1. kotły c.o. zasilane stałym biopaliwem, o znamionowej mocy cieplnej równej lub mniejszej od 70 kW, w tym:

 • kotły z ręcznym, okresowym zasilaniem drewnem kawałkowym/polanami lub brykietem drzewnym (tzw. zgazowujące);
 • z automatycznym zasilaniem pelletem drzewnym.

2. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń z zamkniętą komora spalania o mocy cieplnej równej lub mniejszej od 50 kW, w tym:

 • miejscowe ogrzewacze pomieszczeń z ręcznym, okresowym zasilaniem drewnem kawałkowym/polanami lub brykietem drzewnym (kominek, piec akumulacyjny, piec z wodnym wymiennikiem ciepła);
 • piece pelletowe z automatycznym zasilaniem pelletem drzewnym.

Komisja konkursowa złożona z ekspertów branżowych – Pani dr inż. Krystyna Kubica, Pan mgr inż. Sławomir Pilarski – oceniła zgodność zgłoszonych urządzeń grzewczych biorąc pod uwagę dostarczoną dokumentację oraz podstawowy parametr kryterialny emisję cząstek stałych, w odniesieniu do:

 • kotłów zasilanych stałymi biopaliwami, wartość sezonowej emisji cząstek stałych PM (FPM) 20 mg/m3, odniesionej do spalin suchych, 0°C, 1013 mbar, o zawartości 10% tlenu,
 • do miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, wartość emisji cząstek stałych PM (FPM) przy mocy nominalnej zgodnie z wymaganiami Rozp. KE (UE) 2015/1185,

i wyłoniła listę laureatów w poniższych kategoriach:

Kotły z ręcznym, okresowym zasilaniem stałym biopaliwem, o mocy cieplnej do 70 kW:

 • SMART HV 20 kW – Producent: HARGASSNER Ges mbH Anton Hargassner Strasse 1 4952 Weng, Austria; Wyłączny Przedstawiciel marki: Rakoczy Stal Sp. z o.o. ul. W. Grabskiego 41, 37-450 Stalowa Wola

Kotły z automatycznym zasilaniem stałym biopaliwem, o mocy cieplnej do 70 kW:

 • EKO Balance 24 kW – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe-Handlowe ZAMECH Zygmunt Nocoń
 • FIREMAX 20 kW – Rakoczy Stal Sp. z o.o. ul. W. Grabskiego 41, 37-450 Stalowa Wola
 • DIAMENT 10 kW – Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu Spółka Akcyjna, 27-200 Starachowice
 • RUBIN 21 kW – Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu Spółka Akcyjna 27-200 Starachowice

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń z ręcznym, okresowym zasilaniem stałym biopaliwem, o mocy cieplnej do 50 kW:

 • Wkład kominkowy LUCY 14 SLIM 10 kW – Kratki.pl Marek Bal ul. W. Gobrowicza 4 26-660 Wsola/Jedlińsk
 • Miejscowy ogrzewacz SORA 7 kW – NORDflam HS Sp.z o.o. ul. M.Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn

Laureaci kolejnej edycji Konkursu TOPTEN-HACKS Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2022 – producenci pięciu kotłów grzewczych o mocy cieplnej do 70kW oraz obydwu miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń o mocy do 50kW, kwalifikują się do uzyskania i stosowania znaku TOPTEN POLSKA 2022 oraz wyróżnienia poprzez publikację na portalu www.topten.info.pl i na portalach: www.pie.pl, www.fewe.pl

Zwycięzcy Konkursu TOPTEN-HACKS Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2022 zostali uhonorowani podczas pierwszego dnia VIII edycji konferencji RENEWABLE ENERGY SOURCES – engineering, technology, innovation, która odbyła się w dniach 22-24 maja 2023 roku w Arłamowie, www.renewenergy.pl.

Prezentacja TOPTEN-HACKS 2022
(pdf do pobrania)

Wyróżnienia wręczył Szymon Liszka, Prezes Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

Laureatami Konkursu TOPTEN-HACKS Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa w latach 2021 – 2022, było :

 • 14 kotłów c.o. zasilanych stałym biopaliwem, o mocy cieplnej do 70 kW, w tym 2 kotły c.o. z ręcznym, okresowym zasilaniem stałym biopaliwem,
 • 4 miejscowe ogrzewacze pomieszczeń z ręcznym, okresowym zasilaniem stałym biopaliwem, o mocy cieplnej do 50 kW.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w przyszłości!

źródło: www.renewenergy.pl/podsumowanie/
 • Udostępnij: