Konkurs „Ekolaury PIE 2024” – Nabór zgłoszeń przedłużony do 15 sierpnia!

Rada Polskiej Izby Ekologii podjęła decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków konkursowych „Ekolaury PIE 2024” do 15 sierpnia br.

Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, , instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów.

Do 15 sierpnia 2024 r. można zgłaszać wnioski w następujących kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 • Ochrona powietrza atmosferycznego,
 • Adaptacja do zmian klimatu,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Zrównoważony transport,
 • Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju.

WIĘCEJ INFORMACJI (kliknij)


Ekologia nr 2/110/2024 już dostępna!

W najnowszym wydaniu m.in. ekorozmowa z Grzegorzem Onichimowskim, Prezesem Zarządu Polskich Sieci Energetycznych S.A. O stanie sieci przesyłowych, zarządzaniu tym systemem, a także o wyzwaniach stojących przed uzupełnieniem rynku mocy w kontekście realizacji przemian rodzimej energetyki.

(pdf do pobrania)

Zachęcamy do lektury!

Spis treści:

EkoRozmowa


Aktywny uczestnik transformacji energetyki w Polsce str. 5


Fakty i wydarzenia

XVI Europejski Kongres Gospodarczy już za nami str. 8
Spotkanie ekspertów i liderów str. 10
Tak, ale jak? str. 11
Dobro, a nie towar str. 14


Prawo i finanse


Niebieski Ład dla Europy str. 19
Nowe ramy dla ustanawiania wymogów ekoprojektu str. 21
Jak uniemożliwić zrównoważony rozwój? str. 23
Analizy, opracowania i raporty branżowe str. 26
Koniec z „rachunkami grozy”? str. 31


Badania i technologie


Las lasowi nierówny str. 36


Prezentacje i współpraca


Mała, wielka sprawa str. 38
INTARG Eko 2024 str. 41


Trwa nabór do Konkursu EKOLAURY PIE 2024!

Przypominamy, że trwa nabór zgłoszeń do  23. edycji Konkursu „EKOLAURY PIE 2024”. 

Celem Konkursu jest wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w promowanie działań w obszarze edukacji ekologicznej, popularyzację inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej, promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska i klimatu oraz na oszczędność zasobów naturalnych.

W 2024 r. nagrody będą przyznawane w kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 • Ochrona powietrza atmosferycznego,
 • Adaptacja do zmian klimatu,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Zrównoważony transport,
 • Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju.

Terminarz 23. edycji Konkursu „Ekolaury PIE 2024”:

 • 15 marca 2024 r. – ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu;
 • do 30 czerwca 2024 r. – nadsyłanie wniosków konkursowych na adres zarządu PIE;
 • do 15 sierpnia 2024 r.– ocena formalna wniosków konkursowych;
 • do 29 września 2024 r. – ocena merytoryczna i wyłonienie Laureatów Konkursu;
 • listopad 2024 r.– ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.

Wszystkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:

https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/


Zachęcamy do zapoznania się z finałem 22. edycji Konkursu, który odbył się na uroczystej Gali (kliknij)


logo PIE

Konferencja „Innowacyjne technologie dla gospodarki wodno-ściekowej w PL i DE

W dniu 11 czerwca 2024 r. w Warszawie odbyła się konferencja, która miała ma celu przedstawienie potencjału i kierunków rozwoju w branży wodno-ściekowej w Polsce i w Niemczech.

Organizatorem Konferencji „Innowacyjne technologie dla gospodarki wodno-ściekowej w Polsce i w Niemczech” była Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska). PIE była partnerem wydarzenia.

Celem konferencji było skonfrontowanie sytuacji w sektorze wody i ścieków w Polsce i w Niemczech, przedstawienie wyzwań i trendów rynkowych oraz technologii mogących przyczynić się do zwiększenia efektywności w sektorze.

Konferencja była adresowana do przedstawicieli samorządu terytorialnego, zakładów wodociągowych, przemysłowych a także firm i instytucji działających w branży.

Konferencję moderował Wojciech Stawiany, Ekspert PIE.

PROGRAM WYDARZENIA: [TUTAJ]

Więcej informacji o wydarzeniu: www.ahk.pl

Laureaci nagród PIE 17. Międzynarodowych Targów INTARG 2024

W dniach 21, 22, 23 maja odbyły się w Katowicach 17 Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® – wydarzenie wielobranżowe o szerokim zasięgu oddziaływania – interdyscyplinarnym, krajowym oraz międzynarodowym. W 2024 roku, równolegle z targami INTARG® odbyły się Międzynarodowe Targi Ekologii i Ochrony Środowiska INTARG® EKO 2024.

Polska Izba Ekologii, od wielu lat, jest partnerem wydarzenia.


MISJA
Jednym z kluczowych zadań nauki i technologii jest transfer pomysłów do gospodarki oraz zamiana wiedzy naukowej i technicznej w nowe, akceptowane przez rynek produkty i procesy, jako podstawa postępu cywilizacyjnego. INTARG® to międzynarodowe i interdyscyplinarne wydarzenie wspierające te wyzwania. Misją INTARG-u jest też przepływ informacji i nawiązanie współpracy pomiędzy nauką
a przemysłem oraz między różnymi ośrodkami badawczymi, celem integracji wielu środowisk pro innowacyjnych i tworzenia ekosystemu innowacji.

TEMATYKA
Prezentuje ono wyniki badań i rozwiązania innowacyjne z różnych branż i dziedzin, w celu ich upowszechnienia, wdrożenia i komercjalizacji – od medycyny i zdrowia, bezpieczeństwa, IT, po wynalazki przydatne w różnych gałęziach przemysłu, a także w życiu codziennym. W większości prezentowane były rozwiązania o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL – bliskie wdrożeniu lub już wdrożone.

W imprezie wzieły udział czołowe jednostki sfery nauki, innowacyjne przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże), start-upy, instytucje wspierające rozwój i wynalazczość jak również wynalazcy indywidualni.

W programie Targów znalazły się między innymi:

 • konkursy wynalazków (ocena przez międzynarodowe jury): INTARG®, LIDER INNOWACJI® oraz Młody Wynalazca
 • konferencje i panele dyskusyjne
 • międzynarodowe rozmowy B2B International Matchmaking Event- bezpłatny udział zarejestrowanych na INTARG® i INTARG® EKO
 • uroczyste otwarcie wydarzenia z obecnością przedstawicieli władz i gości VIP
 • gala finałowa z wręczeniem nagród najwyższej rangi
 • networking bankiet
 • bogata oprawa artystyczna i inne atrakcje towarzyszące

Wydarzeniem towarzyszącym Międzynarodowym Targom INTARG-EKO była konferencja Polskiej Izby Ekologii nt. „Wyzwania w implementacji ROP oraz systemów kaucyjnych”, która odbyła 21 maja br. Więcej o wydarzeniu: www.pie.pl/konferencje/wyzwania-w-implementacji-rop-oraz-systemow-kaucyjnych


Podczas Gali Finałowej wręczono nagrody Prezesa Polskiej Izby Ekologii. Tegorocznymi Laureatami zostali:


Politechnika Śląska za wynalazek: Urządzenie do gaszenia i chłodzenia baterii samochodów z napędem elektrycznym.


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych za innowacje: Certyfikowane materiały odniesienia dla recyklingu.


Chulalongkorn University and BioUP Co., Ltd. (Thailand) za innowacje: Debugowanie fabryki kuchennej: produkcja bio-pestycydów z odpadowych skorupek jaj przy użyciu przyborów kuchennych i składników żywności.

INTARG® 2024w liczbach:

 • wsparcie 27 wysokiej rangi instytucji i organizacji polskich i międzynarodowych
 • 159 wystawców stacjonarnych oraz online z 34 krajów: Belgia, Chiny, Chorwacja, Czechy, Filipiny, Francja, Grecja, Hiszpania, Hongkong, Indonezja, Iran, Japonia, Jemen, Kanada, Korea, Laos, Litwa, Łotwa, Makau, Malezja, Maroko, Niemcy, Polska, Rumunia, Sri Lanka, Sudan, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, Turcja, Ukraina, USA, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • 594 wynalazków i innowacji
 • 51 jurorów z 18 krajów, reprezentujących świat nauki, przemysłu i biznesu
 • 24 konferencji i paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli nauki i biznesu

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA INTARG® 2024 – LINK

Więcej informacji na stronie Organizatora: www.intarg.haller.pl