Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom przedsiębiorców oraz samorządów lokalnych w lutym 2002 roku, Izba powołała Ekspertów Polskiej Izby Ekologii. Podjęto te działania mając na uwadze fakt, iż wiele firm i instytucji ma problemy ze znalezieniem fachowców mogących wiarygodnie opiniować projekty przedsięwzięć gospodarczych mających wpływ na środowisko.


Aktualnie Izba współpracuje z 65 ekspertami, wśród nich są naukowcy i praktycy specjalizujący się w następujących dziedzinach:
  • gospodarka wodno-ściekowa,
  • gospodarka odpadami,
  • ochrona powietrza,
  • ochrona przed hałasem i wibracjami,
  • ochrona przyrody,
  • raporty w sprawie oddziaływania na środowisko,
  • prawa ochrony środowiska,
  • inżynieria finansowa,
  • zarządzanie projektami.

Daje to pewność, że każdy, kto zgłosi się do Izby po opinię fachowców, uzyska ją w każdej specjalności związanej z ochroną środowiska. Eksperci Polskiej Izby Ekologii mogą również służyć jako niezależni doradcy samorządów lub przedsiębiorstw. Osoby uzyskujące nominację na eksperta muszą spełniać niezwykle rygorystyczne warunki, dotyczące poziomu wykształcenia i dotychczasowych osiągnięć. Powyższe kryteria dają  gwarancję najwyższego poziomu fachowości.

  • Udostępnij: