Z głębokim żalem  przyjęliśmy dzisiaj smutną wiadomość, że odszedł  już na zawsze Jerzy Swatoń, człowiek od  wielu lat związany z Polską Izbą Ekologii, długoletni uczestnik prac Rady PIE, jej Wiceprzewodniczący IV kadencji (2008–2012), V kadencji (2012-2016), VI kadencji (2016-2020).  W latach 2020 do 2024  (VII kadencja) pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Polskiej Izby Ekologii. Został również mianowany na Przewodniczącego Rady Izby VIII kadencji. Niestety, tak już się nie stanie…

    Działalność na rzecz szeroko pojmowanej ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju była zawsze priorytetem w Jego działalności zawodowej na wielu ważnych sprawowanych przez Niego funkcjach i stanowiskach: Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (1993-2000, 2001-2002); Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  (2003-2004); Ministra Środowiska (2004-2005); Eksperta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2005-2008); Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2008 -2016).

    Na zawsze pozostanie w naszej pamięci Jego bezpośredniość i życzliwość w kontaktach z innymi , pracowitość  oraz szeroka wiedza, którą chętnie się z nami dzielił.

     Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy serdecznego współczucia.

     Rada, Zarząd i Pracownicy PIE