W dniu 28 czerwca 2024 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach odbyło się XXV Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków Polskiej Izby Ekologii.

Zatwierdzone zostały sprawozdania Rady i Zarządu PIE oraz Sprawozdanie finansowe PIE za 2023 r.
Udzielono absolutorium Radzie i Zarządowi PIE za wykonane obowiązki w roku 2023.
Przedstawiony został Plan działania oraz Plan gospodarczo-finansowy PIE na rok 2024.


Z uwagi na kończącą się VII kadencję Walne Zgromadzenie Członków PIE wybrało nowy skład Rady Izby na kadencję w latach 2024 – 2028:
  1. Bondaruk Jan
  2. Jura Przemysław – Wiceprzewodniczący Rady PIE
  3. Kopycki Norbert
  4. Marekwia Aleksander
  5. Swatoń Jerzy – Przeowdniczący Rady PIE
  6. Tekeli Łukasz
  7. Urbaniak-Konik Edyta – Sekretarz Rady PIE