Polska Izba Ekologii serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu online organizowanym przez Wydawnictwo Abrys oraz ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna.

Podczas szkolenia dowiecie się m.in.:

    • Jakie występują obecnie zobowiązania kontraktowe dotyczące poziomów recyklingu
    • O popularyzacji ustanawiania wymogów dotyczących ekomobilności
    • Dostosowywaniu logistyki odbioru odpadów oraz pojazdów do działań kontrolnych zamawiających publicznych
    • Ograniczonej skuteczności klauzul waloryzacyjnych w kontraktach odpadowych

W ramach szkolenia przybliżone zostaną kluczowe kwestie kontraktowe właściwe dla umów o zamówieniach publicznych na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Celem zawierania tychże umów jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. Ze względu na ich doniosłość praktyczną oraz regulacje wynikające z ustawy czystościowej oraz ustawy o odpadach, kontrakty te cechuje swoista siatka kar umownych, ustanawianie obowiązków i ograniczeń, które nie są typowe dla innych rodzajów kontraktów. Analiza stosowanych rozwiązań, jak również przybliżenie spostrzeżeń praktycznych oraz orzeczniczych ułatwi prawidłowe funkcjonowanie w kontraktowej przestrzeni branży odpadowej.

🗓️ KIEDY ➡️ 22 LIPCA
🕙 GODZINA ➡️ 10:00-13:00
💻 MIEJSCE ➡️ ONLINE

Więcej informacji oraz szczegóły programu znajdują się na stronie Organizatora: https://odpady.abrys.pl/