Wyzwania w implementacji rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz systemów kaucyjnych

Karolina Jantczak

Konferencja odbędzie sie 21 maja 2024 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach jako wydarzenie towarzyszące Międzynarodowym Targom Ekologii i Ochrony Środowiska INTARG EKO.

Współorganizator: Politechnika Częstochowska.

Partnerem wydarzenia jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Cel konferencji: Tworzony przez ostatnie lata w Polsce system gospodarowania odpadami cechuje się w dalszym ciągu wieloma niedoskonałościami. Istnieje więc konieczność stałego udoskonalania istniejącego systemu i dokonywania w nim zmian. Służą temu też między innymi wprowadzane nowe rozwiązania legislacyjne, korygowane mechanizmy ekonomiczne.
Celem wprowadzenia ROP jest ograniczanie powstawania odpadów opakowaniowych jak i zwiększanie ich przetwarzania, w tym recyklingu. Aby to osiągnąć kluczowa jest implementacja szeregu mechanizmów oddziałujących synergicznie na różnych interesariuszy. Wprowadzane na rynek opakowania muszą nadawać się do recyklingu lub powstać bezpośrednio lub pośrednio w tym procesie lub z niego wynikać. Wykorzystanie produktów z recyklingu pozwoli na zmniejszenie konsumpcji zasobów pierwotnych co stanowi podstawę idei GOZ i wszelkich innych narzędzi z nią powiązanych. Planowana konferencja będzie kolejnym głosem, potrzebnym w debacie nad poprawnie zaplanowanym systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Polska Izba Ekologii adresuje konferencję i upowszechnianie nabytej wiedzy do:

 • członków Izby – w przeważającej mierze są to przedsiębiorcy działający w obszarze inwestycji i usług na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • przedstawicieli jednostek samorządowych i przedstawicieli samorządów;
 • przedstawicieli przedsiębiorstw związanych z gospodarką odpadami;
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych.

PROGRAM KONFERENCJI*


Otwarcie Konferencji – Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii.

Sesja I

 1. Rozszerzona odpowiedzialność producentów – Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Organizacji Odzysku Opakowań REKOPOL S.A.;
 2. Najnowsze propozycje w kontekście ROP – Anita Sowińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska;
 3. Zmiany w sprawozdawczości produktowej sporządzanej w BDO wynikające z ustawy z dnia 14  kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw – dr hab. inż. Krystian Szczepański, prof. IOŚ-PIB, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego;
 4. Kto? Jak? Kiedy? Tworzenie systemu kaucyjnego w Polsce – Anna Sapota, Wiceprezes ds. relacji rządowych w Europie Północno-Wschodniej, TOMRA;

Sesja II

 1. Wpływ systemu kaucyjnego na gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi – Maciej Kiełbus, ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.
 2. Dziesięć złotych zasad ekoprojektowania – dr hab. inż. Jurand Bień, prof. PCz., Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej;
 3. Tsunami legislacyjne zmian w zakresie opakowań plastikowych – jak przygotować się na zmianę? – Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, Inicjatorka Polskiego Paktu Plastikowego;
 4. System kaucyjny w Europie – Joanna Kądziołka, Prezeska Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zero-Waste.

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie


REJESTRACJA UCZESTNICTWA

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY, po przesłaniu karty zgłoszenia na adres: szkolenia@pie.pl (udział stacjonarny) lub wypełnieniu formularza on-line (udział zdalny)


UDZIAŁ STACJONARNY
(karta zgłoszeniowa)


UDZIAŁ ZDALNY (formularz online)