logo PIE

W dniu 11 czerwca 2024 r. w Warszawie odbyła się konferencja, która miała ma celu przedstawienie potencjału i kierunków rozwoju w branży wodno-ściekowej w Polsce i w Niemczech.

Organizatorem Konferencji „Innowacyjne technologie dla gospodarki wodno-ściekowej w Polsce i w Niemczech” była Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska). PIE była partnerem wydarzenia.

Celem konferencji było skonfrontowanie sytuacji w sektorze wody i ścieków w Polsce i w Niemczech, przedstawienie wyzwań i trendów rynkowych oraz technologii mogących przyczynić się do zwiększenia efektywności w sektorze.

Konferencja była adresowana do przedstawicieli samorządu terytorialnego, zakładów wodociągowych, przemysłowych a także firm i instytucji działających w branży.

Konferencję moderował Wojciech Stawiany, Ekspert PIE.

PROGRAM WYDARZENIA: [TUTAJ]

Więcej informacji o wydarzeniu: www.ahk.pl