W dniach 21, 22, 23 maja odbyły się w Katowicach 17 Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® – wydarzenie wielobranżowe o szerokim zasięgu oddziaływania – interdyscyplinarnym, krajowym oraz międzynarodowym. W 2024 roku, równolegle z targami INTARG® odbyły się Międzynarodowe Targi Ekologii i Ochrony Środowiska INTARG® EKO 2024.

Polska Izba Ekologii, od wielu lat, jest partnerem wydarzenia.


MISJA
Jednym z kluczowych zadań nauki i technologii jest transfer pomysłów do gospodarki oraz zamiana wiedzy naukowej i technicznej w nowe, akceptowane przez rynek produkty i procesy, jako podstawa postępu cywilizacyjnego. INTARG® to międzynarodowe i interdyscyplinarne wydarzenie wspierające te wyzwania. Misją INTARG-u jest też przepływ informacji i nawiązanie współpracy pomiędzy nauką
a przemysłem oraz między różnymi ośrodkami badawczymi, celem integracji wielu środowisk pro innowacyjnych i tworzenia ekosystemu innowacji.

TEMATYKA
Prezentuje ono wyniki badań i rozwiązania innowacyjne z różnych branż i dziedzin, w celu ich upowszechnienia, wdrożenia i komercjalizacji – od medycyny i zdrowia, bezpieczeństwa, IT, po wynalazki przydatne w różnych gałęziach przemysłu, a także w życiu codziennym. W większości prezentowane były rozwiązania o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL – bliskie wdrożeniu lub już wdrożone.

W imprezie wzieły udział czołowe jednostki sfery nauki, innowacyjne przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże), start-upy, instytucje wspierające rozwój i wynalazczość jak również wynalazcy indywidualni.

W programie Targów znalazły się między innymi:

 • konkursy wynalazków (ocena przez międzynarodowe jury): INTARG®, LIDER INNOWACJI® oraz Młody Wynalazca
 • konferencje i panele dyskusyjne
 • międzynarodowe rozmowy B2B International Matchmaking Event- bezpłatny udział zarejestrowanych na INTARG® i INTARG® EKO
 • uroczyste otwarcie wydarzenia z obecnością przedstawicieli władz i gości VIP
 • gala finałowa z wręczeniem nagród najwyższej rangi
 • networking bankiet
 • bogata oprawa artystyczna i inne atrakcje towarzyszące

Wydarzeniem towarzyszącym Międzynarodowym Targom INTARG-EKO była konferencja Polskiej Izby Ekologii nt. „Wyzwania w implementacji ROP oraz systemów kaucyjnych”, która odbyła 21 maja br. Więcej o wydarzeniu: www.pie.pl/konferencje/wyzwania-w-implementacji-rop-oraz-systemow-kaucyjnych


Podczas Gali Finałowej wręczono nagrody Prezesa Polskiej Izby Ekologii. Tegorocznymi Laureatami zostali:


Politechnika Śląska za wynalazek: Urządzenie do gaszenia i chłodzenia baterii samochodów z napędem elektrycznym.


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych za innowacje: Certyfikowane materiały odniesienia dla recyklingu.


Chulalongkorn University and BioUP Co., Ltd. (Thailand) za innowacje: Debugowanie fabryki kuchennej: produkcja bio-pestycydów z odpadowych skorupek jaj przy użyciu przyborów kuchennych i składników żywności.

INTARG® 2024w liczbach:

 • wsparcie 27 wysokiej rangi instytucji i organizacji polskich i międzynarodowych
 • 159 wystawców stacjonarnych oraz online z 34 krajów: Belgia, Chiny, Chorwacja, Czechy, Filipiny, Francja, Grecja, Hiszpania, Hongkong, Indonezja, Iran, Japonia, Jemen, Kanada, Korea, Laos, Litwa, Łotwa, Makau, Malezja, Maroko, Niemcy, Polska, Rumunia, Sri Lanka, Sudan, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, Turcja, Ukraina, USA, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • 594 wynalazków i innowacji
 • 51 jurorów z 18 krajów, reprezentujących świat nauki, przemysłu i biznesu
 • 24 konferencji i paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli nauki i biznesu

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA INTARG® 2024 – LINK

Więcej informacji na stronie Organizatora: www.intarg.haller.pl