Niebieski Ład = zrównoważone gospodarowanie zasobami wody

Karolina Jantczak

Konferencja odbędzie się 6 czerwca 2024 r. w w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach (ul. Uniwersytecka 13).

Współorganizatorem konferencji jest Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy w Katowicach.

Cel konferencji: Zagadnienia, które będą poruszane w trakcie konferencji mają na celu nakreślenie problematyki związanej z niebieską sprawiedliwą transformacją, w tym zagadnień planistycznych, technicznych i środowiskowych przyczyniających się do skutecznej ochrony zasobów wody i lepszego wykorzystania tego zasobu.

Tematyka oraz sposób realizacji konferencji pozwoli na przekazanie odpowiedniej wiedzy i praktyki przedstawicielom wszystkich instytucji zainteresowanych procesem Blue Deal, planowania strategicznego w zakresie ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wody. Dodatkowo transmisja online pozwoli na dotarcie do szerszego grona interesariuszy, w tym również lokalnych społeczności, których problematyka związana z gospodarką wodną najbardziej dotyczy.

Konferencja skierowana jest głównie do:

 • Samorządów,
 • Przedstawicieli administracji rządowej odpowiedzialnej za planowanie i realizację celów systemowej ochrony zasobów wodnych w Polsce,
 • Przedsiębiorców w tym z sektora komunalnego,
 • Jednostek naukowych działających na rzecz wartościowania i ochrony zasobów wodnych,
 • Organizacji pozarządowych oraz mediów.

PROGRAM*


10:00 Otwarcie Konferencji – Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii.

10:15 – 12:35 Sesja I

 1. Niebieski Ład – cele, wyzwania i praktyczne implikacje realizacji tej strategii – dr inż. Jan Bondaruk, Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego;
 2. Wyzwania krajowej gospodarki wodnej – Przemysław Koperski, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury;
 3. Identyfikacja innowacyjnych technologii i rozwiązań w gospodarce wodno–ściekowej – dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska,
 4. Rozwiązania pasywne oparte o NBS w zakresie gospodarki wodnej – dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU, Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,

12:35 – 12:50 Przerwa kawowa

12:50 – 15:10 Sesja II

 1. Nowoczesne systemy monitorowania zmian jakości wód w uwzględnieniem zmian klimatu – dr hab. Andrzej Woźnica, prof. UŚ, Dyrektor Śląskiego Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
 2. Wody deszczowe systemy i sposoby zagospodarowania – dr hab. Łucja Fukas-Płonka – Ekspert PIE ds. gospodarki wodno-ściekowej;
 3. Śląskie jeziora – o potrzebie ochrony i rekultywacji – dr hab. inż. Maciej Kostecki, prof. IPIŚ PAN, Kierownik Zakładu Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu;
 4. Problematyka ochrony zasobów wodnych w obszarach eksploatacji górniczej – dr inż. Ewa Janson, Kierownik Pracowni Bilansowania i Oceny Zasobów Wodnych Głównego Instytutu Górnictwa Państwowego Instytutu Badawczego.

15:10 – 15:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie


REJESTRACJA UCZESTNICTWA

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY, po przesłaniu karty zgłoszenia na adres: szkolenia@pie.pl (udział stacjonarny) lub wypełnieniu formularza on-line (udział zdalny)


UDZIAŁ STACJONARNY (karta zgłoszeniowa)


UDZIAŁ ZDALNY (formularz online)