Z przyjemnością informujemy, że Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła 22. edycję Konkursu „EKOLAURY PIE 2023”. 

Celem Konkursu jest wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w promowanie działań w obszarze edukacji ekologicznej, popularyzację inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej, promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska i klimatu oraz na oszczędność zasobów naturalnych.

Terminarz 22. edycji Konkursu „Ekolaury PIE 2023”:

  • marzec – ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu; 
  • do 30 czerwca – nadsyłanie wniosków konkursowych na adres zarządu PIE;
  • do 15 sierpnia – ocena formalna wniosków konkursowych;
  • do 29 września – ocena merytoryczna i wyłonienie Laureatów Konkursu;
  • październik/listopad – ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.

 

Wszystkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/


Zachęcamy do zapoznania się z finałem 21. edycji Konkursu, który odbył się na uroczystej Gali (kliknij)