Zapraszamy serdecznie do udziału w IV Forum Paliw Alternatywnych, które odbędzie się 15-17 marca br. na Politechnice Częstochowskiej. Wydarzenie jest organizowane w formule hybrydowej.

To międzynarodowe wydarzenie jest organizowane przez Fundację Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych we współpracy z Politechniką Częstochowską.

Polska Izba Ekologii objęła wydarzenie honorowym patronatem.

IV Forum Paliw Alternatywnych jest konferencją interdyscyplinarną skupiającą wokół tematyki paliw alternatywnych przedstawicieli świata nauki oraz takich gałęzi przemysłu jak: energetyka, górnictwo, przemysł cementowy, przemysł recyclingu, rolnictwo, gospodarka komunalna, w tym systemy zagospodarowania odpadów komunalnych oraz inne pokrewne branże wykorzystujące uboczne produkty energetyki.

Konferencja będzie doskonałym forum do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i przemysłu oraz samorządów terytorialnych. Jako efekt dwóch poprzednich konferencji, na przestrzeni lat, powstało wiele wdrożeń, innowacyjnych technologii oraz produktów.
IV Forum będzie jednym z najważniejszych wydarzeń roku dotyczących paliw alternatywnych, zwłaszcza w aspekcie ich produkcji, konwersji, energetycznego wykorzystania oraz wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Tematyka IV Forum będzie rozszerzona o prawne i środowiskowe uwarunkowania obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej.


O randze tego wydarzenia świadczy fakt objęcia Patronatu Honorowego przez Marszałka Województwa Śląskiego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Rektora Politechniki Śląskiej, Akademię Górniczo-Hutniczą, Akademię Śląską, Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Polską.

Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY, po wcześniejszej rejestracji na stronie: www.forumpaliwalternatywnych.pl/rejestracja/

Agenda Konferencji: www.forumpaliwalternatywnych.pl/program/

Więcej informacji: www.forumpaliwalternatywnych.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.