Polska Izba Ekologii po raz kolejny została partnerem Strefy INTARG® EKO odbywających się w ramach 16. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2023. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24-25 maja br. w Katowicach.


Czym jest INTARG® EKO?


To specjalna strefa utworzona w ramach Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® dla promowania proekologicznych rozwiązań dla rozwoju zrównoważonej gospodarki.


Skąd pomysł na powstanie INTARG® EKO?


Coraz prężniej rozwijają się branże działające na rzecz ochrony środowiska, natomiast inwestycje oparte na tych branżach notują coraz większe zyski. Zrównoważone inwestycje w coraz większym stopniu promują zrównoważone działalności, m.in. z zielonych branż: energii odnawialnej, efektywności energetycznej, gospodarki wodą czy gospodarki odpadami.


Jaka jest korzyść z promowania eko rozwiązań?


Warto promować usługi i produkty, które zapobiegają szkodliwemu wpływowi na środowisko lub niwelują ten problem. Prognozuje się, że woda może być w najbliższych latach towarem coraz bardziej deficytowym. W związku z tym należy poszukiwać rozwiązań dystrybucji wody, jej uzdatniania oraz optymalizowania infrastruktury wodnej. Zielona transformacja promuje rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii: energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej, biomasy, a także biopaliw.

Perspektywiczny jest również sektor efektywności energetycznej i firmy specjalizujące się w technologiach ogrzewania, zarządzania energią, oświetlenia, silników i paliw, które zmierzają do zmniejszenia poboru energii. Szacuje się, że dynamicznie rozwijać się będzie również sektor gospodarki odpadami, w którym działają przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem, utylizacją odpadów, gospodarką ściekami oraz kompostowaniem. Coraz więcej rodzajów działalności  podąża za  koncepcją zrównoważonego rozwoju, której celem jest zapewnienie trwałej poprawy jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń przez odpowiednie kształtowanie proporcji pomiędzy kapitałem ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym.


Eko rozwiązania to trend czy konieczność?


Już wkrótce Polska będzie zobowiązana do wdrażania rozwiązań na coraz większą skalę, które są zgodne ze strategiami ESG (Environmental, Social and Governance), dlatego już teraz warto zbadać rynek i podejmować decyzje zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i rekomendacjami podmiotów wspierającymi zrównoważony rozwój.


Dlaczego INTARG® EKO to najlepsze miejsce dla Ciebie?


Strefa INTARG® EKO wspierana przez Polską Izbę Ekologii ma na celu promowanie produktów, technologii i rozwiązań, które wzmacniają pozycję rynkową firm, zwiększają dostęp do preferencyjnych inwestycji oraz  umożliwiają dotarcie do zewnętrznych rynków i najmocniejszych kontrahentów.

Do sektora INTARG® EKO zapraszamy firmy działające w zakresie m.in. gospodarki komunalnej, przedstawicieli sektora wodno-ściekowego, energetyki i ciepłownictwa, przedsiębiorstwa i inwestorów z branży OZE i budownictwa, instytuty naukowo-badawcze, parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, firmy doradcze, instalatorów, projektantów, architektów, zakłady przemysłowe, rolników i leśników, wyższe uczelnie oraz wszystkich, którzy tworzą rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju.


PROGRAM


Targi obfitować będą w wiele imprez towarzyszących, między innymi: sesje branżowe, prezentacje, konferencje, spotkania biznesowe, galę finałową KONKURSU INTARG®, gale finałowe konkursów LIDER INNOWACJI® oraz MŁODY WYNALAZCA; planowany jest również networking cocktail.


KONKURS INTARG, NAGRODY


Wystawcy Targów mają możliwość zgłoszenia prezentowanych wynalazków i innowacji do konkursu INTARG, w ramach którego zostaną one poddane ocenie międzynarodowego jury. W czasie gali finałowej wręczone zostaną prestiżowe nagrody i wyróżnienia (m.in. Grand Prix, puchar Prezesa Polskiej Izby Ekologii, medale platynowe, złote, srebrne i brązowe, statuetki godła promocyjnego LIDER INNOWACJI ). Zostaną nimi wyróżnione innowacyjne produkty najwyższej jakości, nowoczesne i wytworzone w oparciu o najwyższej klasy technologie. Selekcja zakwalifikowanych do konkursu rozwiązań zostanie dokonana po wnikliwej ocenie międzynarodowego jury. Przyznane nagrody będą potwierdzeniem doskonałości produktu i w konsekwencji elementem jego promocji na rynku.

Strefa INTARG® EKO to część  większego wydarzenia, jakim są Międzynarodowe Targi  Wynalazków i Innowacji – INTARG®. To renomowane światowe targi – forum spotkań przedstawicieli świata nauki, przemysłu oraz biznesu. Tak samo, jak w latach ubiegłych, tak w bieżącym roku  zaprezentowane zostaną na nich wynalazki i innowacyjne rozwiązania (produkty, technologie i usługi) z różnych branż i dziedzin. Targi zgromadzą też reprezentantów biznesu, administracji, organizacji pozarządowych, mediów. Wspólnym przesłaniem Targów jest promocja wynalazków i innowacji, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska, jakości naszego życia, zdrowia i bezpieczeństwa oraz znajdą zastosowanie w  różnych sektorach przemysłu. Jak co roku, wydarzenie wspierane jest przez czołowe instytucje krajowe i międzynarodowe.


ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY


Zainteresowanych zapraszamy nie tylko do udziału w wydarzeniu w charakterze wystawcy, lecz również do aktywnej współpracy przy realizacji i promocji kolejnej edycji targów INTARG®, jako partner, sponsor czy organizator własnego wydarzenia podczas Targów (konferencji, panelu dyskusyjnego i innych). Celem takiej współpracy jest zwiększanie satysfakcji z udziału w Targach wszystkich ich uczestników oraz coraz skuteczniejsza prorynkowa promocja wynalazków i innowacyjnych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań
na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonej transformacji.


Więcej o wydarzeniu na www.intarg.haller.pl

Zgłoszenia do udziału w Targach przyjmujemy do 31.03.2023 r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Passia:  tel.: 32 203 71 03;  +48 690 096 223; e-mail: a.passia@haller.pl lub Natalią Figiel: +48 666 340 956 e-mail: n.figiel@arpsa.pl.

Relacja z poprzedniej edycji Targów: