Juz 21 maja 2024 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się kolejna konferencja Polskiej Izby Ekologii nt. Wyzwania w implementacji rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz systemów kaucyjnych. Towarzyszyć jej będzie transmisja on-line w czasie rzeczywistym.

Współorganizatorem konferencji jest Politechnika Częstochowska. Partnerem – REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Konferencja jest częścią Międzynarodowych Targów Ekologii i Ochrony Środowiska INTARG-EKO.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Prezydent Miasta Katowice oraz Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Cel konferencji: Tworzony przez ostatnie lata w Polsce system gospodarowania odpadami cechuje się w dalszym ciągu wieloma niedoskonałościami. Istnieje więc konieczność stałego udoskonalania istniejącego systemu i dokonywania w nim zmian. Służą temu też między innymi wprowadzane nowe rozwiązania legislacyjne, korygowane mechanizmy ekonomiczne.
Celem wprowadzenia ROP jest ograniczanie powstawania odpadów opakowaniowych jak i zwiększanie ich przetwarzania, w tym recyklingu. Aby to osiągnąć kluczowa jest implementacja szeregu mechanizmów oddziałujących synergicznie na różnych interesariuszy. Wprowadzane na rynek opakowania muszą nadawać się do recyklingu lub powstać bezpośrednio lub pośrednio w tym procesie lub z niego wynikać. Wykorzystanie produktów z recyklingu pozwoli na zmniejszenie konsumpcji zasobów pierwotnych co stanowi podstawę idei GOZ i wszelkich innych narzędzi z nią powiązanych. Planowana konferencja będzie kolejnym głosem, potrzebnym w debacie nad poprawnie zaplanowanym systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Polska Izba Ekologii adresuje konferencję i upowszechnianie nabytej wiedzy do:

  • członków Izby – w przeważającej mierze są to przedsiębiorcy działający w obszarze inwestycji i usług na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
  • przedstawicieli jednostek samorządowych i przedstawicieli samorządów;
  • przedstawicieli przedsiębiorstw związanych z gospodarką odpadami;
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych.

UDZIAŁ w wydarzeniu jest bezpłatny, po przesłaniu karty zgłoszenia na adres: szkolenia@pie.pl (udział stacjonarny) lub wypełnieniu formularza on-line.


PROGRAM dostępny jest na stronie: www.pie.pl/konferencje/wyzwania-w-implementacji-rop-oraz-systemow-kaucyjnych


Karolina Jantczak
Koordynator ds. administracji
tel. 789 370 303, 501 052 979
email: pie@pie.pl, szkolenia@pie.pl


Serdecznie zapraszamy do udziału!