W imieniu Izby Gospodarczej Urządzeń OZE mamy zaszczyt zaprosić do udziału w „Zielonej Rewolucji – Międzynarodowej Konferencji OZE dla Przemysłu, Nauki i Polityki”, która odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2024 roku w Bukowinie Tatrzańskiej, Hotel BUKOVINA. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia są dostępne na naszej stronie internetowej:

 

Mamy zaszczyt poinformować, że wśród gości zaproszonych są przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecność wysoko postawionych urzędników państwowych potwierdzi znaczenie i rangę wydarzenia, przyciągając uwagę zarówno krajowych, jak i międzynarodowych uczestników oraz mediów. Konferencja jest okazją do otwartej dyskusji i wymiany poglądów na temat polityki energetycznej, innowacji technologicznych oraz strategii zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy będą mieli okazję nie tylko wysłuchać prezentacji, ale także aktywnie uczestniczyć w debatach oraz zgłaszać pytania i uwagi.

Rejestracji należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
www.konferencja2024.iguoze.pl/rejestracja

PIE objęła wydarzenie medialnym patronatem.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!