Nowy Członek Polskiej Izby Ekologii:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – GLIWICE Spółka z o. o.

Główną działalnością PEC-Gliwice Sp. z o.o. jest wytwarzanie i przesyłanie ciepła zgodnie z koncesjami udzielonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Misją Przedsiębiorstwa jest: zaspokajanie potrzeb i oczekiwań konsumentów ciepła w sposób korzystny dla nich a więc: tani, ciągły, pewny, ekologiczny, konkurencyjny.

Przedsiębiorstwo działa nieustannie na rzecz ochrony środowiska i poprawy stanu środowiska. W tym celu PEC Gliwice wykorzystuje najlepsze dostępne techniki zmniejszając emisje zanieczyszczeń dzięki m.in. zabudowie instalacji odpopielania, odsiarczania i odazotowania spalin, modernizacji gospodarki wodno-ściekowej oraz stałemu nadzorowaniu i usprawnianiu procesów produkcyjnych.

Strona internetowa: www.pec.gliwice.pl

Gratulujemy!