W dniach 22-24 maja 2023 w Hotelu Arłamów odbędzie się 8 Międzynarodowa Naukowo Biznesowa Konferencja “Odnawialnych Źródeł Energii”.

Polska Izba Ekologii objęła wydarzenie patronatem medialnym.

Konferencja skoncentruje się na najnowszych osiągnięciach i innowacjach w dziedzinie energii odnawialnej, mając na celu zbadanie zrównoważonych rozwiązań na rzecz lepszej przyszłości. To nadzwyczajne wydarzenie będzie okazją do spotkań i nawiązania kontaktów z wybitnymi naukowcami, ekspertami i decydentami światowego formatu.

Wzorem ubiegłych lat, konferencja będzie podzielona na część plenarną i sesje tematyczne, odpowiadające niżej wymienionym obszarom:

 • Energia solarna
 • Energia geotermalna
 • Biomasa i paliwa biomasowe
 • Pompy ciepła
 • Energia wiatru
 • Ogniwa paliwowe
 • Spalania, współspalanie i kogeneracja w układach OZE
 • Modelowanie, symulacja i optymalizacja systemów OZE
 • Zaawansowane technologie magazynowania energii
 • Gospodarka odpadami i ciepłem
 • Polityka i ekonomia OZE

Organizatorami wydarzenia są:

 • Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy im. H.Kołłątaja w Krakowie
 • Katedra Surowców Energetycznych, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH im. S. Staszica w Krakowie
 • Instytut Inżynierii Mechanicznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Izba Gospodarcza Urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii
 • Katedra Technologii Energetycznych, Uniwersytet W Żylinie, Słowacja
 • Poliskij Narodowy Uniwersytet W Żytomierzu, Ukraina
 • Podolski Państwowy Uniwersytet Rolniczo-Techniczny, Kamieniec Podolski, Ukraina
 • Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
 • Międzynarodowa Komisja Rolnictwa I Inżynierii Biosystemów Sekcja Iv: Energia W Rolnictwie

Podczas pierwszego dnia konferencji zostaną wręczone dyplomy Zwycięzcom Konkursu TOPTEN-HACKS Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2022.
Wręczenia dyplomów, w imieniu organizatorów, dokona Prezes Fudancji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Pan Szymon Liszka. Więcej o wynikach: www.pie.pl/wyniki-topten-hacks-2022

AGENDA WYDARZENIA dostępna jest na stronie: www.renewenergy.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału!