Krótka lekcja historii, czyli I edycja Konkursu 'Ekolaury PIE 2002′

Szanowni Państwo! 😀🕐
Zapraszamy Was do małej podróży w przeszłość 🙂
W dniu 7 czerwca 2002 roku w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach odbyła się pierwsza Uroczysta Gala oraz rozstrzygnięcie I edycji Konkursu EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 💚🍀
W bieżącym roku mamy przyjemność zaprosić Was do już 2️⃣2️⃣ edycji EKOLAURÓW ‼️💚 
Przypominamy, że zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 🙂
Archiwum z wszystkich poprzednich edycji: https://www.pie.pl/archiwum-gali/fot. Janusz Pliszak

Konkurs „Ekolaury PIE 2023” – PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW do 31 sierpnia!

Rada Polskiej Izby Ekologii podjęła decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków konkursowych „Ekolaury PIE 2023” do 31 sierpnia br.

Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, , instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów.

Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła 22. edycję Konkursu EKOLAURY.

Do 31 sierpnia 2023 r. można zgłaszać wnioski w następujących kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 • Ochrona powietrza atmosferycznego,
 • Ochrona i adaptacja do zmian klimatu,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Zrównoważony transport,
 • Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju.

WIĘCEJ INFORMACJI (kliknij)

Rozstrzygnięcie zeszłorocznej edycji „Ekolaury PIE” (kliknij)


22. edycja Konkursu „EKOLAURY PIE 2023” została ogłoszona

Z przyjemnością informujemy, że Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła 22. edycję Konkursu „EKOLAURY PIE 2023”. 

Celem Konkursu jest wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w promowanie działań w obszarze edukacji ekologicznej, popularyzację inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej, promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska i klimatu oraz na oszczędność zasobów naturalnych.

Terminarz 22. edycji Konkursu „Ekolaury PIE 2023”:

 • marzec – ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu; 
 • do 30 czerwca – nadsyłanie wniosków konkursowych na adres zarządu PIE;
 • do 15 sierpnia – ocena formalna wniosków konkursowych;
 • do 29 września – ocena merytoryczna i wyłonienie Laureatów Konkursu;
 • październik/listopad – ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.

 

Wszystkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/


Zachęcamy do zapoznania się z finałem 21. edycji Konkursu, który odbył się na uroczystej Gali (kliknij)


 

Najnowszy numer kwartalnika „Ekologia” już dostępny!

(pdf do pobrania)

 

Spis treści:

EkoRozmowa


Wodne sprawy str. 5


Fakty i wydarzenia


Wiarygodna i pomocna str. 8
Wiadomości str. 10


Prawo i finanse


Pozwolenie wodnoprawne w polskiej gospodarce wodnej str. 11
Problem usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania str. 14
Jak działać w dobie kryzysu energetycznego i politycznego? str. 16
Analizy, opracowania i raporty branżowe str. 19


Badania i technologie


Siedem razy więcej str. 24
Śląskie jeziora – o potrzebie ochrony i rekultywacji str. 26
Gaz ziemny – paliwo przyjazne dla klimatu? str. 330
Gospodarka o obiegu zamkniętym str. 34


Prezentacje i współpraca


Przegląd krajowy Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A. str. 37

Udział PIE w WORLD URBAN FORUM

World Urban Forum 11 odbyło się w dniach 26 do 30 czerwca 2022 roku w Katowicach pod hasłem Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości. Światowe Forum Miejskie to wydarzenie organizowane co dwa lata przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN Habitat), mające na celu promocję zrównoważonego rozwoju miast i dyskusję nad wyzwaniami współczesnej urbanizacji.

W dniu 28 czerwca w godzinach 18.00–19.00 została zorganizowana dyskusja panelowa nt.: Niezwykły świat przyrody – niezwykły świat techniki. Inicjatorem dyskusji była Politechnika Śląska we współpracy z Polską Izbą Ekologii, na której został zaprezentowany pokaz technicznych rozwiązań służących ochronie środowiska.

W dyskusji uczestniczyli: dr Przemysław Jura – Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii, dr hab. inż. Roman Korab, prof. Politechniki Śląskiej, dr hab. inż. Natalia Piotrowska z Politechniki Śląskiej, dr hab. inż. Waldemar Paszkowski z Politechniki Śląskiej oraz dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. Politechniki Śląskiej (moderator).