logo PIE

 

Zachęcamy do zapoznania się z programem Konferencji nt. Priorytetowy Obszar Badawczy 6 „Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka” podobszar badawczy „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju i kształtowanie świadomości ekologicznej”, która odbędzie się 19 stycznia 2022 r. o godzinie 14.00.