Polska Izba Ekologii zaprasza do wzięcia udziału w warsztacie online dot. Strategii Podnoszenia Kwalifikacji Pracowników Sektora Budowlanego w woj. śląskim organizowany przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii we współpracy z ZZ Budowlani – Okręg śląski w ramach projektu Build UP Skills II.
Podczas spotkania, zostaną podjęte tematy związane z potrzebami kompetencyjnymi i umiejętnościami wymaganymi w obszarach energooszczędnego budownictwa, renowacji budynków oraz odnawialnych źródeł energii (OZE) szukając odpowiedzi min. na pytania:

    • Jak identyfikować luki oraz bariery w umiejętnościach różnych zawodów w takich sposób, aby wspierać osiągnięcie celów na rok 2030 w sektorze budowlanym w woj. śląskim?
    • Jaki powinien być zestaw działań priorytetowych dotyczących różnych zawodów, aby osiągnąć te cele?
    • Jakie działania podejmować, aby zwiększać procent kobiety w grupie specjalistów budowlanych (hydraulicy, elektrycy, itp.)?
    • Jak przekonywać zatrudnionych w górnictwie, do przejścia do sektora budowlanego?
    • Jak adaptować i włączać strategię podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowlanego dla efektywnej alokacji środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) w woj. śląskim?

Do udziału zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki lokalnych samorządów, uczelni wyższych, instytucji edukacyjnych w tym szkół ponadpodstawowy, ekspertów oraz organizacje zrzeszające pracodawców lub pracowników w obszarach energooszczędnego budownictwa, renowacji budynków oraz odnawialnych źródeł energii (OZE). Zależy nam na Państwa udziale w części dyskusyjnej spotkania. Zebrane opinie i rekomendacje pomogą w opracowania strategii (tzw. mapy drogowej) podnoszenia kwalifikacji instalatorów i pracowników budowlanych w Polsce.

Zapraszamy do udziału!

20 października 2023 (piątek)
09:30 – 12:30
online (platforma ZOOM)

Formularz Rejestracyjny: LINK

Więcej informacji o wydarzeniu: LINK