logo PIE

Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA” PIE

Odbiorca: Polski Czerwony Krzyż