Polska Izba Ekologii zaprasza na trzecie spotkanie z cyklu Forum Regionalnej Gospodarki Komunalnej które odbędzie się 4-5 czerwca 20224 r. w Hotelu Diament Arsenal Palace Katowice/Chorzów.

Forum Regionalnej Gospodarki Komunalnej to cykl 7. regionalnych spotkań przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką komunalną. Spotkania mają zbliżoną konstrukcję organizacyjną i tematyczną, każdorazowo są jednak wypełnione specyficznymi dla danego regionu problemami, wyzwaniami czy doświadczeniami z obszaru usług komunalnych. Zagadnienia prezentowane są podczas prelekcji oraz paneli dyskusyjnych. Inicjatorem i koordynatorem Forum jest firma Abrys, posiadająca ponad 35-letnie doświadczenie w wydawaniu czasopism branżowych oraz organizacji konferencji. Dlaczego warto wziąć udział właśnie w tym wydarzeniu? – W gospodarce komunalnej wyzwania i cele określane są na poziomie centralnym. Ich realizacja odbywa się jednak w konkretnych realiach regionu i przedsiębiorstwa, które mają własną specyfikę. Wymiana doświadczeń, integracja środowiska, możliwość poznania planów inwestycyjnych i perspektyw rozwojowych branży w regionie – to główne atuty Forum. – zaznacza Piotr Talaga, redaktor naczelny wydawnictw Abrys.

Współorganizatorem trzeciego spotkania branżystów jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach. – Liczymy na Państwa uczestnictwo, ponieważ Forum będzie miejscem, w którym będziemy mogli omówić wyzwania naszej branży zarówno w kontekście nakładanych na gminy, nasze spółki, wymagań transformujących nas w kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, jak i specyfiki regionu oraz jego możliwości w realizacji tych zobowiązań. – wskazuje Andrzej Malara, prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. – Ponadto Forum będzie miejscem wymiany naszych doświadczeń z zakresu wypracowanych ścieżek proceduralnych w różnych urzędach administracji państwowej oraz z zakresu prowadzenia przedsiębiorstw w aspekcie charakterystycznym dla naszego województwa. – dopowiada.

O specyfice gospodarki komunalnej w regionie opowiedzą zaproszeni goście. Wśród nich m.in.: Bogdan Pasko (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego), Andrzej Sobolak (Stowarzyszenie Biorecykling), dr Marek Mrówczyński (Instalmedia Tychy), Sławomir Podgórski (Kancelaria Radców Prawnych M. Hanczakowski, A. Kapera, S. Podgórski), Michał Korzeluch (Zakład Komunalny w Opolu), Łukasz Tekeli (Master – Odpady i Energia).

W ramach Forum odbędzie się wizyta studyjna w katowickim Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów. To jeden z nielicznych w Polsce obiektów, który ma w pełni zhermetyzowany proces biologicznego przetwarzania frakcji 0-80, wydzielonej ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych. W przeważającej liczbie zakładów w Polsce faza dojrzewania stablizatu prowadzona jest otwartych placach dojrzewania, w katowickim zakładzie faza ta jest prowadzona w bioreaktorach z wieloetapowym oczyszczaniem powietrza poprocesowego oraz odcieków. Na uwagę również zasługuje fakt, że na pierwszej, zrekultywowanej kwaterze składowiska została wybudowana i uruchomiona farma fotowoltaiczna o mocy 1,18 MW, która zapewnia zapotrzebowanie zakładu w energię elektryczną w 25%.

Kontakt:

Judyta Więcławska

koordynator wydarzenia

M: +48 728 971 345
e-mail: j.wieclawska@abrys.pl

Organizatorzy:

Abrys sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach sp. z o.o.

Data i lokalizacja:

4-5.06.2024

Hotel Diament Arsenal Palace Katowice/Chorzów

ul. Paderewskiego 35

41-500 Chorzów

Wizyta studyjna: Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów

ul. Milowicka 7a, 40-312 Katowice

Program i rejestracja:

https://katowice.abrys.pl

Poprzednie edycje Forum: