logo PIE
W dniu 30 czerwca 2020 r. w Hotelu Courtyard by Marriott Katowice City Center odbyło się  XXII Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków Polskiej Izby Ekologii.

– Zatwierdzone zostały sprawozdania Rady i Zarządu PIE oraz Sprawozdanie finansowe PIE za 2020 r.
– Udzielono absolutorium Radzie i Zarządowi PIE za wykonane obowiązki w roku 2020.
– Uchwalono zmianę w Statucie PIE.

Został również wręczony „Ekolaur Polskiej Izby Ekologii 2020” oraz Wyróżnienie dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

 

„Ekolaur PIE 2020” został przyznany w kategorii EDUKACJA EKOLOGICZNA za przedsięwzięcie: Kampania promocyjno-edukacyjna pn. Bielsko-Biała chroni klimat.

Wyróżnienie PIE zostało przyznane w kategorii OCHRONA POWIETRZA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII za przedsięwzięcie: Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery Bielska-Białej.

Nagrodę oraz Wyróżnienie odebrali: Jarosław Klimaszewski, Prezydent Miasta Bielska-Białej oraz Danuta Przybyło, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Energii.

Nastąpiło także wręczenie MEDALI PIE – „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju”, które od 2015 r. Rada Polskiej Izby Ekologii nadaje osobom fizycznym oraz instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich zadań przyczyniły się do poprawy stanu środowiska.

MEDALE PIE zostały przyznane:

Bogusławowi Ochabowi – Prezesowi Zarządu-Dyrektorowi Naczelnemu Zakładów Górniczo- Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. w Miasteczku Śląskim od 2011 r. oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu w Katowicach.

Wiesławowi Siwczakowi – Pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w latach 2002-2007 . Obecnie od 2010 jest Prezesem Zarządu Europejskiego Instytutu Ekologicznego Sp. z o.o.

Arturowi Komorowi – Absolwentowi Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Międzynarodowe Prawo Handlowego. Przez jedenaście lat kierował zespołami do spraw pozyskiwania środków unijnych na duże przedsięwzięcia infrastrukturalne, w szczególności na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury drogowej. Laureat wielu prestiżowych wyróżnień m.in.: Honorowej Odznaki za Zasługi dla rozwoju Gospodarki RP przyznaną przez Ministra Gospodarki RP.