Aktualności

Patronat PIE nad IV edycją Seminarium nt. "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania"

  Polska Izba Ekologii objęła patronatem honorowym czwartą edycję Seminarium pt. Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania, które odbędzie się 17 maja br. w Warszawie.

  Wykorzystywanie jak największej ilości popiołów, żużli i innych mineralnych materiałów odpadowych zamiast kruszyw naturalnych jest ekonomicznie i ekologicznie uzasadnione. Nowe technologie umożliwiają zagospodarowywanie UPS-ów w coraz efektywniejszy sposób, jednak regulacje nie zawsze umożliwiają wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Z drugiej strony problem ubocznych produktów spalania został zauważony przez Komisję Europejską i kolejne etapy modelu GOZ (Gospodarki o Obiegu Zamkniętym) mogą znacznie usprawnić unieszkodliwianie UPS-ów.

  Zainteresowanych tematyką – w imieniu Organizatora – zapraszamy do udziału w Seminarium.

Wśród najważniejszych zagadnień:
• Regulacje, definicje i normy dla ubocznych produktów spalania
• Rekomendowane metody zarządzania pozostałościami z procesu produkcyjnego
• Realizowanie obowiązków zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym
• Pożądane praktyki w zakresie magazynowania, dostaw, odbiorów oraz przetwarzania UPS-ów
• Popioły i żużle po termicznym odzysku energii z odpadów komunalnych
• Metodologia badań i ocena jakości ubocznych produktów spalania, odpadów z odsiarczania etc.
• Problematyka zagospodarowania UPS i związanych z tym inwestycji

Seminarium kierujemy przede wszystkim do:
• energetyki zawodowej
• ciepłownictwa
• spalarni odpadów
• przemysłu budowlanego, drogowego, kolejowego
• sektora cementowego, ceramicznego, kruszyw, gipsowego, chemicznego,
• przedsiębiorstw wapienniczych, hutniczych, odlewniczych, komunalnych, górniczych i rekultywacyjnych
• do podmiotów współpracujących ze wyżej wymienionymi w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania

  Wydarzenie wchodzi w skład cyklu projektów dotyczących rozliczania, bilansowania oraz monitorowania jakości paliw stałych (węgla, wyrobów węglowych, biomasy, RDF-u i SRF-u) oraz ubocznych produktów ich spalania. We wspomnianych wydarzeniach łącznie brało udział ponad 1000 uczestników reprezentujących w głównej mierze branże paliw i wytwarzania, a także podmiotów z nimi współpracujących.

Więcej informacji o Seminarium można znaleźć pod linkiem:
http://cbepolska.pl/iv-edycja-seminarium-zagospodarowanie-ups
« wróć do listy elementów