Aktualności

Patronat medialny PIE nad Konferencją Naukową "Aktualne problemy ochrony środowiska"

  Polska Izba Ekologii objęła patronatem medialnym I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Aktualne problemy ochrony środowiska, organizowaną 19 maja 2017 r. w Katowicach, przez Komisję Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN o/Katowice i Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka, Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, Prof. dr hab. Zofii Piotrowskiej - Seget oraz Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

   

  W ubiegłych latach zarówno Członkowie Komisji jak i Pracownicy WBiOŚ UŚ organizowali lub uczestniczyli w konferencjach, którym patronowała KOŚIGO. Były to głównie branżowe spotkania ekspertów, do których zaliczały się m.in. Międzynarodowa Konferencja „Produkcja i Zarządzanie w Przemyśle", Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Plants, Heavy Metals, Environment”, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”, Konferencja „Geochemia i Geologia środowiska terenów uprzemysłowionych”, Międzynarodowa konferencja „Zarzadzanie produkcją i logistyką”.

  Konferencja Aktualne problemy ochrony środowiska ma na celu połączyć tematykę wcześniejszych konferencji i poszerzyć problematykę o wyniki badań i wdrożeń z innych obszarów nauki oraz umożliwić Uczestnikom wymianę wiedzy i doświadczeń.  

Komitet Naukowy Konferencji:
 • prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget UŚ
 • dr hab. inż. Anna Konstańciak, prof. Pol.Cz.
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Siwka PCz.
 • prof. dr hab. Marek Pozzi Pol.Śl
 • prof. dr hab. Małgorzata Strzelec UŚ
 • dr hab. Leszek Marynowski prof. UŚ
 • dr hab. Ryszard Ciepał UŚ
 • dr hab. Bernard Palowski UŚ
 • dr hab. Adam Rostański prof. UŚ
Komitet Organizacyjny Konferencji:
 • dr hab. Edyta Sierka
 • dr Aleksandra Nadgórska-Socha
 • dr Marta Kandziora-Ciupa
 • dr Gabriela Barczyk

Konferencja jest bezpłatna!

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:
http://www.apos.us.edu.pl/

« wróć do listy elementów