Aktualności

Patronat PIE oraz kwartalnika "Ekologia" nad seminarium nt. "Niska emisja - zagrożenia i wyzwania"
 

Polska Izba Ekologii oraz kwartalnik Ekologia objęły patronatem seminarium

Niska emisja - zagrożenia i wyzwania

organizowane przez
Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych
Wydziału Infrastruktury i Środowiska
Polityki Częstochowskiej

Seminarium odbędzie się 29 marca 2017 r. na terenie Politechniki Częstochowskiej.

  Niska emisja to zanieczyszczenia trafiające do powietrza, a pochodzące z komunikacji opartej na silnikach spalinowych oraz procesu spalania paliw o niskiej jakości w domowych piecach, paleniskach, lokalnych kotłowniach.

  Cel przedsięwzięcia to zwrócenie uwagi na zagrożenia jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza głównie poprzez emitowany benzo(a)piren oraz pył dla zdrowia mieszkańców regionu północnego województwa śląskiego. Seminarium ma przybliżyć władzom samorządowym działania jakie podejmowane są na wyższym szczeblu oraz dać obraz jakie działania w tym zakresie podejmują gminy-liderzy.

  Przedsięwzięcie adresowane jest dla władz samorządowych różnego szczebla, pracowników naukowych, przedsiębiorców, mieszkańców regionu, studentów oraz wszelkich osób zainteresowanych problemem zanieczyszczenia powietrza.
 
« wróć do listy elementów