Doświadczenia i perspektywy transformacji ekologicznej

Karolina Jantczak

Konferencja odbyła się 21 listopada 2023 r. w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach (ul. Uniwersytecka 13).

Współorganizatorem konferencji był Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy.

Cel konferencji: W obliczu rosnących wyzwań związanych z degradacją środowiska, zmianami klimatycznymi i utratą bioróżnorodności, identyfikuje się pilną potrzebę przyspieszenia transformacji ekologicznej. Skupienie uwagi na tym problemie oraz omówienie konkretnych rozwiązań i perspektyw w zakresie transformacji ekologicznej to były główne cele konferencji. Ponadto, konferencja zapewniła platformę do budowania partnerstw i współpracy między różnymi interesariuszami związanymi z zagadnieniami transformacji ekologicznej. Spotkania, sesje networkingowe i warsztaty pozwoliły na nawiązanie kontaktów i wymianę pomysłów, co przyczyniło się do tworzenia synergii i realizacji wspólnych działań na rzecz transformacji ekologicznej.

Dodatkowo poprzez wymianę doświadczeń, pomysłów i najlepszych praktyk z zakresu transformacji ekologicznej, przyczyniło się do wzajemnego uczenia się i inspiracji, a przedstawiciele różnych sektorów, w tym biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i nauki, mieli szansę podzielić się swoimi sukcesami, wyzwaniami i wnioskami z dotychczasowych działań.

Przez zgromadzenie ekspertów, przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych, konferencja pozwoliła na wygenerowanie nowych pomysłów, rozwiązań i strategii dotyczących transformacji ekologicznej. Uczestnicy mieli możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami, wnioskami i najlepszymi praktykami, co przyczyniło się do możliwości stworzenia kompleksowego i zrównoważonego planu transformacji ekologicznej.


PROGRAM KONFERENCJI

Otwarcie Konferencji – Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady PIE, dr Przemysław Jura, Wiceprzewodniczący Rady PIE [PREZENTACJA STARTOWA].

Sesja I Transformacja energetyczna

  1. Energetyczna transformacja przemysłu – dr inż. Jan Bondaruk, Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa Państwowego Instytutu Badawczego [PREZENTACJA PDF];
  2. Energetyczna transformacja samorządów – Blanka Romanowska, Dyrektorka Departamentu Infrastruktury i Środowiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii [PREZENTACJA PDF];
  3. Rola prosumentów w zrównoważonym zarządzaniu energią – Leszek Żogała, Przewodniczący Rady Klastra Energii „Przyjazna energia w powiecie gliwickim”, wójt gminy Gierałtowice [PREZENTACJA PDF];
  4. SymbioTychy jako przykład modelowej transformacji energetycznej w sektorze komunalnym – Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. [PREZENTACJA PDF]

Sesja II Adaptacja do zmian klimatycznych i rozwój bioróżnorodności

  1. Przegląd możliwości finansowania działań oraz przykłady projektów strategicznych dotyczących adaptacji do zmian klimatycznych, rozwoju bioróżnorodności, energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej i zrównoważonego transportu – Stefania Koczar-Sikora, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego [PREZENTACJA PDF];
  2. Adaptacja miast do zmian klimatu – rozwiązania oparte na naturze jako narzędzie zwiększenia bioróżnorodności w miastach – dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU, Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych [PREZENTACJA PDF];
  3. Planowanie przestrzenne dla zrównoważonego rozwoju miejskiego i ochrony bioróżnorodności – Agnieszka Chećko, Geolog Powiatowy, Naczelnik Biura ds. Geologii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Dyrektor Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera [PREZENTACJA PDF];

Sesja III Transformacja edukacyjna i społeczna

  1. Rola społeczności akademickiej w procesie transformacji ekologicznej. Dobre praktyki – dr Magdalena Ochwat; prof. dr hab. Piotr Skubała Uniwersytet Śląski [PREZENTACJE PDF];
  2. Rozwój edukacji w kierunku zrównoważonej transformacji regionów – dr hab. Adam Drobniak, prof. UE, Dziekan Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów, dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [PREZENTACJA PDF];
  3. Programy edukacyjne i społeczne promujące świadomość ekologiczną i odpowiedzialność za ochronę przyrody – Wanda Jarosz, Rzecznik Prasowy Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych [PREZENTACJA PDF];

Relacja video z konferencji

baner_kon_PIE_21_11_23_v131123