III Innowacje w odnawialnych źródłach energii

Karolina Jantczak

Hybrydowa konferencja odbędzie się 9-10 maja 2024 roku  na Stadionie Miejskim w Tychach w Stadionowa Restaurant & Cocktail Bar (ul. Edukacji 7).

Organizatorzy: Polska Izba Ekologii, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Głównym celem konferencji „Innowacje w Odnawialnych Źródłach Energii” jest promowanie dyskusji, wymiany wiedzy oraz prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Poprzez zorganizowanie tego wydarzenia dążymy do:

  • Zachęcenia do innowacyjnych podejść: Konferencja ma na celu zainspirowanie uczestników do poszukiwania nowatorskich rozwiązań w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności i zrównoważonego rozwoju.
  • Promowania współpracy między sektorami: Poprzez integrację naukowców, przedsiębiorców, decydentów politycznych i praktyków z różnych sektorów, konferencja stwarza platformę do wymiany doświadczeń i współpracy nad rozwojem innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie energii odnawialnej.
  • Podkreślenia roli badań naukowych: Konferencja ma na celu podkreślenie znaczenia badań naukowych w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz identyfikowanie obszarów wymagających dalszych badań i inwestycji.
  • Inspirowania działań proekologicznych: Poprzez prezentację najnowszych osiągnięć w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, konferencja ma na celu inspirację do podejmowania działań proekologicznych zarówno na poziomie jednostek, jak i instytucji, w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych i walki ze zmianami klimatycznymi.
  • Tworzenia sieci kontaktów i współpracy: Konferencja stanowi doskonałą okazję do nawiązywania nowych kontaktów zawodowych oraz budowania partnerskich relacji, które mogą przyczynić się do dalszego rozwoju projektów i inicjatyw związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Poprzez realizację tych celów, konferencja „Innowacje w Odnawialnych Źródłach Energii” ma na celu przyspieszenie transformacji energetycznej i promowanie zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się tym samym do budowy bardziej ekologicznej i przyjaznej dla środowiska przyszłości.

Przedsięwzięcie jest skierowane głównie do osób związanych z sektorem energetycznym, badaczami, specjalistami branżowymi oraz studentów, którzy mają zainteresowanie rozwojem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii. Przedsięwzięcie adresowane jest do szerokiej grupy zainteresowanych, w tym:

  • Przedsiębiorców: Osoby prowadzące działalność w sektorze energii odnawialnej, poszukujące nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, które mogą zwiększyć efektywność i opłacalność ich działań.
  • Badaczy: Naukowcy zainteresowani najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, prowadzący badania naukowe w zakresie nowych technologii, materiałów czy metod wykorzystania energii odnawialnej.
  • Specjalistów branżowych: Osoby pracujące w branży energetycznej, posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii, które chcą podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą oraz poszerzyć swoje horyzonty.
  • Studenci: studenci którzy poszukują inspiracji oraz są zainteresowani poznaniem najnowszych trendów i innowacji w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

PROGRAM WYDARZENIA:
www.innowacjeoze.com/program


Udział w konferencji jest BEZPŁATNY,
po wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: www.innowacjeoze.com/zarejestruj-sie-na-konferencje


Dedykowana strona Konferencji:
www.innowacjeoze.com