Wybrane aspekty realizacyjne Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku

Karolina Jantczak

Konferencja odbyła się 27 września 2023 r. w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach (ul. Uniwersytecka 13).

Partnerem konferencji był Bank Gospodarstwa Krajowego.

Celem konferencji było pokazanie aktualnych problemów na rynku energii. Przedstawione zostaną również propozycje rozwiązań praktycznych. Działania na rzecz efektywności energetycznej i energooszczędności są szczególnie ważne w bieżącym stanie gospodarki.

Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040) to 1 z 9 strategii zintegrowanych wynikających ze „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. PEP2040 jest kompasem dla przedsiębiorców, samorządów i obywateli w zakresie transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym. W PEP2040 podejmowane są strategiczne decyzje inwestycyjne, mające na celu wykorzystanie krajowego potencjału gospodarczego, surowcowego, technologicznego i kadrowego oraz stworzenie poprzez sektor energii dźwigni rozwoju gospodarki, sprzyjającej sprawiedliwej transformacji.

Podjęcie przez Polską Izbę Ekologii tej problematyki jest kontynuacją naszych zainteresowań realizowanych w tym obszarze na dwóch konferencjach 2021 roku i jednej 2022 roku. W związku z wydarzeniami epidemicznymi i militarnymi trwają obecnie prace konsultacyjne nad aktualizacją PEP 2040, co również zostało na konferencji odnotowane.

W szczegółowym programie Konferencji został zaakcentowany trzeci (ekologiczny) filar – dobrą jakość powietrza i realizację projektu Czyste Powietrze, a także zagadnienia praktyczne z ukierunkowaniem na mieszkalnictwo i gospodarkę komunalną.

Konferencja skierowana jest do: samorządów, przedstawicieli administracji rządowej, przedstawicieli administracji górniczej, wytwórców oraz konsumentów energii, przedsiębiorców, w tym członków Izby, organizacji pozarządowych, biznesu, świata nauki oraz mediów.


PROGRAM KONFERENCJI

Otwarcie Konferencji – Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii [PREZENTACJA STARTOWA]

I Sesja – ogólna

 1. Dwugłos ekspercki o aktualizacji PEP 2040:
  – dr hab. Mariusz Swora, kancelaria adwokacka Mariusz Swora, członek zarządu i wiceprzewodniczący stowarzyszenia Energy Regulators, Regional, b. Prezes URE, b. członek rady odwoławczej EU ACER – Agencji UE ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki,
  – dr hab. Stanisław Tokarski, prof. GIG, Pełnomocnik Dyrektora Centrum Energetyki AGH; prowadzenie Wojciech Stawiany, Ekspert Polskiej Izby Ekologii;
 2. Dobra jakość powietrza jako filar PEP 2040. Projekt Czyste powietrze – jego ewolucja merytoryczna i finansowa i dotychczasowy dorobek – Katarzyna Siwkowska, Kierownik Zespołu ds. Czystego Powietrza w Departamencie Beneficjenta Indywidualnego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [PREZENTACJA PDF];
 3. Dyskusja.

II Sesja – finansowa 

 1. Udział WFOŚiGW w Katowicach w finansowaniu wybranych zadań polityki energetycznej – Elżbieta Kisiel, Kierownik Zespołu Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach [PREZENTACJA PDF];
 2. Finansowanie transformacji energetycznej poprzez programy Banku Gospodarstwa Krajowego:
  – Program TERMO: dofinansowanie na termomodernizacje, remonty i instalacje OZE –
  Bogumiła Poncyleusz, Główny Ekspert ds. Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego [PREZENTACJA PDF];
  – Wsparcie BGK w zakresie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną – kredyt ekologiczny, w ramach FENG –
  Mateusz Szulc, Główny Ekspert ds. Wsparcia Sprzedaży, Departament Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego;
 3. Możliwości finansowania działań transformacyjnych terenów poprzemysłowych – Anna Dudek, Kierownik Referatu Rozwoju i Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego [PREZENTACJA PDF];
 4. Dyskusja.

III Sesja – praktyczna

 1. Ciepło z OZE i kogeneracja dla racjonalnego funkcjonowania mieszkalnictwa i gospodarki komunalnej – Krzysztof Skowroński, Dyrektor Departamentu Transformacji Ciepłownictwa Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. [PREZENTACJA PDF];
 2. Prezentacja algorytmu sterowania pracą węzła ciepłowniczego z wykorzystaniem struktury działania sieci neuronowej – pierwsze wdrożenie i perspektywy rozwoju – Grzegorz Zawierucha, Dyrektor ds. Technicznych, Prokurent Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. [PREZENTACJA PDF]
baner_kon_PIE_27_09_v1509