Podstawowe wyzwania w gospodarce odpadami

maciek

Termin i miejsce: 23 czerwca 2021 r., Hotel Courtyard by Marriott w Katowicach

Rada Programowa Konferencji:

 • dr Przemysław Jura, Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii;
 • Edyta Urbaniak-Konik, Dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu SUEZ Polska Sp. z o.o.;
 • Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu Polskiej Izby Ekologii;
 • dr hab. inż. Jan Skowronek;
 • Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii.

Partner konferencji:  REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Cel konferencji: W wyniku zmian prawnych i gospodarczych jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa stanęły przed koniecznością sprostania nowym wymogom środowiskowym. Coraz większą ilość wyzwań w gospodarce odpadami m.in. zaostrzone wymogi prawne, rosnące ceny za odbiór odpadów, zwiększone limity recyklingu, patologiczne działania niektórych firm, duża ilość bomb ekologicznych, protesty mieszkańców, inne powodują konieczność znalezienia efektywnych rozwiązań organizacyjnych, prawnych i technologicznych.

Jedną z metod rozwiązania problemów odpadowych jest współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a przedsiębiorstwami w celu wdrożenia najlepszych rozwiązań logistycznych, technologicznych i prawnych. Warto przyjrzeć się uwarunkowaniom prawnym, finansowaniu i rozwiązaniom organizacyjno-edukacyjnym dotychczasowego modelu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki w obiegu zamkniętym.
Zakładane cele to przekazanie uczestnikom potrzebnej wiedzy i doświadczeń w zakresie prawnych, ekonomicznych, technologicznych, prawnych aspektów funkcjonowania podmiotów działających na rynku gospodarki odpadami zarówno po stronie aktywnego uczestnika (firmy recyklingowe, organizacje odzysku, firmy logistyczne, itp.), pasywnego uczestnika (wprowadzającego na rynek odpady, organizatora procesów).

Konferencja skierowana jest do: samorządów, związków międzygminnych, przedstawicieli administracji rządowej specjalnej, organizacji pozarządowych, partnerów prywatnych, biznesu, świata nauki oraz mediów.


PROGRAM KONFERENCJI*

10.00 – 12.30 Panel I

 1. Otwarcie Konferencji – Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii, dr Przemysław Jura, Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii;
 2. Wyzwania w zakresie budowy gospodarki w obiegu zamkniętym w woj. śląskim – dr inż. Jan Bondaruk, zastępca dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa ds. Inżynierii Środowiska;
 3. Gospodarka o obiegu zamkniętym w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Dominik Bąk, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
 4. Gospodarka cyrkularna w praktyce – ustalenia zespołu KIS w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii – Jolanta Okońska-Kubica, Synthos, Przewodnicząca 7. Grupy Roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady;
 5. Rozszerzona odpowiedzialność producenta – Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol S.A.

12.30 – 13.00 Przerwa

13.00 – 15.00 Panel II

 1. Założenia do Planu Gospodarki Opadami dla Województwa Śląskiego na lata 2023-2028 – Bogdan Pasko, Główny Specjalista Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
 2. Wyzwania w gospodarce odpadami oczami instytucji kontrolującej – Agata Bucko-Serafin, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Łukasz Kuczmierczyk, Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji Ochrony Środowiska w Katowicach;
 3. Analiza kosztów w procesach odzysku energii z odpadów – Aleksander Sobolewski, Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu;
 4. In-house w usługach publicznych. Studium przypadku Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo–Komunalnego Sp. z o.o. – Jarosław Wisz, Główny Księgowy Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego Sp. z o.o. oraz Wojciech Klimaszewski, Kierownik Działu Gospodarki Opadami Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego Sp. z o.o.;
 5. Doświadczenia gminy Bielsko-Biała w gospodarce odpadami z uwzględnieniem roli ZGO S.A. w Bielsku-Białej – Joanna Siwek-Drużba, Pełnomocnik ZSZ i EMAS, Kierownik ds. Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.

15.00 – 15.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie Konferencji.


KARTA ZGŁOSZENIOWA
dla uczestnictwa w formie stacjonarnej
(do pobrania)

 

Formularz zgłoszeniowy
(uczestnictwo zdalne)

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Udział w konferencji jest BEZPŁATNY – wyłącznie po przesłaniu podpisanej karty zgłoszeniowej na adres: szkolenia@pie.pl (udział stacjonarny) lub wypełnieniu formularza on-line (udział zdalny).

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 czerwca 2021 r.


Termin i miejsce: 23 czerwca 2021 r., Hotel Courtyard by Marriott w Katowicach

Rada Programowa Konferencji:

 • dr Przemysław Jura, Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii
 • Edyta Urbaniak-Konik, Dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu SUEZ Polska Sp. z o.o.;
 • Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu Polskiej Izby Ekologii;
 • dr hab. inż. Jan Skowronek
 • Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii;

Partner:  REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Cel konferencji: W wyniku zmian prawnych i gospodarczych jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa stanęły przed koniecznością sprostania nowym wymogom środowiskowym. Coraz większą ilość wyzwań w gospodarce odpadami m.in. zaostrzone wymogi prawne, rosnące ceny za odbiór odpadów, zwiększone limity recyklingu, patologiczne działania niektórych firm, duża ilość bomb ekologicznych, protesty mieszkańców, inne powodują konieczność znalezienia efektywnych rozwiązań organizacyjnych, prawnych i technologicznych.

Jedną z metod rozwiązania problemów odpadowych jest współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a przedsiębiorstwami w celu wdrożenia najlepszych rozwiązań logistycznych, technologicznych i prawnych. Warto przyjrzeć się uwarunkowaniom prawnym, finansowaniu i rozwiązaniom organizacyjno-edukacyjnym dotychczasowego modelu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki w obiegu zamkniętym.
Zakładane cele to przekazanie uczestnikom potrzebnej wiedzy i doświadczeń w zakresie prawnych, ekonomicznych, technologicznych, prawnych aspektów funkcjonowania podmiotów działających na rynku gospodarki odpadami zarówno po stronie aktywnego uczestnika (firmy recyklingowe, organizacje odzysku, firmy logistyczne, itp.), pasywnego uczestnika (wprowadzającego na rynek odpady, organizatora procesów).

Konferencja skierowana jest do: samorządów, związków międzygminnych, przedstawicieli administracji rządowej specjalnej, organizacji pozarządowych, partnerów prywatnych, biznesu, świata nauki oraz mediów.


PROGRAM KONFERENCJI

10.00 – 12.30 Panel I

 1. Otwarcie Konferencji – Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii, dr Przemysław Jura, Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii;
 2. Wyzwania w zakresie budowy gospodarki w obiegu zamkniętym w woj. śląskim – dr inż. Jan Bondaruk, zastępca dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa ds. Inżynierii Środowiska;
 3. Gospodarka o obiegu zamkniętym w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Dominik Bąk, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
 4. Gospodarka cyrkularna w praktyce – ustalenia zespołu KIS w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii – Jolanta Okońska-Kubica, Synthos, Przewodnicząca 7. Grupy Roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady;
 5. Rozszerzona odpowiedzialność producenta – Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol S.A.

12.30 – 13.00 Przerwa

13.00 – 15.00 Panel II

 1. Założenia do Planu Gospodarki Opadami dla Województwa Śląskiego na lata 2023-2028 – Bogdan Pasko, Główny Specjalista Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
 2. Wyzwania w gospodarce odpadami oczami instytucji kontrolującej – Agata Bucko-Serafin, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Łukasz Kuczmierczyk, Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji Ochrony Środowiska w Katowicach;
 3. In-house w usługach publicznych. Studium przypadku Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo–Komunalnego Sp. z o.o. – Aleksander Kozłowski, Prezes Zarządu Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego Sp. z o.o.;
 4. Doświadczenia gminy Bielsko-Biała w gospodarce odpadami – Przedstawiciel Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.

15.00 – 15.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji


KARTA ZGŁOSZENIOWA
dla uczestnictwa w formie stacjonarnej
(do pobrania)

 

Formularz zgłoszeniowy
(uczestnictwo zdalne)

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Udział w konferencji jest BEZPŁATNY – wyłącznie po przesłaniu podpisanej karty zgłoszeniowej na adres: szkolenia@pie.pl (udział stacjonarny) lub wypełnieniu formularza on-line (udział zdalny).

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 czerwca 2021 r.