Czyste powietrze kluczowym elementem Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040)

Karolina Lubecka

Konferencja odbędzie się 20 października 2021 r. w Hotel Courtyard by Marriott w Katowicach.

Partnerzy: BRAGER Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK  Sp. z o.o. Sp. K.

Celem konferencji jest przedstawienie szerokiej grupie zainteresowanych zagadnień określonych PEP 2040 ze szczególnym uwzględnieniem ważnej zarówno dla środowisk ekologicznych jak i całego społeczeństwa problematyki jakości powietrza, a także nawiązania do innych (kompatybilnych) programów i projektów realizowanych w tym obszarze.

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040) została oparta na trzech filarach:

 • sprawiedliwa transformacja (transformacja rejonów węglowych, ograniczenie ubóstwa energetycznego, nowe gałęzie przemysłu związane z OZE i energetyką jądrową);
 • zeroemisyjny system energetyczny (morska energetyka wiatrowa, energetyka jądrowa, energetyka lokalna i obywatelska;
 • dobra jakość powietrza (transformacja ciepłownictwa, elektryfikacja transportu, dom z klimatem).

Realizacja PEP2040 doprowadzi do gruntownej poprawy jakości powietrza, redukcji emisji zanieczyszczeń, a przez to poprawy jakości życia społeczeństwa. Transformacja wymaga również zwiększenia wykorzystania technologii OZE w wytwarzaniu ciepła i zwiększenia wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, również poprzez rozwój elektromobilności i wodoromobilność.

Zgodnie ze swoimi założeniami PEP2040 jest kompasem dla przedsiębiorców, samorządów i obywateli w zakresie transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym.

PROGRAM KONFERENCJI*

10:00-12:30 Panel I

 1. Otwarcie Konferencji – Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii;
 1. Strategia uzyskania w Polsce standardów czystego powietrza zgodnych z europejskimi normami jakości powietrza i wytycznymi Banku Światowego – Bartłomiej Orzeł, Poseł na sejm RP, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Czystego Powietrza;
 1. Prezentacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku uwzględnieniem źródeł jej finansowania – przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska;
 1. Transformacja energetyczna w Polsce – spojrzenie Forum Energii – przedstawiciel Forum Energii;
 1. Programy i projekty na rzecz „Czystego Powietrza” finansowane ze środków publicznych (krajowych i unijnych) przez fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej – Przedstawiciel NFOŚiGW;

12:30 – 13:00 Przerwa

10:00 – 12:30 Panel II

 1. Koszty transformacji a jakość powietrza – dr hab. Adam Drobniak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Kierownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
 1. Paliwa stałe kopalne, a transformacja energetyczna – dr inż. Jan Bondaruk, Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;
 1. Plany działania i dotychczasowe efekty poprawy jakości powietrza na Śląsku – Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach & Przedstawiciel Regionalnego Zespołu Monitoringu GIOŚ w Katowicach;
 1. Monitorowanie jakości powietrza na poziomie lokalnym, narzędziem systemowego podejścia do redukcji niskiej emisji – dr hab. inż. Rafał Urbaniak, Prezes Zarządu BRAGER Sp. z o.o.

15:00 – 15:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym (możliwość uczestnictwa poprzez transmisję on-line w czasie rzeczywistym lub stacjonarnie).


Więcej informacji już wkrótce!