Czyste powietrze kluczowym elementem Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040)

Karolina Lubecka

20 października 2021 r. – Hotel Courtyard by Marriott w Katowicach.

Partnerzy: BRAGER Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK  Sp. z o.o. Sp. K.

Cel konferencji: przedstawienie szerokiej grupie zainteresowanych zagadnień określonych PEP 2040 ze szczególnym uwzględnieniem ważnej zarówno dla środowisk ekologicznych jak i całego społeczeństwa problematyki jakości powietrza, a także nawiązania do innych (kompatybilnych) programów i projektów realizowanych w tym obszarze.

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040) została oparta na trzech filarach:

 • sprawiedliwa transformacja (transformacja rejonów węglowych, ograniczenie ubóstwa energetycznego, nowe gałęzie przemysłu związane z OZE i energetyką jądrową);
 • zeroemisyjny system energetyczny (morska energetyka wiatrowa, energetyka jądrowa, energetyka lokalna i obywatelska;
 • dobra jakość powietrza (transformacja ciepłownictwa, elektryfikacja transportu, dom z klimatem).

Realizacja PEP2040 doprowadzi do gruntownej poprawy jakości powietrza, redukcji emisji zanieczyszczeń, a przez to poprawy jakości życia społeczeństwa. Transformacja wymaga również zwiększenia wykorzystania technologii OZE w wytwarzaniu ciepła i zwiększenia wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, również poprzez rozwój elektromobilności i wodoromobilność.

Zgodnie ze swoimi założeniami PEP2040 jest kompasem dla przedsiębiorców, samorządów i obywateli w zakresie transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym.

PROGRAM KONFERENCJI

10:00-12:30 Panel I

 1. Otwarcie Konferencji – Wojciech Stawiany, Ekspert Polskiej Izby Ekologii; (Prezentacja startowa PIE)
 1. Strategia uzyskania w Polsce standardów czystego powietrza zgodnych z europejskimi normami jakości powietrza i wytycznymi Banku Światowego – Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze”;
 1. Prezentacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku z uwzględnieniem źródeł jej finansowania – Anna Madyniak, Naczelnik Wydziału Polityki Energetycznej, Departament Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; (Prezentacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku z uwzględnieniem źródeł jej finansowania – Anna Madyniak)
 1. Poprawa jakości powietrza na przykładzie programów NFOŚiGW: „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”– Paweł Mirowski, Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; (Poprawa jakości powietrza na przykładzie programów NFOŚiGW: „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”– Paweł Mirowski)
 1. Transformacja ciepłownictwa w Polsce – Andrzej Rubczyński, Dyrektor ds. Strategii Ciepłownictwa Forum Energii. (Transformacja ciepłownictwa w Polsce – Andrzej Rubczyński)

12:30 – 13:00 Przerwa

13:00 – 15:00 Panel II

 1. Minimalizacja kosztów społecznych, gospodarczych i środowiskowych transformacji energetycznej w ramach Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji – dr hab. Adam Drobniak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Kierownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; (Minimalizacja kosztów społecznych, gospodarczych i środowiskowych transformacji energetycznej w ramach Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji – dr hab. Adam Drobniak)
 1. Od paliw kopalnych do sprawiedliwej transformacji energetycznej – dr inż. Jan Bondaruk, Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach; (Od paliw kopalnych do sprawiedliwej transformacji energetycznej – dr inż. Jan Bondaruk)
 1. Plany działania i dotychczasowe efekty poprawy jakości powietrza na Śląsku – Katarzyna Korszun-Kłak, Główny Specjalista Departamentu Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach; (Plany działania i dotychczasowe efekty poprawy jakości powietrza na Śląsku – Katarzyna Korszun-Kłak)
 1. Jakość powietrza na terenie województwa śląskiego, w oparciu o wyniki państwowego monitoringu środowiska – Andrzej Szczygieł, Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach, Departament Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska; (Jakość powietrza na terenie województwa śląskiego, w oparciu o wyniki państwowego monitoringu środowiska – Andrzej Szczygieł)
 1. Monitorowanie jakości powietrza na poziomie lokalnym, narzędziem systemowego podejścia do redukcji niskiej emisji – dr hab. inż. Rafał Urbaniak, Prezes Zarządu BRAGER Sp. z o.o. (Monitorowanie jakości powietrza na poziomie lokalnym, narzędziem systemowego podejścia do redukcji niskiej emisji – dr hab. inż. Rafał Urbaniak)

15:00 – 15:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji


Relacja wideo (do obejrzenia w serwisie YT):


 

Materiały pokonferencyjne (pdf do pobrania)


Galeria zdjęć: