Praktyczne wyzwania w działaniach na rzecz ochrony powietrza

Karolina Jantczak

Konferencja odbyła się 16 listopada 2021 r. w Hotel Courtyard by Marriott w Katowicach.

Partnerzy: BRAGER Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK  Sp. z o.o. Sp. K.

Celem konferencji była prezentacja:

 • osiągnięć w zakresie poprawy jakości powietrza, jak i efektywności energetycznej na poziomie województwa śląskiego i całego kraju uzyskanych w wyniku realizacji zapisów uchwał antysmogowych, krajowych programów i przyjętych strategii na rzecz transformacji energetycznej;
 • analiza uzyskanych efektów, z wskazaniem ewentualnych rewizji i weryfikacji stosowanych narzędzi dla realizacji zakładanych celów w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego, poprawy efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z przyjętą strategią dekarbonizacji na poziomie UE;
 • analiza dotychczas poniesionych kosztów transformacji energetycznej, zwłaszcza w aspekcie uwarunkowań województwa śląskiego;
 • możliwości wykorzystania OZE, zwłaszcza czystej energii użytkowej z biomasy drzewnej w sektorze komunalno-bytowym, biomasy w energetyce rozproszonej małej i średniej mocy;
 • aktualnych problemów zarządzania środowiskiem w odniesieniu do powietrza i zmian klimatu.

Dla realizacji tak założonych celów oprócz prezentacji/wykładów w trakcie konferencji została zorganizowana debata panelowa, która służyła wymianie poglądów ewentualnej krytycznej ocenie podjętych i planowanych działań i stosowanych narzędzi. Zostaną wydane materiały pokonferencyjne, które zawierać będą merytoryczne treści poszczególnych zagadnień zaprezentowanych w trakcie konferencji oraz wnioski z dyskusji panelowej.

Konferencja skierowana do: podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, ekspertów specjalizujących się w ochronie powietrza, uczelni, instytutów naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych oraz zainteresowanych działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza oraz strategią w zakresie transformacji energetycznej w Polsce, jak i planowanymi dalszymi działaniami ze strony UE.

Konferencja odbyła się w trybie hybrydowym (możliwość uczestnictwa poprzez transmisję on-line w czasie rzeczywistym lub stacjonarnie).


PROGRAM KONGERENCJI

10:00 – 12:30 Panel I

 1. Wprowadzenie, podsumowanie konferencji Czyste powietrze kluczowym elementem Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040) – Wojciech Stawiany, Ekspert Polskiej Izby Ekologii (Prezentacja_PIE_16_11_2021);
 2. Działania na rzecz ochrony powietrza w oparciu o doświadczenia, stosowane narzędzia i badania Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego – dr inż. Krystian Szczepański, Piotr Zacharski, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (Prezentacja PDF);
 3. Przedsiębiorstwo ciepłownicze przyszłości. Nowy model biznesowy dla polskiego ciepłownictwa – dr Jan Rączka, Prezes Zarządu Alternator Sp. z o.o., Forum Energii (Prezentacja PDF);
 4. Efektywność energetyczna w Polsce w świetle aktualnych analiz Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. – Szymon Peryt, Departament Przedsiębiorstw, Główny Urząd Statystyczny (Prezentacja PDF);
 5. Działania i finansowanie efektywności energetycznej na przykładzie Województwa Śląskiego – Szymon Twardoń, Zespół Doradców Energetycznych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  (Prezentacja PDF).

12:30 – 13:00 Przerwa

13:00 – 15:00 Panel II

 1. Działania edukacyjno–promocyjne na rzecz czystego powietrza – dr inż. Katarzyna Matuszek, Zastępca Kierownika Zakładu Ochrony Powietrza, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu (Prezentacja PDF);
 2. Ciepłownictwo systemowe, wyzwania technologiczne i środowiskowe – dr hab. inż. Zbigniew Bis, Kierownik Katedry Inżynierii Energii, Politechnika Częstochowska (Prezentacja PDF);
 3. Ciepłownictwo rozproszone/sektor indywidualnych gospodarstw, rola OZE w aspekcie minimalizacji emisji pyłu drobnego i innych zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych – dr inż. Tomasz Mirowski, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków (Prezentacja PDF);
 4. Rola biomasy w strategii wytwarzania ciepła użytkowego z OZE w sektorze komunalno-bytowym – dr Adam Nocoń, Prezes Stowarzyszenia Polskich Producentów Urządzeń OZE, Piotr Batura, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki Polskie (Prezentacja PDF);
 5. Jakość stałych paliw kopalnych dla indywidualnego budownictwa; informacja o pracach parlamentarnych w tym zakresie – Łukasz Horbacz, Prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla (Prezentacja PDF).

15:00 – 15:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Relacja wideo (do obejrzenia w serwisie YT):


Materiały konferencyjne 

(do pobrania)


 Galeria zdjęć: