Efektywność energetyczna i energooszczędność w aktualnej sytuacji na rynku energii

Karolina Jantczak

Konferencja odbyła się w dniu 29 listopada 2022 r. w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach (ul. Uniwersytecka 13).

Współorganizatorzy: Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Instytut Technologii Paliw i Energii.

Partner konferencji: PPHU POLMAR.

Cel konferencji: Istnieje wiele motywacji, które mogą skłaniać do poprawy efektywności energetycznej czy energooszczędności i podjęcia tematyki konferencji Polskiej Izby Ekologii. Ograniczanie zużycia energii obniża koszty eksploatacji i może przyczynić się do oszczędności w wydatkach konsumentów, pod warunkiem, że oszczędności energetyczne są wyższe niż dodatkowe koszty, związane z wdrażaniem energooszczędnych technologii. Ponadto służy ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, co w efekcie przynosi także inne korzyści – np. w poprawie zdrowia publicznego i ograniczenia wydatków zdrowotnych. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, poprawa efektywności energetycznej budynków, procesów przemysłowych i transportu mogłaby zmniejszyć światowe zapotrzebowanie na energię o jedną trzecią do 2050 r. oraz pomóc kontrolować światowe emisje gazów cieplarnianych.

W aktualnej sytuacji na rynku paliw i energii działania w tym obszarze nabierają dodatkowego znaczenia. Zaoszczędzona energia będzie stanowić wypełnienie luki w aktualnej/trudnej sytuacji na rynku nośników energii. Głównym źródłem są: technologie energooszczędne, ocieplanie budynków i budowa domów pasywnych, wspólne użytkowanie samochodów itp.

Druga część konferencji pokazująca badaną (finansowaną przez NCBiR) perspektywiczną ścieżkę udziału górnictwa w transformacji energetycznej była podporządkowana tezie, że bezpieczeństwo energetyczne i rozwój zrównoważony polskiej gospodarki, w perspektywie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, wymaga implementacji rozwiązań hybrydowych.

W zamierzeniu organizatorów konferencja miała pokazać najważniejsze problemy w tym zakresie. Przedstawione zostały również propozycje rozwiązań praktycznych.  Działania na rzecz efektywności energetycznej i energooszczędności są szczególnie ważne w bieżącym stanie gospodarki. Działania te należy podjąć od „własnego podwórka” w myśl zasady: myśl globalnie, działaj lokalnie.

Konferencja skierowana była do: samorządów, przedstawicieli administracji rządowej, przedstawicieli administracji górniczej, wytwórców oraz konsumentów energii, przedsiębiorców, w tym członków Izby, organizacji pozarządowych, biznesu, świata nauki oraz mediów.


PROGRAM WYDARZENIA*

Otwarcie konferencji – Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii (Prezentacja startowa PDF);

I Sesja

 1. Wyzwania stojące przed efektywnością energetyczną w aktualnej sytuacji na rynku energii – prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski, Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska;
 2. Stolik ekspertów (prowadzący Wojciech Stawiany – Ekspert PIE): Rekomendacje i propozycje dla poprawy energooszczędności i efektywności energetycznej  przedsiębiorstw i gospodarki komunalnej wynikające z realizowanych  prac i audytów:
  • dr inż. Aleksander Sobolewski, Dyrektor Instytutu Technologii Paliw i Energii;
  • Sebastian Bodzenta, Prezes Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.;
  • dr inż. Andrzej Wiszniewski, Prezes Zarządu Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A.;
  • Szymon Liszka, Prezes Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE), Prezes Zarządu Ogólnokrajowego Stowarzyszenia “Poszanowanie Energii i Środowiska”;
 3. Energia z OZE dla samorządów – dr inż. Aleksander Sobolewski, Instytut Technologii Paliw i Energii (Prezentacja PDF);
 4. Dyskusja

II Sesja

 1. Efektywność wykorzystania energii elektrycznej  i energooszczędność w pracy przedsiębiorstw produkcyjnych – wybrane przykłady
  dr Przemysław Jura, Prezes Zarządu Europejskiego Holdingu Doradczego Sp. z o.o. Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii (Prezentacja PDF)
 2. Włączenie górnictwa węgla kamiennego i brunatnego w proces zielonej transformacji (prezentacja pracy Wyższej Szkoły Menadżerskiej) – dr hab. Marek Gruchelski, prof. WSM; inż. Marcin Gruchelski.

Dyskusja i podsumowanie tematów poruszonych podczas konferencji.

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie


Relacja wideo z konferencji


Materiały pokonferencyjne(pdf do pobrania)