Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP)

Karolina Jantczak

Konferencja odbyła się 19 maja 2022 r. w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach ( ul. Uniwersytecka 13).

Rada Programowa Konferencji:

 • Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady PIE;
 • Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu REKOPOL Organizacji Odzysku Opakowań S.A.;
 • Edyta Urbaniak-Konik, Członek Zarządu, PreZero Bałtycka Energia Sp. z o.o.;
 • Wojciech Stawiany, Ekspert PIE;
 • Aleksander Marekwia, Radca Prawny, Kancelaria Marekwia & Pławny;
 • Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu PIE.

Partnerzy: Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., McDonald’s Polska Sp. z o.o, Europejski Holding Doradczy Sp. z o.o.

Celem konferencji było przekazanie uczestnikom potrzebnej wiedzy i doświadczeń w zakresie prawnych, technologicznych, operacyjnych czy ekonomicznych aspektów funkcjonowania nowego systemu, w tym także systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie odpadów opakowaniowych.

Celem wprowadzenia ROP jest ograniczanie powstawania odpadów opakowaniowych jak i zwiększanie ich przetwarzania w tym recyklingu. Aby to osiągnąć kluczowa jest implementacja szeregu mechanizmów oddziałujących synergicznie na różnych interesariuszy. Wprowadzane na rynek opakowania muszą nadawać się do odzysku lub powstać bezpośrednio lub pośrednio w tym procesie lub z niego wynikać. Wykorzystanie produktów z recyklingu pozwoli na zmniejszenie konsumpcji zasobów pierwotnych co stanowi podstawę idei GOZ i wszelkich innych narzędzi z nią powiązanych.

Konferencja skierowana była do: podmiotów gospodarczych, przedstawicieli jednostek samorządowych i przedstawicieli samorządów mieszkańców, przedstawicieli instytucji związanych z gospodarką odpadami, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób zainteresowanych podnoszeniem wiedzy i świadomości w zakresie gospodarki odpadami, świata nauki oraz mediów.


PROGRAM KONFERENCJI

Panel I

Otwarcie Konferencji – Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady PIE (Prezentacja startowa PDF);

 1. Wprowadzenie Konferencji – Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol S.A.;
 2. Implementacja Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta z perspektywy samorządowej – mec. Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k. (Prezentacja PDF);
 3. Jak działa efektywny system kaucyjny? – Anna Sapota, Wiceprezes ds. relacji rządowych w Europie Północno-Wschodniej, TOMRA (Prezentacja PDF);

Panel II

 1. ROP z perspektywy organizacji odzysku i konsekwencje dla przedsiębiorców wprowadzających opakowania na rynek – Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol S.A.(Prezentacja PDF);
 2. Zwalczanie przestępstw w gospodarce odpadami – podkom. Ewelina Mączkorowska, Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji (Prezentacja PDF);
 3. Gospodarka obiegu zamkniętego na przykładzie McDonalds’s Polska Sp. z o.o – Tomasz Kurpiewski, Sustainability Senior Manager McDonald’s Polska Sp. z o.o.
 4. Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami – dr Przemysław Jura, Prezes Zarządu Europejskiego Holdingu Doradczego Sp. z o.o. (Prezentacja PDF);

Relacja wideo (do obejrzenia w serwisie YT):


MATERIAŁY POKONFERNCYJNE